English

Simülasyon ve Dijital İkiz

Simülasyon ve Dijital İkiz
Üretim sahası, deneme yapmak için çok pahalı bir laboratuvardır. Simülasyon, her türlü fikri denemek için maliyetsiz bir deney ortamı sunar.
  • Vereceğimiz stratejik kararların riskini nasıl azaltırız ?
  • Yeni üretim/lojistik sisteminin doğru çalışacağından ve istediğimiz çıktıyı sağlayacağından nasıl emin oluruz ?
  • Farklı yatırım alternatiflerini olası her türlü senaryo altında nasıl kıyaslayabiliriz ?
  • Arıza ve duruşlar, piyasadaki dalgalanmalar, üretim ve tedarik sürelerindeki değişkenliğin etkisini karar verme sürecimize nasıl dahil ederiz ?

Üretim ve lojistik süreçlerin operasyonlarında önemli bir yer tuttuğu tüm şirketler, şiddeti giderek artan zorluklarla karşı karşıyadır. Artan ürün çeşitliliği, kısalan teslimat süreleri, kişiselleşen müşteri talepleri, küreselleşen tedarik zincirleri, daha karmaşık proses ve teknolojiler, sürekli yükselen maliyetler şirketleri üretim ve lojistik süreçlerini yeniden düşünmeye itmektedir.

Başarıyı hedeflemiş şirketler sadece bu gereksinimleri hızlı ve doğru olarak karşılamakla yetinemez. Ayrıca tasarlayacakları sistemlerin geleceğin değişken şartlar altında da aynı performansı sürdürebilecek esnekliğe sahip olduğundan emin olmalıdır.

  • Eğer alacağım kararların gelecekteki sonucunu bugün görebilseydim...
  • Eğer ne kadar karmaşık olursa olsun tüm süreçlerimi üç boyutlu çalışırken görebilseydim ve performanslarını hassasiyetle ölçebilseydim...
  • Eğer doğru kararı verebilmek için tüm alternatifleri kıyaslayabilsem ve optimum çözümü sebeplerini bilerek seçebilseydim...

Dijitalis geçmişten bugüne Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin simülasyon alanında tercih edilen çözüm ortağı olmuştur.

Geleceği bugün şekillendirmek, karmaşık ve dinamik endüstriyel sistemleri değerlendirmekle görevli planlamacı ve yöneticilerin omuzlarında ağır bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu karşılamak üzere Dijitalis her türlü üretim ve lojistik sürecin incelenebileceği dünyanın en gelişmiş ve güçlü simülasyon yazılımlarını sunmaktadır.

Simülasyon, envanter ve üretim maliyetlerinden, teslimat süreleri, enerji tüketimi ve müşteri memnuniyetine kadar geniş bir yelpazedeki anahtar performans göstergelerini optimize ederken farklı yerleşim planları ve kontrol stratejilerinin avantajlarının kıyaslanmasına imkan verir. Simülasyon değerlendirilen her senaryo için kapsamlı bilgi sağlayan önemli bir karar destek aracıdır. Yeterli miktarda bilgiye sahip olan planlamacı ve yöneticiler bugün ve geleceğin ihtiyaçlarına en iyi karşılığı verecek en uygun çözümü çok daha güvenle bulacaktır.  Sistemlerini simülasyonla doğrulamış şirketler gelecekteki her türlü senaryoya hazırlıklı olacaktır.

Dijitalis en önemli kararlarınızı güvenle verebilmeniz için gerekli her türlü simülasyon aracını sizlere sunmaktadır.

HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.