English

Tedarik Zinciri Tasarımı

GÜNDEM

Boya fırçalarını arayan tedarik zinciri yöneticisi.

Daha Fazlası

Uçtan Uca Tedarik Zinciri

Üretim ve lojistik faaliyetlerden oluşan, sadece şirketinizi değil tedarikçi ve müşterilerinizi de içerisine alan tedarik zinciri şebekeniz, günümüzün sürekli beklenmedik olayları karşısında, sürekli gelişmek ve değişmek zorunda. Dünün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış fiziksel şebekeniz, bugün ve yarın ihtiyaçları için çoktan hantallaşmış ve maliyetleri artmış olabilir. Şebekenizi uçtan uca değerlendirecek sistemsel bir bakış açısı ile yeni tesis ihtiyaçlarınızdan envanter yönetim stratejinize kadar birçok hayati soruya cevap vermelisiniz.

GÜNDEM

Boya fırçalarını arayan tedarik zinciri yöneticisi.

Daha Fazlası

Uçtan Uca Tedarik Zinciri

Üretim ve lojistik faaliyetlerden oluşan, sadece şirketinizi değil tedarikçi ve müşterilerinizi de içerisine alan tedarik zinciri şebekeniz, günümüzün sürekli beklenmedik olayları karşısında, sürekli gelişmek ve değişmek zorunda. Dünün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış fiziksel şebekeniz, bugün ve yarın ihtiyaçları için çoktan hantallaşmış ve maliyetleri artmış olabilir. Şebekenizi uçtan uca değerlendirecek sistemsel bir bakış açısı ile yeni tesis ihtiyaçlarınızdan envanter yönetim stratejinize kadar birçok hayati soruya cevap vermelisiniz.

Dünyanın en yenilikçi teknolojilerini ve gerçek dünyanın şartları ile uyumlu tecrübemizi birleştiriyoruz. Bu sayede üretimi nerede yapmanız gerektiğinden, dağıtım şebekesinin kaç depodan oluşmasına kadar tüm önemli sorularınıza optimum cevapları veriyoruz. Sizler için tasarlayacağımız şebekenizin sadece teoride değil, pratikte en iyi tasarım olduğundan emin olmanızı sağlıyoruz.

Daha Fazla
ÇÖZÜMLERİMİZ
Şebeke Optimizasyonu

Tedarik zinciri şebekeleri kompleks yapılardır – çok sayıda tedarikçi ve müşteri noktası ile aralarında çok sayıda farklı akıştan oluşurlar. Böyle bir şebekenin optimizasyonu, yapının daha iyi anlaşılmasını, etkin yönetim için yeniden düzenlenmesini ve başka türlü açığa çıkarılması mümkün olmayan büyük maliyet tasarrufları sağlar.

Bir şirketin lojistik şebekesi, tüm tesislerinin konumu ve bu konumlar arasındaki tüm ilişkileri içerir. Tesis darken sadece şirketin fabrikaları  ve depoları anlaşılmamalı, tedarikçiler ve müşterilerin konumları, hatta lojistik hizmet sağlayıcıların tesisleri dahi bu şebekenin parçalarıdır. Tüm bu düğüm noktaları bir birine farklı nakliye şekilleri ile bağlıdırlar.

İdeal bakış açısıyla lojitik şebekeler bir bütün olarak optimize edilirler. Ancak şebekenin sadece bir kısmına odaklanmak da fayda sağlar; örneğin sadece müşterilere yapılan veya fabrikalar ile depolar arası veya sadece tedarikçilerden fabriklara olan akışlar kendi başlarına incelenebilir. Genellikle şu sorular cevaplanır;

 • Yeni müşteri grupları veya yeni ihracat pazarlarını içine alacak şekilde dağıtım şebekemizin tasarımı nasıl daha iyi hale getirilir ?
 • Üretim ayak-izi’mizi nasıl optimize ederiz, hangi ürünü hangi kapasite bir üretim hattı ile hangi tesiste üretmeliyiz ?
 • Satınalma şebekemizin optimum maliyet ile malzeme tedarik güvenliğini sağladığından nasıl emin olabiliriz ?

Dijitalis, keşmekeşe dönüşmüş karmaşık şebekelerin düğümünü açacak ve optimum yeni şebekeyi tasarlayacak tüm gerekli yöntem, araç ve tecrübeye sahiptir.

Şebeke optimizasyonu projelerini ele alırken kendini kanıtlamış yöntem ve araçlar kullanıyoruz.

Dijitalis olarak bir şebekeyi optimize ederken her zaman ilk olarak sizin müşterilerinizin ne istediğine odaklanırız. Devamında sonraki modelleme işini kolaylaştıracak şablonlar üzerinden farklı veri setleri toplarız. Toplanan veri, görselleştirilerek karşılıklı doğrulama süreci için hazır edilir. Doğrulanan veri, bu alanda dünyanın en çok tercih edilen ve teknolojinin öncüsü Supply Chain Guru platformu üzerinde modellenir. Bu platform, problem küçültmeye gerek kalmadan tüm kompleksiteyi bütün verisiyle birlikte ele almamızı ve optimizasyon senaryolarını çözme süresinden endişe etmeden çok sayıda çalışmamızı sağlar.  Dijitalis, üretim tesislerinden perakende devlerine ve sektörünün lideri 3PL şirketlerine kadar çok sayıda şebekenin optimize edilmesinde tecrübe edinmiştir. Değerli müşterilerimize verdiğimiz hizmetler üç ana gruba ayrılabilir;

 • Önemli bir karar öncesinde tek seferlik proje danışmanlığı sunmak,
 • Supply Chain Guru platformu üzerinden şirketleri kendi çalışmalarını yapmaya hazır hale getirmek,
 • Süreci out-source olarak üstlenerek müşterilerimize bu hizmeti periyodik olarak sunmak,

Çok sayıda proje tecrübesi ve alanının en iyi teknolojisini kullanara Dijitalis şu sonuçları almanızı sağlar;

 • Lojistik şebekenin yeniden tasarımı ile müşteri hizmet seviyelerinde belirgin iyileştirmeler ve yıllık lojistik harcamalarda ’ye yakın tasarruf sağlamak,
 • Karmaşık şebekelerin tahmin edilmesi güç doğasının şirket yöneticileri tarafından tüm detayları ile anlaşılması ve kalıcı bir know-how oluşturulması,
 • Tedarikçi ve lojistik hizmet sağlayıcılar ile sinerji yaratacak potansiyelleri ortaya çıkarmak,
 • İş hayatının şartlarındaki dinamik şartlara çabuk tepki verebilmek bu tarz çalışmaları daha hızlı yapabilecek bir altyapı kurmak.
Maliyet Optimizasyonu

Hizmet seviyesini korurken tedarik zinciri maliyetlerini optimize etmek büyük bir karlılık artışı sağlar.

Hangi endüstri olursa olsun, tedarik zinciri maliyetleri toplam maliyetin önemli bir kısmını oluşturur. Bu maliyetler çoğu zaman değişken maliyetler oldukları için optimizasyona açıktırlar, hızlı ve elle tutulur tasarruflar elde etmek için potansiyel vaadederler. Dijitalis, tüm değer yaratma zincirini ele aldığı için uçtan uca maliyet optimizasyonu sağlar.

Ürünler giderek her bir müşteri için özel hale getirilme zorunluluğu tüm süreçleri zorlamaktadır. Tedarik zincirinde kontrolsüz büyüme, verimsiz süreçler ve yüksek maliyetlere sebep olur.

Dijitalis, çok sayıda maliyet kaynağını analiz ve optimize edecek tüm gerekli yöntem, araç ve tecrübeye sahiptir.

Maliyet optimizasyonu projelerinde Dijitalis’in ilk önceliği şeffaflık yaratmaktır. Ancak bu sayede tedarik zincirinin tüm paydaşları ve şirketlerin farklı departmanları projeye katkıda bulunma motivasyonuna sahip olur. Ayrıca yine bu sayede çorbada tuzu olan yöneticiler, çalışmanın ortaya koyacağı iyileştirme önerilerini güvenle ve istekle devreye alırlar. Bu yöntemle Dijitalis ölçülebilir, elle tutulur ve sürdürülebilir sonuca ulaşmanızı sağlar. Tedarik zinciri maliyet optimizasyonu farklı kapsamlar için sağlanabilir;

 • Uçtan uca tedarik zinciri şebekesinin toplam maliyeti
 • Nakliye maliyetleri
 • Tedarik zincirini yönetme maliyeti (dahili maliyet)
 • Envanter maliyetleri
 • Satınalma maliyetleri
 • Dağıtım maliyetleri

Dijitalis’in maliyet optimizasyon teknikleri mevcut kompleks yapılar kadar yeni iş ve pazar modelleri için kavramsal tasarım amacıyla uygulanabilir. Şirket birleşme ve satınalmalarında tedarik zincirlerinin ve sistemlerin birbirine entegre edilme süreci, maliyet optimizasyonu noktasında en yüksek tasarruf fırsatına sahiptir.

Nakliye Optimizasyonu

Doğru yöntemler ile şirketlerin nakliye maliyetlerinde ’ye varan tasarruf sağlanır. Maliyet azalırken performansın aynı kalması ve hatta artması, doğru bir nakliye optimizasyonu ile mümkündür.

Günümüzde birçok şirketin gelen ve giden sevkiyatlardan kaynaklı nakliye maliyeti toplam tedarik zinciri maliyetinin neredeyse yarısına ulaşmıştır. Bunun sebebi şirketler büyürken nakliye şebekesinin de kontrol ve şeffaflıktan uzak büyümesidir. Yıllar boyunca gecekondu misali büyüyen nakliye şebekesi bugünün ihtiyaçlarına doğru maliyet ile cevap veremez.

Bununla beraber gelecekte nakliye maliyetlerinin rekabet, yeni ürün ve pazarlar, artan hacimler ile daha da artacağı öngörülebilir.

Dijitalis, nakliye maliyetlerini düşürmek amacıyla uygulanabilir iyileştirmeler ve bunları ilk seferde doğru devreye alacak yöntemler sunar.

İmalat sektöründe deneyimlerimizin bize gösterdiğine göre nakliye maliyetlerinde ila arasında potansiyel tasarruf imkanı vardır. Tüketici ürünleri ve perakendede aynı fırsat ile 5% ila 10% tasarruf sağlanabilir. Quick-win ile hızlı maliyet düşüşlerine ilaveten Dijitalis, maliyetleri sürdürülebilir şekilde düşürmeniz için de imkanlar sunar. Müşterilerimize en hızlı sonuç sağlayacak yöntemlerimiz şunlardır;

 • Nakliye maliyet ve kırılımlarının büyük veri analizi ile hızlı ve şeffaf bir değerlendirmesi,
 • Nakliye stratejisi ve yönetim süreçlerinin incelenmesi,
 • Nakliye maliyetlerinin değerlendirilmesi ve benchmark kıyaslamalarının yapılması,
 • Uygulanabilir iyileştirmelerin tespiti ve koordinasyonu,
 • İyileştirmelerin devreye alınması

Anında ve kısa-vadede uygulanacaklar genelde şunlar olur;

 • Nakliye yapılarının konsolidasyonu ve optimizasyonu,
 • Yeni dağıtım modellerinin kavramsal tasarımı,
 • Daha iyi şartlarda 3PL seçim ihalesinin yapılması,
 • Yükleme, elleçleme ve taşıma ekipmanlarının optimizasyonu,
 • İleri planlama yazılımlarının devreye alınması
Envanter Optimizasyonu

Envanterin optimizasyonu, olası en az işletme sermayesi ile gerekli hizmet seviyesi ve parça bulunurluğunu sağlamayı hedefler. Profesyonel envanter yönetimi ile hem gerekli esneklik sağlanır, hem de maliyet düşürülür.

Birçok işletme için envanter seviyeleri işin doğal bir çıktısıdır, geleneksel iş yapma biçimleri yöneticilere bu envanteri haklı göstermektedir ve üzerinde fazla durulmaz. Çoğu zaman bu envanterin içeriği müşterinin ve satış ekiplerinin ihtiyacını karşılamaz veya üretim ile montaj faaliyetleri için önemsiz niteliktedir.

Envanterin iyi yönetilmediği durumlarda pazara yüksek hizmet seviyesi sunabilmek neredeyse imkansızdır. Yüksek stok; şirketlerin bilançosunu bozar, işletme sermayesi ihtiyacını arttırır, şirketin kredi bulma maliyetini yükseltir. Dijitalis; imalat ve perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uçtan uca tüm tedarik zincirindeki envanterlerini optimize etmelerine destek olur.

Eş zamanlı olarak hem müşteri memnuniyetini arttırmak, hem kesintisiz tedarik sağlamak, hem de bunları daha düşük işletme sermayesi ile başarmak envanter optimizasyonu ile mümkündür.

Dijitalis, analitik yöntemler, özel geliştirilmiş çözümler, standardize ve optimize edilmiş bir envanter yönetim sürecinin yerleştirilmesi ile envanterin azaltılmasını sağlar. Gerektiği takdirde bu çalışmalar sırasında simülasyon analizleri ile olası senaryolar test edilir, gerçekten işe yarayacağı ispat edilmiş çözümler bu süreçte devreye alınır. Talep tahmin doğruluğunu iyileştirecek çözümlerin de bu sürece katkısı büyük olacaktır.

Hedefe varmanın yolu tüm analiz ve çözümlerin detay seviyesi ve kompleksitesini adım adım arttırmaktan geçer. Durumun gereklerine göre ürün grubu veya SKU bazında optimizasyonlar yapılır. Dijitalis’in somut envanter düşürme çözümleri şunları içerir;

 • Malzeme parametrelerinin sistematik olarak gözden geçirilmesi
 • Satınalma süreçlerinin optimum hedef ile hizalanması
 • Değer zincirinin tüm katmanlarında hedef envanter seviyelerinin belirlenmesi
 • İleri planlama, çizelgeleme ve tahminleme araçlarının devreye alınması

Envanter optimizasyonu çalışmalarının genel olarak faydaları şunlar olacaktır;

 • Daha düşük envanter seviyeleri ve daha hızlı nakit akışı
 • Stok bulunurluğunun ve tedarik kapasitesinin artışı
 • Optimum malzeme planlama için organizasyonel yapının tanımlanması
 • Her bir ürün kategorisi için uygun envanter stratejisinin belirlenmesi
 • Envanter seviyeleri ve trendlerinin şeffaf ve dinamik olarak gözlenir hale gelmesi
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.