English
Tesis Tasarımı ve Yerleşim Optimizasyonu
Kötü tasarlanmış tesis ilk yıl, iyi tasarlanmış tesis ise her yıl düşük maliyet ve yüksek verimle çalışır. 
Simülasyon ve Dijital İkiz
Önce simülasyon, sonra aksiyon! Stratejik kararları güvenle alın.
İleri Planlama ve Detay Çizelgeleme
Fabrikanızın içinde gizli ikinci bir fabrika olduğunu göreceksiniz.
HAKKIMIZDA
Şirketler başarı için sürekli dönüşmek zorundadır. Dönüşümde başarılı olmak için eski kuşağın saha tecrübesi ile yeni kuşağın teknolojisi bir araya gelmelidir. Tecrübe ile teknolojiyi bir bütün halinde sunan yeni nesil çözüm şirketiyiz. Sizi başarıya ulaştıracak operasyonel dönüşümü planlıyoruz. Size özel optimize edilmiş planı yüksek performansla uyguluyoruz. Hayata geçen uygulamayı yüksek verimle işletmeniz için gerekli araçları sağlıyoruz. Bu yüzden Dijitalis isminin yanına «planla,uygula,işlet» imzasını atıyoruz.

Müşterilerimiz

Tüm müşterilerimize aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.
Yorumlar

"Yeni akıllı fabrikamızın tasarımı sırasında Dijitalis danışmanlarının bu tarz projelerdeki tecrübesine ek olarak bizim isteklerimize çok üst düzeyde uyum göstermeleri sayesinde herkesin mutlu olduğu bir proje gerçekleşti. Dijitalis’in değerli ekibine akıllı fabrikamıza yaptıkları katkı için teşekkür ederim.”

İbrahim Yıldırım
Aksa Jeneratör Global Üretim Direktörü

“Bosch Dizel Enjeksiyon fabrikası olarak her türlü iyileştirme projesini simülasyon destekli olarak geliştirme kararı aldık. Dijitalis’le birlikte yaptığımız çalışmalar tamamlandıktan sonra sonuçlar muazzamdı.”

Burak Can ÇİÇEK
Tef6-RBTR

“Dijitalis’in sağladığı simülasyon çözümleri sayesinde yeni yatırımlarımızı doğruluyor, üretim hatlarında yapılması düşünülen revizyonları sanal ortamda modelliyor ve gerçekmiş gibi çalıştırıyoruz. Geri dönüşü olmayacak olumsuz sonuçların önüne geçebiliyoruz.”

Mustafa Çeliker ve Sinan ÖZCAN
Pişirici Cihazlar İşletmesi

“Ankara fabrikamızda kurulacak yeni boyahane tesisinin geleceğe dair çeşitli operasyonel senaryolar altında nasıl çalışacağını görmek için Dijitalis’le birlikte çalıştık. Boyahane tesis tasarımını optimize ederek operasyonel risklere daha dayanıklı bir sisteme çok daha düşük bir maliyetle ulaştık.”

Münür YAVUZ
CEO

“Dijitalis’in sunduğu sistem analizi ve süreç geliştirme hizmetleri tasarım aşamasındaki bir sistemin gelecekteki performansını ve eğer varsa verimsizlikleri gözler önüne sermektedir. Yeni yatırımlar kapsamında planlanan liman yerleşimi ve operasyonel sistemlerin analizi neticesinde önemli kapasite ve finansal kayıplara yol açacak darboğazlar çok erken bir dönemde teşhis edilmiş ve önlemleri alınmıştır.”

Arzu ÇEVİK
Süreç ve İş Geliştirme Müdürü Liman İşletme ve UA Taşımacılık

“Dünyanın sayılı lastik üretim tesislerinden biri olan fabrikamızdaki üretim ve lojistik süreçlerin mümkün olan en yüksek verimlilikte işlemesi çok önemlidir. Dijitalis ile çalışarak süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik, gözden kaçmış verimsizlikleri tespit ettik ve her bir problem için çözümler geliştirdik. Gerçek fayda sağlayacak doğru çözümlere odaklanarak kısa zamanda önemli miktarda verimlilik artışına ulaştık.”

Seichiro Tokunaga – Teknik Gruplar Yönetmeni
Cenk Koçdor – Endüstri Mühendisliği Müdürü

“Son yıllarda artan üretim adetleri ve model çeşitliliği sebebiyle lojistik maliyetlerimiz yükselmişti. Yeni yatırım seçeneklerine başvurmadan önce mevcut kaynaklarımızı en yüksek verimlilikle kullanmak için Dijitalis ile süreçlerimizi optimize etmek istedik. Gerçekten de Dijitalis’in analitik metodolojisi sayesinde iş süreçlerimize farklı bir gözle bakmamız ve kayıplarımızı keşfetmemiz mümkün oldu. Tasarlanan iyileştirmeleri devreye alarak kısa zamanda hatırı sayılır derecede maliyet tasarrufu sağladık.”

Altan Aytaç – Tedarik Zinciri Direktörü
Mehmet Karaca – Tedarik Zinciri Geliştirme Müdürü

“We confirm that we have developed a very positive relationship with Dijitalis and they helped us to generate substantial business value for ArcelorMittal. We wish them all the best in getting even more successful.”

Jonathan HENEGHAN
General Manager

“Müşterilerimiz çin şebeke tasarımı ve taktiksel rota planlama çözümleri sunmak istiyorduk. yaptığımız değerlendirmeler sonucunda özellikle tedarik zinciri şebeke tasarımı konusunda Dijitalis’in uzmanlığı ve Supply Chain Guru’nun yeteneklerini tavsiye ediyoruz.”

Dr.Canan Ölçer
Tedarik Zinciri Çözüm Geliştirme Grup Müdürü

"Kordsa’nın yenilikçiliği ve dinamizmine ayak uyduracak yeteneklerde bir fabrika simülasyon aracı ihtiyacımız için Dijitalis’i, endüstri mühendisliği konusundaki bütünsel yaklaşımı, sunduğu yazılımlarının ihtiyaca göre farklılaşarak en optimum çözümü vermesi, ihtiyaç halinde çevik bir şekilde destek verebilmesi gibi sebeplere dayanarak seçtik."

Mert TÜKEL
Mühendislik Teknoloji Müdürü

"Simülasyonun önemini bu proje ile birlikte daha iyi anladık. Çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar beklentimizin çok üzerindeydi. Simülasyonun her alanda kullanılması gerektiğini düşünüyoruz."

Altuğ Aydoğan
Tedarik Zinciri Yöneticisi

"Dijitalis ile yaptığımız üretim planlama ve çizelgeleme projemiz sayesinde tüm proseslerimiz senkronize olarak planlanabilir hale geldi. Plan dönemi başında hangi proseste ve makinada kapasite eksiği veya fazlası var gördüğümüz için işgücü kaydırma senaryoları ile hem fazla mesaileri hem sipariş gecikmelerini önleyebildik."

Dinçer Koruk
Lojistik ve Planlama Müdürü

"Dijitalis ile yaptığımız global kapasite planlama projesi Eczacıbaşı VitrA tarihindeki en iyi karlılık projelerinden biri oldu.”

Adem Kazaz
Pazar Planlama Müdürü

"Global müşterilerimize sunum yaparken ve tesislerimizde müşterilerimize otomasyon çözümleri üretirken Dijitalis'in simülasyon çözümlerini kullanarak aldığımız çıktıları göstererek etkili sonuçlar elde ediyoruz.”

Ali Can Özcan
İş Geliştirme Uzmanı
Deponuzda Otomasyon Düşünüyorsanız Size Yoldaş Olacak Bir Danışmana Güvenmeniz İçin 10 Neden

Depo otomasyonu son birkaç yılda dünya çapında hızla yaygınlaştı. Yine de küresel olarak, depoların ve dağıtım merkezlerinin yalnızca %20-30'u herhangi…

cemevinsel
Detay Çizelgelemede Uyarı Mekanizmaları ve Senaryo Yönetimine Kısa bir Bakış

Kavram olarak baktığımızda operasyonel planlama yapabilmek için asgari koşulda tutarlı ve sürdürülebilir verilere ihtiyaç duyulur Burada tutarlı ile doğru arasındaki…

korhankilcar
Planlama Gözünden ERP ile APS Farkları

ERP Neden var? ERP sistemleri en basit anlamıyla farklı iş süreçlerine ait iş faaliyetlerini yönetmek için tasarlanmış çözüm setidir. Burada…

korhankilcar
Simülasyon, Üretim Operasyonunuzun Geleceğine Açılan bir Penceredir

Modelleme ve simülasyon kavramları, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi ve Ulusal Araştırma Konseyi tarafından “üretim performansı üzerinde derin etki yaratan bir…

dijiis
Verimli Depolar için 25 Öneri

Depo verimliliği, bir lojistik tesiste veya fabrikada elleçleme maliyetlerini azaltır, üretkenliği artırır ve müşteri hizmetlerinde maksimum kaliteyi sağlar. Herhangi bir…

cemevinsel
Stratejik Şebeke Tasarımı - Kısa Vadeli Kararlar mı, Uzun Vadeli Stratejik Planlama mı?

Dijitalis olarak gerçekleştirdiğimiz tedarik zinciri şebeke optimizasyonu projelerinin çoğu müşterilerimizin o dönemdeki ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Bunlar kısa vadeli ihtiyaçlar ve…

cemevinsel
KOBİ’ler için Makina Yerleşim Planı Neden Önemlidir?

KOBİ’ler, günümüzün endüstriyel pazarlarında rekabetçi kalabilmek için fabrika kurmak veya fabrika büyütmek gibi yeni kapasite yatırımları sırasında fabrika çizimi, makina…

aytackaraduman
Stratejik Şebeke Tasarımı Yaparken Dikkat Etmeniz Gereken 9 Şey

Bir tedarik zinciri zaman içerisinde kendiliğinden gelişir. O günün gereksinimlerini karşılamak üzere yeni üretim tesisleri açılır, fabrika depolarına ilaveten bölgesel…

dijiis
Mikro Lojistik - Son Kilometre için Konumlanma

Son birkaç yıldır Amazon’la ilgili haberleri takip ediyorsanız, giderek artan bir hızla terk edilmiş alışveriş merkezlerini satın aldıklarını duymuşsunuzdur. Kaderin…

cemevinsel
Dağıtım Ağı Tasarımı Yaparken Center-of-Gravity Analizi Uygun Bir Yöntem Mi?

Dağıtım ağı tasarımı, 1990'ların başında dijital ortamda ilk olarak yapılmaya başlandığı zamanlarda nispeten düşük işlemci gücü ve tedarik zinciri odaklı…

cemevinsel
Üretimdeki Darboğazları Ortadan Kaldırın

Günümüzde hata yapmaktan çekinen birçok şirket, fabrikalarına yeni bir yatırım yapmadan önce dijital fabrika simülasyonu yaparak yatırımdan sonra ulaşacakları “gelecek…

ozansabirlioglu
Aşamalı Optimizasyon ile Detay Çizelgeleme

Çizelgeleme yazılımları Endüstri 4.0 ile daha da önem kazanmakta. Çizelgelemenin literatürdeki anlamı belli olmakta birlikte her fabrikanın proses kısıtları ve…

dijiis
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.