English

Dijital Tedarik Zinciri

GÜNDEM

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijital İkiz Uygulamaları

Daha Fazlası

Uçtan uca dijital tedarik zinciri

Uçtan uca görünürlük sağlayarak üretim, nakliye ve depo operasyonlarının veriye dayalı kararlarla yönetilir hale getirilmesi dijital tedarik zincirinin temelidir.

Endüstrinin dördüncü devrimi çoktan başladı ve günümüzdeki tüm değer zincirleri ve lojistik şebekeler bunun etkisiyle dönüşüyor. Sensörler ve network bağlantıları makinaların, depolama sistemleri ve ekipmanlarının, kamyonların ve ürünerin sürekli sinyal üretmesine imkan sağlıyor. Bu sinyallerin biriktiği veri havuzları yapay zeka destekli otomatik karar verme sistemlerine altyapı sağlıyor. Endüstriyel internetin en büyük vaadi tedarikçiden müşteriye kesintisiz şeffaflık, bir zincir halinde birbirine sinyal ileten prosesler, merkezi idareden kurtulmuş dağıtık yönetim insiyatifi sağlamak. Tüm bu hedefler ancak Lojistik 4.0 teknolojilerini kullanan bir dijital tedarik zinciri kurmak şartıyla mümkün.

GÜNDEM

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijital İkiz Uygulamaları

Daha Fazlası

Uçtan uca dijital tedarik zinciri

Uçtan uca görünürlük sağlayarak üretim, nakliye ve depo operasyonlarının veriye dayalı kararlarla yönetilir hale getirilmesi dijital tedarik zincirinin temelidir.

Endüstrinin dördüncü devrimi çoktan başladı ve günümüzdeki tüm değer zincirleri ve lojistik şebekeler bunun etkisiyle dönüşüyor. Sensörler ve network bağlantıları makinaların, depolama sistemleri ve ekipmanlarının, kamyonların ve ürünerin sürekli sinyal üretmesine imkan sağlıyor. Bu sinyallerin biriktiği veri havuzları yapay zeka destekli otomatik karar verme sistemlerine altyapı sağlıyor. Endüstriyel internetin en büyük vaadi tedarikçiden müşteriye kesintisiz şeffaflık, bir zincir halinde birbirine sinyal ileten prosesler, merkezi idareden kurtulmuş dağıtık yönetim insiyatifi sağlamak. Tüm bu hedefler ancak Lojistik 4.0 teknolojilerini kullanan bir dijital tedarik zinciri kurmak şartıyla mümkün.

Tedarik zincirinin dijitalizasyonuun -başka bir deyişle Lojistik 4.0 veya Dijital Tedarik Zinciri- temel karakteristiği süreçler ve kurumlar üstü olmasıdır. Bugünkü kurumsal yazılım pazarı, şirketlere lokal ve belli bir fonksiyona yönelik tasarlanmış çözümler sunmaktadır, örneğin depo yönetim sistemi (WMS), nakliye yönetim sistemi (TMS) veya en temelde genel kurumsa kaynak planlama (ERP) gibi. Kendi başlarına durduklarında bu sistemler dijital tedarik zincirinin sadece temel birer parçası olur, kendisi olamazlar.

Dijitalis, uçtan uca birbirine bağlanmış bir tedarik zinciri ve lojistik 4.0 yaklaşımının tam potansiyelini kazanmanıza destek olur. Doğru prensipler ile kurgulanmış bir dijital tedarik zinciri altyapısı şu faydaları getirir;

 • Tüm tedarik zinciri boyunca istisnasız şeffaflığın gerçek zamanlı sağlanması
 • Tedarik zinciri ile ilintili tüm verinin bulut üzerinde merkezileştirilmesi ve konumdan bağımsız kurum içi kullanıma açılması
 • Büyük veriye dayalı optimizasyonların yapılabilmesi
 • Karar verme ve otomatik aksiyon alma yetkilerinin dağıtılması ile merkezi yönetimin kompleksitesinin azaltılması
 • Malzeme akışının daha yalın ve esnek hale getirmek
 • Kapalı-kutu çözümler yerine kolay arayüzlerle çözüm geliştirme kabiliyetini kurum içinde yatay ve dikey yönlerde yaygınlaştırabilmek
 • İnsan-makine etkileşimini kolaylaştırarak otomasyonu arttırmak
 • AR/VR çözümleri ile kompleks süreçlerdeki hata oranını minimize etmek
Daha Fazla
ÇÖZÜMLERİMİZ
İş Zekası ve Veri Analitiği

Verinin ham formattan bilgi edinebilir hale getirilmesi oldukça önemlidir ve iyi bir veri bilimi çalışması güçlü kurgu ve hikâye anlatımı yeteneğine sahip olmalıdır. Verinin değere dönüştürülmesi; farklı format ve sistemler, veri kalitesi, eksik bilgi ve veri büyüklüğü gibi teknik işlemlerin iyi kurgulanmasına ve veri yığınlarının içerisinden doğru sinyalleri yakalayarak karar alıcıların anlayabileceği formatta sunulmasına bağlıdır. Doğru bir iş zekası ve veri analitiği altyapısı oluşturmak size şu kazançları getirir;

 • Otomatik Süreç ve Hızlı Aksiyon : Karar alma süreçlerinizde yaptığınız analiz ve aksiyonları otomatikleştirerek, harcadığınız süreyi en aza indirgersiniz. Farklı kaynaklardan alınan verileri bulut platformlarında işleyerek karar vericiyi destekleyecek grafik ve tablolara dönüştürebilirsiniz.
 • Size Özel Süreç Tasarımı : Firmaların iş süreçleri ve bu süreçleri optimize edecek çözüm ihtiyaçları farklılıklar göstermektedir, bu nedenle oluşturulan tek bir ürünün bütün firmaların isteklerine yeterli cevabı vermesi veya ihtiyaç/maliyet dengesini optimum düzeyde tutması oldukça zordur. Firma/süreç özelinizde terzi usulü oluşturulan sistemler ile; fayda/maliyet oranını optimum düzeyde tutar ve ihtiyaçlara tam cevap veren çözümlerin devreye alınmasını sağlarsınız.
 • Kullanıcı Etkileşimi : Karar verme süreçlerinde matematiksel modeller ile sistem ne kadar iyi kurgulansa da, kullanıcının bu kararlara müdahale etmesi veya revize etmesi gerekmektedir. Firmaların iç etkenlerinden veya piyasa durumu, ekonomik beklentiler gibi faktörlerden dolayı karar vericiler içgüdüsel kararlar almakta, bu sebeple oluşturulan karar destek mekanizmasının bu manipülasyonlara açık ve yapılan değişikliklere hızlı tepki verebilmesi gerekmektedir. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak arayüzler ile kullanıcıların sisteme müdehalelerde bulunabilmesini ve bu müdehalelerin sistemlerine etkilerini test edebilmelerini sağlarsınız.
 • Saniyeler İçerisinde Hesaplama : Veri tabanınızdan, iş zekası çözümlerinizden ve diğer süreç takip sistemlerinizden alınan verilerinizi Amazon ve Microsoft Azure platformları üzerinde işleyebilirsiniz. Bu şekilde kurgulanacak servisler, “Serverless” yapı ile analiz işlemi için dedike edilmiş sunucularda çalıştırılarak saniyeler içerisinde sonuç almanızı sağlar.
 • Esnek Yapı ve Sürekli Hizmet : Canlı sistemin devreye alınması sonrasında revizyon ve iyileştirmelerin sürekliliğini projenize atanan danışmanımızla sağlayabilirsiniz. Bu sayede sürekli en yeni teknolojilerin implementasyonu ile güncel ve sürekli artan hizmet kalitesi mümkün olur.
 • Görselleştirme ve Kullanıcı Deneyimi : İyi kurgulanmış sistem alt yapısı ve güçlü matematiksel modeller kadar bilginin karar alıcıya doğru iletilmesi de önemlidir. İster mevcut iş zekası yazılımınız ile, isterseniz bizim sağlayacağımız arayüzler ile sonuçların görselleştirilmesini sağlayarak, bilginin en etkili ve kolay anlaşılır şekilde okuyucuya aktarılmasını sağlarsınız.

Dijitalis’in yöntem ve araçlarını kullanan müşterilerimiz genellikle şu kazançları elde etmiştir;

 • Karmaşık veriyi anlamlı, kullanılabilir ve değerlendirilebilir bilgiye çevirir,
 • İş kararlarını hızlandırır ve otomatikleştirir,
 • İşletme ihtiyaçları ile operasyonel eylem arasındaki gecikme en aza indirgenir,
 • Veri temizliği ve doğrulaması yapılarak, tam ve doğru veriler ile analiz sağlanır,
 • Kullanıcı özelinde yetkilendirme ve raporlar oluşturulur,
 • Mevcut durum farkındalığı arttırılır,
 • İşinizdeki ve piyasadaki eğilimleri keşfetmeniz sağlanır,
 • Ek iş gücüne ihtiyaç olmadan verilerin analizi sağlanır ve mevcut iş gücünün sistem iyileştirilmesi gibi katma değeri yüksek süreçlere odaklanması sağlanır,
 • İşletme performansının sürekli izlenebilirliği sağlanır,
 • Maliyetlerdeki verimsizlikler tespit edilerek tasarruf sağlanır.
Simülasyon ve Dijital İkiz

Simülasyon tabanlı kestirimci (predictive) analitik yaklaşımlar; yeni yatırımlar, iyileştirme projeleri ve planlama kararlarının hata paylarını en aza indirger, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Süreçlerinizi dijital ortamda simüle ederek, potansiyel risk ve faydaları kararlarınızı devreye almadan öngörebilirsiniz. Simülasyon modelleri ile günlük akışınızı planlayabilir ve senaryo denemeleri ile en yüksek verimliliği sağlayacak stratejiye sahip olabilirsiniz. Bulut üzerinde kurgulanabilecek sistemler sayesinde modellerinize istediğiniz yer ve zamanda ulaşarak hızlı kararlar alabilirsiniz. Doğru bir simülasyon ve dijital ikiz altyapısı oluşturmak size şu kazançları getirir;

 • Süreç Bazlı Oluşturulan Matematiksel Modeller : Makinaları, donanımları, iş istasyonlarını, operatörleri, malzeme/mamül stok alanlarını ve malzeme elleçleme ekipmanları gibi tesislerde yönetilmesi zor olan ve maliyetlerinizin büyük bir oranını oluşturan sistemleri simüle ederek, tesislerinizin en yüksek verimlilikte çalışacak şekilde tasarlayabilirsiniz.
 • Sürekli İyileştirme ve “KPI” Takibi : Yeni ürün gruplarının, teknolojilerin, makine/donanımların devreye alınmasını, verimlilik arttırma çalışmalarını veya yeni tesis açılması kararlarını simülasyon modelleri ile test edebilir ve anahtar rol oynayan performans göstergelerinin sürekli takibini yapabilirsiniz.
 • Saniyeler İçerisinde Senaryo Deneme : Farklı koşullara göre geleceğe dair senaryolar kurgulayabilir ve çıktıları, görselleştirme aracımız ile analiz edebilirsiniz. Bulut üzerinde sunucusuz (serverless) kurulan sistem ile en karmaşık matematiksel modeller saniyeler içerisinde sonuç verir ve senaryoları hızlı denemenize olanak sağlar. Simüle edilen senaryolar sayesinde risklere karşı öngörü kazanırsınız ve operasyonlarınız için en doğru stratejiyi belirleyebilirsiniz.

Dijitalis’in yöntem ve araçlarını kullanan müşterilerimiz genellikle şu kazançları elde etmiştir;

 • Doğru miktarda stoğu doğru yöntemlerle ve doğru lokasyonlarda tutarak, depolama, nakliye ve stok bulundurma maliyetlerinden tasarruf edilir.
 • Karar verme aşamasında daha iyi bir içgörü ve güven sağlar, taleplerin iyi anlaşılması alınacak kararların analitik olarak desteklenmesini ve daha güçlü/hassasiyeti yüksek kararlar almamızı sağlar.
 • Ürün - depo lokasyonu atamaları ve malzeme elleçleme ekipman kullanma kararlarınız iyileştirilerek ürün hazırlama ve teslim etme süreleri azaltılır.
 • Ekipman seçimi ve iş atama stratejisi tasarlanarak, daha az taşıma ekipmanı ile daha yüksek miktarda ürün elleçlersiniz.
 • Siparişleriniz için yüksek doğrulukta termin süreleri elde edersiniz ve olası gecikmeleri minimum düzeye çekerek, gecikme maliyetlerinin önüne geçersiniz.
 • İş gücü veriminizi arttırarak, daha düşük maliyet ile daha yüksek çıktı sağlarsınız.
 • Darboğaz tespiti yaparak, iyileştirme çalışmalarınıza yön verir, sağlanan faydayı artırırsınız.
 • Bakım ve kurulum süreçleriniz iyileştirilerek daha yüksek verimlilikte çalışan makine/teçhizat elde edersiniz.
 • Dönemsel talep değişikliklerine göre personel ihtiyacını ve talebi karşılayacak operasyonel faaliyetlerini önceden planlarsınız.
 • Tesis içerisindeki malzeme lojistiği ayak izi çıkarılır ve iş güvenliği riski oluşturabilecek noktalar tespit edilerek, riski düşürecek tesis tasarımlarını devreye alırsınız.
Optimzasyon ve Kaynak Planlama

Günümüzde üretim ve lojistik sistemlerin ulaştığı kompleksite, geleneksel planlama yöntemleri verimsiz kıldı ve hatta Excel, ERP seviyesinde planlama yapmak bile zorlaştı. Tedarik zincirleri bir yana tek bir fabrikanın üretim planlamasını veya bir deponun sevkiyat planlamasını yapmak dahi ciddi bir çaba ve zaman gerektiriyor. Planlama sürecinin artık sisteme dair tüm kural ve kısıtları gözeterek ve anlık veriden faydalanarak otomatik işlemesi gerekiyor. Bu otomatik sürecin çıktısı olan plan üzerinden planlamacıların asıl katma değerli faaliyetlerini göstermeleri, yani şirketin verimini ve karlılığını en üst seviyeye taşıyacak tecrübi son dokunuşlarını yapmaları artık mümkün. Dijitalis, yıllara dayalı tecrübesi ile her türlü sistemin sonlu kaynak planlamasını simülasyon ve optimizasyon tekniklerine dayalı olarak yapmanızı sağlıyor. Sizlerle beraber çalışarak modern ileri planlama yazılımları üzerinden size özel, sizin benzersiz probleminizi çözecek terzi usülü çözümler tasarlıyor.

Etkili, Verimli ve Hızlı !

Dijitalis’in ileri planlama ve optimizasyon çözümleri işinizi etkileyen mevcut bütün kural ve kısıtları, istisna bırakmadan, modelleyebilme ve planlama sürecinize dahil etme imkanını verir. Planlama sonuçlarının anlaşılır  ve görsel olması sayesinde darboğazları hızla teşhis edebilir ve önleyici senaryoları hızla test eder, birbiri ile kıyaslayarak optimum çözümü devreye alırsınız. Dijitalis’in yöntem ve araçlarını kullanan müşterilerimiz genellikle şu kazançları elde etmiştir;

 • Daha doğru planlama sayesinde işletme sermayesinin geri dönüş hızının artması,
 • Darboğaz ve atıl kapasite durumlarını teşhis etme, sebeplerini anlama ve çözüm üretme hızının dakikalar seviyesine inerek hızlanması
 • Mevcut sistemlerin veriminin yatırım yapmadan ’ye varan oranlarda artması
 • Kapasite dengeleme sayesinde fazla mesai ve atıl iş gücü oranının azaltılması
 • İyileştirme fikirlerinin veriye dayalı, görsel ve bilimsel tabanda tartışılabilir hale gelmesi
Kontrol Kulesi

Kontrol Kulesi, tedarikçiden müşteriye kadar uzanan bir tedarik zinciri içerisindeki faaliyetleri takip eden, izleyen ve yönlendiren merkezi bir platformdur. Doğru bir kontrol kulesi altyapısı oluşturmak size şu kazançları getirir;

Yüksek Görünürlük ve Otomatik Karar Mekanizması : Kontrol kulesi, tedarik zinciri süreçlerinizde yüksek görünürlük ve daha akıllı kararlar almanızı sağlar. Örneğin, bir teslimatın zamanında gelmeyeceğini görebiliyorsanız, bu bir başlangıç noktasıdır ve bir dizi karar ile operasyonunuzu en az etkileyecek planlamaları yapmanız gerekmektedir. Kontrol kulesi, olaylarının mevcut tedarik zinciri planlarını nasıl etkilediğine dair bir görüye sahip olmasının yanısıra ne yapılması gerektiği ve nasıl yapılması gerektiği konusunda öneri/aksiyon yetisine de sahip olmalıdır ve alınan kararların gelecek durum üzerindeki etkilerini sunabilmelidir.

Eş Zamanlı Takip : Planlama süreçlerinde birden fazla ekibin çalışması ve sürecin eşzamanlı ilerlemesi gerekebilir, ekiplerin analiz sonuçlarına aynı anda ulaşması oldukça önemlidir aksi takdirde tekrarlı işlemler ve karar alma süreçlerinde verimsizliğe neden olabilecek etkenler ortaya çıkabilir. Kontrol kulesi yaklaşımı ekipler arasında tek platform üzerinden gerçek zamanlı sürecin yönetilmesini ve yine aynı platform üzerinden iletişim kurulmasını sağlar. Bu yöntem ile ekipler arası iletişimi en üst düzeye çıkarılarak en kısa sürede ve en yüksek doğrulukta kararlar alınmasını sağlar.

Tek ve Merkezi Platform : Planlama ve karar süreçlerinde senaryolar hızlı ve sorunsuz biçimde çalıştırılabilmelidir. Birden fazla sistem arasında geçiş yapmak, bu sistemler arasında bağlantı kurmak hem zaman kaybına hemde alınacak kararların kalitesinin düşmesine sebep olur. Tek platformdan oluşturulan ve diğer ekipler ile paylaşılan sonuçlar etkin kararlar almanızı sağlar.

Öngörü Yeteneği : Kontrol kulesi sadece bugün ve geçmişe değil, aynı zamanda tedarik zinciri risklerini ortaya çıkararak ve bu risklerin nasıl yönetileceğine dair öneriler sunarak organizasyonun geleceğine de öngörü sağlamalıdır.

Dijitalis tecrübeli uzman danışman kadrosu ile müşterilerinin dinamiklerine en uygun yol haritasını çıkartır, modüler yapılar benimsediği için aşama aşama ilerleyerek her adımı önceki adımın başarısı üzerine atar. Sahip olduğu çözümlerin esnek ve güçlü mimarisi sayesinde mevcut sistemlerden en üst seviyede yararlanır ve yeni sistemlere tam entegre olacak yapılar oluşturur. Kurulan sistemlerin anlaşılır ve herkes tarafından kullanılabilir olmasından dolayı sürekli hizmet alımına gerek kalmadan, herhangi bir departmana veya kişiye bağlı kalmadan, gelecekteki tüm yeni istek ve iyileştirmelerin hızlı şekilde kurumun kendi başına hayata geçirilmesi sağlanır. Dijitalis’in yöntem ve araçlarını kullanan müşterilerimiz genellikle şu kazançları elde etmiştir;

 • Tedarik zinciri bileşenlerinin izlenebilirliği artar, tek ve merkezi platform üzerinden tedarik zinciri yönetilebilir hale gelir.
 • Karar süreçlerinde uygulanan işlemler otomatize edilerek süreçler hızlanır ve hata payı minimize edilir.
 • Simülasyon ve optimizasyon tabanlı planlama ve çizelgeleme ile kayıplar minimize edilerek maksimum verim elde edilir.
 • Merkezi platform ile ekipler arasındaki iletişim maksimum düzeye çıkarılır ve analiz süreçleri otomatize edilerek ekiplerin daha yüksek değer katan çalışmalara odaklanmasını sağlanır.
 • Tedarik zinciri yanıt verme hızı artar, bu sayede envanterin maksimum fayda ile yönetilmesi sağlanır.
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.