English

İş Analitiği

Operasyonlarınıza dair tarihsel ve anlık verilerin ham halde bulunduğu kurumsal yazılım veri tabanlarınızdan çekilerek bilgi sağlayacak hale getirilmesi oldukça kritik bir beceridir. İyi bir iş analitiği çalışması güçlü görsellik kurgusu ve hikâye anlatımı yeteneğine sahip olmalıdır. Verinin bilgiye, bilginin karara, kararın değere dönüştürülme süreçleri; farklı format ve sistemler, veri kalitesi, eksik bilgi ve veri büyüklüğü gibi teknik işlemlerin iyi elleçlenmesine ve veri yığınlarının içerisinden doğru sinyalleri yakalayarak karar alıcıların anlayabileceği formatta sunulmasını gerektirir. Neticede operasyonlarınızın ürettiği devasa miktardaki verinin, numerik ve karakter hallerinden damıtılarak anlaşılır ve yaratıcı görsellere dönüştürülerek sunulması ile yorumlama, karşılaştırma, analiz etme gibi bilişsel süreçleri çok daha etkin ve verimli gerçekleştirilir.

Otomatik Süreç ve Hızlı Aksiyon

Dijitalis, sunduğu iş analitiği hizmet ve çözümleri ile karar alma süreçlerinizde yapmakta olduğunuz analiz süreçlerini otomatikleştirir, harcadığınız süreyi en aza indirger. Farklı kaynaklardan alınan verileri bulut platformlarında işleyerek karar vericiyi destekleyecek grafik ve tablolara dönüştürür.

Size Özel Süreç Tasarımı

Her firmanın iş süreçleri ve bu süreçleri optimize edecek çözüm ihtiyaçları fark gösterir. Bu nedenle piyasadaki hazır çözümlerin bir firmanın tüm isteklerine yeterli cevabı vermesi veya ihtiyaç/maliyet dengesini optimum düzeyde tutması oldukça zordur. Dijitalis kurumunuza ve süreçlerinize özel, terzi usulü bir analitik platform sunar. Bu sayede fayda/maliyet oranını optimum düzeyde tutar ve ihtiyaçlara tam cevap veren çözümleri devreye alırsınız.

Kullanıcı Etkileşimi

Üzerinde karar vereceğiniz sistem ne kadar iyi modellenmiş olursa olsun, kullanıcının vakti geldiğinde bu modele müdahalesi ve revize etmesi gerekir. Firmaların iç etkenlerinden veya piyasa durumu, ekonomik beklentiler gibi faktörlerden dolayı karar vericiler içgüdüsel kararlar almakta, bu sebeple oluşturulan karar destek mekanizmasının bu manipülasyonlara açık ve yapılan değişikliklere hızlı tepki verebilmesi gerekmektedir. Dijitalis, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda arayüzler oluşturur, kullanıcıların modele müdahalelerde bulunabilmesini ve bu müdahalelerin sistemlerine etkilerini test edebilmelerini sağlar.

Saniyeler İçerisinde Hesaplama

Dijitalis, kurumsal IT sistemleri ve veri tabanlarından, mevcut iş zekası çözümlerinizden ve diğer süreç takip sistemlerinizden alınan verilerin Amazon ve Microsoft Azure platformları üzerinde kuracağı bulut servislerinde işleyebilir. Bu çalışma şekli, “Serverless” yapı ile analiz işlemi için dedike edilmiş sunucularda çalıştırılarak saniyeler içerisinde sonuç almanızı sağlar.

Esnek Yapı ve Sürekli Hizmet

Dijitalis, canlı sistemin devreye alınması sonrasında revizyon ve iyileştirmelerin sürekliliğini projeye atanan kıdemli danışmanlar ile sağlar. Yeni teknolojilerin sürekli ve otomatik implementasyonu ile güncel ve sürekli artan hizmet kalitesi elde edilir.

İş Analitiği ve Veri Görselleştirme Çözümlerimiz ile

  • Karmaşık veriyi anlamlı, kullanılabilir ve değerlendirilebilir bilgiye çevirir,
  • İş kararlarını hızlandırır ve otomatikleştirir,
  • İşletme ihtiyaçları ile operasyonel eylem arasındaki gecikme en aza indirgenir,
  • Veri temizliği ve doğrulaması yapılarak, tam ve doğru veriler ile analiz sağlanır,
  • Kullanıcı özelinde yetkilendirme ve raporlar oluşturulur,
  • Mevcut durum farkındalığı arttırılır,
  • İşinizdeki ve piyasadaki eğilimleri keşfetmeniz sağlanır,
  • Ek iş gücüne ihtiyaç olmadan verilerin analizi sağlanır ve mevcut iş gücünün sistem iyileştirilmesi gibi katma değeri yüksek süreçlere odaklanması sağlanır,
  • İşletme performansının sürekli izlenebilirliği sağlanır,
  • Maliyetlerdeki verimsizlikler tespit edilerek tasarruf sağlanır.