DijitalisSimülasyon

Simülasyon, Üretim Operasyonunuzun Geleceğine Açılan bir Penceredir

Modelleme ve simülasyon kavramları, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi ve Ulusal Araştırma Konseyi tarafından “üretim performansı üzerinde derin etki yaratan bir teknolojik atılım” olarak tanımlanmıştır. Simülasyonun, tasarım ve doğrulama için kritik bir analiz aracı olduğunun farkında olan birçok KOBİ arasında iseniz harika! Çünkü sektördeki henüz farkındalığı yeterince gelişmemiş rakiplerinizden bir adım öndesiniz!

Düşük ücretli, güvenli ve hızlı bir analiz aracı olarak KOBİ’lerin kullanımına sunduğumuz simülasyon hizmetleri, git gide önemi artan bir teknolojidir. İmalat sürecinin hata kabul etmeyen yapısı, nitelikli bir simülasyonun sağlayacağı güçlü etkinin, ne kadar değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, tedarik zincirinin kritik noktasında yer alan imalatta, simülasyon yaklaşımının benimsenmesi; tedarik zincirindeki dalgalanmaların yaratacağı sorunları minimize etmek, ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek ve esneklik sağlayabilmek adına gereklidir.

Simülasyon Hizmetleri

Simülasyon hizmetleri veriye dayalı somut bir çözüm sunma kabiliyetine sahiptir.  Ürün geliştirme döngüsünün süresini kısaltma, yürüttüğünüz işlemleri mükemmelleştirme, ve ürünü hayata geçirme maliyetini azaltma hizmetlerini aynı anda size başka hiçbir araç sunamamaktadır. Günümüzün rekabetçi pazarı göz önüne alındığında, tüm bu hizmetler, firmanız için pazarda güçlü bir yer edinmenizi ve bu sayede gelir artışı yaratmanıza olanak sağlayacaktır.

Simülasyon Yönteminin KOBİ’ler için Önemi

Performans yükseltmek ve yeni hizmetleri tanıtmak için gereken talepleri karşılamak oldukça önemlidir. İşte bu esnada simülasyon yardımınıza koşmaktadır. Maliyetleri azaltmak ve kaliteyi yükseltmek gibi olanaklar sağlayan simülasyon, tam olarak ihtiyacınız olan hizmettir. KOBİ’ler için yarışta varlığını korumanın en önemli yollarından biri simülasyon gibi gelişmiş mühendislik araçlarından yardım almaktır.

Simülasyon; müşterilerinizle, ekipman sağlayıcınızla ve tedarik zinciri ortaklarınız ile olan iş birliğini güçlendirmekten tutun, bir ürünü nasıl üreteceğinizin ön gösterimine kadar geniş bir yelpazede faydalar sunar. Böylece müşterileriniz ve iç ekipleriniz için üretim tesisinin sanal bir görünüşünü hazırlayabilir ve değer akışınızı gösterebilirsiniz. Üstelik eğer akışta bir değişiklik yapmanız gerekirse, yeni bir versiyon oluşturmak simülasyon sayesinde daha kolaydır. Simülasyon, sıklıkla imalat hattı kurulumunda değişiklik yapmayı gerektiren, eski tip fiziki deneme-yanılma yöntemine duyduğunuz ihtiyacı ortadan kaldırır. 

Neden Modelleme Yöntemine İhtiyaç Duyarız?

Simülasyon, bir sistemi sınırsız süre ile test edebilmeyi ve sistemi ne kadar zorlayabileceğinizi görmenize yardımcı olur. Bu durum, fiziki fabrikada kolaylıkla yapılabilecek bir durum değildir. Simülasyon kullanmanın gerekçeleri sektörden bağımsız tüm KOBİ’ler için şu şekilde listelenebilir:

 • Karar Destek Sistemi (KDS) ile sistem performansını arttırması,
 • Risk değerlendirme yöntemini (What If Analizi) aktif etmesi,
 • Değişkenlerin ve dinamik yapıların karmaşıklıkları ile başa çıkma kabiliyeti sağlaması,
 • En ufak detaylara kadar odaklanma desteği.

Analiz Edebilme ve Yönetebilme Yeteneği ile Simülasyon

Ayrıca simülasyon, süreçlerinizdeki analiz aşamasında ve aşağıdaki diğer aşamalarda en büyük yardımcınız olacaktır:

 • Sistem darboğazlarına neden olan faktörleri tespit etme,
 • Tesis yerleşimi: Optimum bir yerleşim için rotalama, stok, parti büyüklükleri, çevrim süresi ve kontrol sistemleri parametrelerinin yönetimini sağlama,
 • Üretim aşamasındaki değişiklikler: Yeni ürünlerin dahil edilmesi, talep modellerindeki değişimler, değişen ürün mix’i, değişen termin zamanları ve üretim planı.
 • Sistem performansını gözlemleme: Verimlilik, kapasite, kaynak kullanım oranları, OEE.
 • Kaynak kullanımını gözlemleme: Hammadde kullanımı, işgücü kullanımı, makine kullanımı, ekipman kullanımı.
 • Yeni veya halihazırdaki üretim tesislerine ait değer akışının beklenen performanslarını doğrulamak gibi pek çok değişkeni analiz etmek adına simülasyondan yararlanabilirsiniz.

Süreçteki Sorunlar, Zaman Sıkıntısı ve Yüksek Maliyetler ile Başlıyor

Departmanlar arası ve muhtemel tedarikçiler arası iş birliği gerektiren uygulama aşamasında en sık karşılaşılan engeller şunlardır:

 1. Zaman Alıcı Olması: Simülasyon modelinin geliştirilmesi aşaması işgücü yoğundur. Bazı karmaşık simülasyon projelerinin tamamlanması aylar sürebilmektedir. Bu durum da KOBİ’leri korkutabilir. Buna rağmen birçok proje, nispeten kısa bir süre zarfında ve daha az efor ile tamamlanabilmektedir. Kritik görevler içeren bir proje için simülasyon hizmetlerine zaman ayırmak, firmayı büyük masraflardan kurtarabilir. Ayrıca simülasyon yardımıyla daha önceden fark etmediğiniz detayları gözlemleyebilirsiniz.   
 1. Maliyet: Birçok simülasyon paketi tek bir lisans için on binlerce dolara mal olmakta ve üst düzey bir bilgisayar donanımı istemektedir. Bunların hepsi ayrı ayrı yüksek maliyetlerdir. Firma, eninde sonunda bir yazılımı almak veya dışarıdan bir danışmana başvurmak arasında seçim yapmak zorundadır. Bu nedenle de ROI analizinden yararlanır. 

Hedef, simülasyonu KOBİ kültürünün bir parçası haline getirmek olmalıdır. Bu nedenle simülasyon modelleri inşa eden veya danışmana başvuran firmaların, projelerini efektif olarak yönetebilmeleri adına dikkat etmesi gereken noktalardan biri, firmanın bünyesinde simülasyon alanında eğitim almış bir eleman barındırmasıdır. KOBİ’de bir kültür haline gelen simülasyon ile sayısız problem için çözüm yaratıp maksimum fayda sağlanmış olacaktır. Simülasyonların uzun süreli kullanım olanağı, imalat operasyonlarınızı geliştirmek adına eşsiz bir avantajdır.

 1. Proje Yönetimi: Simülasyonu anlamadaki sıkıntılar günümüzde hala büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca simülasyona olan güvenin hala sarsılabilir düzeyde olması da bazı sıkıntılara yol açabilmektedir. Üst düzey yönetimin, yeni metotlara karşı genel bir güvensizliği veya simülasyonun yeteneklerini yanlış anlama ihtimali olabilir. Her senaryo simüle edilebilir olmasına rağmen simülasyon, “bütün probleme karşı en iyi çözüm yöntemidir” demek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
 1. Teknik Beceriler: Simülasyon metodolojilerini ve yazılımını öğrenmek, etkili bir modelleyici olmak için gerekenlerin yalnızca bir parçasıdır. Simülasyonu modelleyen kişi, bir model oluşturmalı ve sonuçlar hakkında yorum yapmalıdır. Modeldeki sorunları giderebilmelidir. Problem çözme ve sorun giderme becerilerini edinmek ise zaman alan bir kabiliyettir.

Operasyonu Detaylı Bir Şekilde Gözden Geçirin

Simülasyon, detaylara dikkat çektiği ve yeni bir bakış açısı geliştirdiği için günümüzde imalatçı firmaların temel ihtiyaçları arasında kategorize edilebilir. Simülasyonlar tüm ayrıntıları belgeler. Ayrıca, operasyonunuz hakkında daha çok bilgi sahibi olmanızı sağlar. Veri tablosunda gözden kaçırabileceğiniz veya analizi mümkün olmayan bir işlemin, diğer işlemler ile arasındaki etkileşimini görmenizi sağlar.

Evet, simülasyonun yüksek bir maliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Ancak müteakip olarak ihtiyaç duyacağınız analizler için yapacağınız ekstra harcamalarınızı yok edeceğini de göz önüne almakta fayda var. Her değer yaratma sürecinde olduğu gibi bu hizmetin kullanımında da yatırım,eğitim ve zaman gibi kaynaklara ihtiyaç bulunur. Eğer bir yalın üretim projeniz ve mühendislik altyapınız var ise simülasyon kullanmak için çoktan hazır olabilirsiniz. Böylece herhangi bir aksaklık durumunda büyük resmi görebileceğiniz bir model sizin için hazır olacaktır.

Çoğu KOBİ, simülasyon sistemlerine küçük projeler ile başlar. Bunlar, bir takım yolu simüle etmek, ısı algoritmaları uygulayarak bir parçanın şeklinin değişip değişmeyeceğini, veya parçanın eskiyip eskimeyeceğini görmek gibi projelerdir. Artık daha da kompleks simülasyonları üstlenebileceksiniz. Örneğin, malzeme elleçleme için konveyörleri mi yoksa transpaletleri mi kullanmanız gerektiğini belirleyecek, akış zamanlarınızı ve kaynak kullanım oranlarınızı iyileştirebileceksiniz.

Hemen İletişime Geçin

Otomotiv ve havacılık sektöründeki birçok büyük üretici simülasyonu kullanmaktadırlar.  Ancak modellenmesi zor olan; çeşitliliği yüksek, hacmi düşük (HMLV) KOBİ’ler, model oluşturmak ve doğrulamak için gereken zaman ve uzmanlığı bulmakta zorlanabilirler. 

 Modelleme ve simülasyon uygulamalarına nasıl başlayacağınız konusunda sorun mu yaşıyorsunuz? Dijitalis, uzman kadrosu ile size yardımcı olmaya hazır. Geleceğin tesisini tasarlamadan önce fikirlerinizi test edin. Projenize hemen bugün başlamak için bizimle iletişime geçin.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu