English

Planlama ve Çizelgeleme

Planlama ve Çizelgeleme
Etkili bir planlama süreci ile kayıp kapasite geri kazanılır, aynı kaynaklardan daha fazla çıktı alınır.
 • Aynı üretim kaynaklarından daha kısa zamanda daha fazla üretim alabilir miyim ?
 • Aynı müşteri teslimat performansını şimdikinden daha az stok tutarak sağlayabilir miyim ?
 • Yeni projeler ve siparişler için müşterilerime arkasında durabileceğim termin zamanları verebilir miyim ?
 • Her fabrika hem içinde bulunduğu sektör hem de bizzat kendi şartlarından kaynaklanan özel ve benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Şirketler sadece bu zorluklarla değil, küreselleşmenin etkisiyle tek bir pazar yerine dönmüş dünyada giderek artan rekabet baskısıyla da başa çıkmalıdır. Dinamik koşulların yönettiği bu ortamda üreticiler daha düşük stoklarla, daha iyi teslim performansı ve daha verimli olmak için yüksek kapasite kullanımı ile çalışmak zorundadır.

Kapasite planlama ve detay çizelgeleme, oldukça zorlu bir planlama görevidir. Planlamacılar aynı zamanda çok sayıda kompleks siparişi planlarken şirket kuralları ve kısıtlarına bağlı kalarak kaynak kullanımını, envanter seviyesini ve müşteri memnuniyetini dengelemek durumundalar. Fabrika kapasitesi ve müşteri talebini doğru şekilde dengeleyebilmek gerekir. Üretim çizelgesi, şirketinize özel hedefler, kurallar ve kısıtları istisnasız dikkate alan bir model üzerinden hammadde ve ara mamül seviyeleri, müşteri siparişlerindeki son dakika değişikleri, işgücü yeterliliği, makina duruş ve bakımları gibi anlık durumları da dikkate almalıdır.

 • Eğer üretim faaliyetlerimi yöneten bütün kural ve kısıtları eksiksiz olarak dikkate alabilecek bir planlama sistemim olsaydı...
 • Eğer mevcut üretim planını bozulan bir makina veya acil bir sipariş değişikliği sebebiyle saniyeler içerisinde güncelleyebilseydim...
 • Sadece bugün değil, gelecekteki darboğazları ve makina doluluklarını açıkça görebilseydim ve kapasitemi dengeleyebilseydim...

Eğer etkili üretim planlamanın her imalat şirketinin başarısında hayati bir yeri olduğuna inanıyorsanız doğru yerdesiniz. Özellikle de mevcut ERP ve Excel tablolarınız ile giderek artan ürün, sipariş ve kaynak sayısını yönetmekte zorlanıyorsanız. Dünyanın lider üreticileri; üretim kaynakları ve süreçlerini optimize etmek, müşterilerine çok daha iyi hizmet sunmak ve maliyetlerini düşürmek için İleri Üretim Planlama tekniklerine başvurmaktadır.

Üretim sahanızı ve planlama sürecinizi sektörünüzdeki en-iyi-uygulamalar ile kıyaslayarak analiz ediyoruz. İleri Üretim Planlama tekniklerini uygulayabilmeniz için elzem veri, bilgi-işlem ve süreç gereksinimlerini ortaya çıkarıyoruz. Sizin için doğru yazılımı kurgulayarak yüksek stok seviyeleri, düşük teslimat performansı, düşük üretim çıktısı ve aşırı israf gibi karlılığın önündeki engelleri kaldırmanıza yardım ediyoruz. Sunduğumuz ileri planlama ve çizelgeleme yazılımları ile şu faydaları sağlıyoruz;

Stoklarda Azalma

Kısalan üretim ve bekleme süreleri sayesinde özellikle ara mamül stoklarında çok büyük düşüşler sağlanır. Fabrika içinde JIT üretimi sağlar hale gelmek en büyük envanter iyileştirme yöntemidir. Çok yetenekli planlama yazılımlarımız ile iş emirleri ve siparişler birbirine bağlı yönetilir, fazla stoka sebep olacak gereksiz ve mükerrer üretimler engellenmiş olur.

Planlama İşinin Kolaylaşması

Sunduğumuz ileri planlama yazılımları tamamen otomatik çalışarak saniyeler içerisinde tüm kural ve kısıtlara uyumlu, uygulanabilir bir üretim planı üretir. Plan oluşturma işi otomatize edildiği için planlamacılar katma değerli işlere daha çok zaman ayırabilirler.

Zamanında Teslimat Oranın Artması

Potansiyel problemler önceden görülebildiği için planlamacılar gerekli önemleri önceden ve vakit kaybetmeden alabilir. Alacağı her türlü tedbiri yine aynı planlama sistemi üzerinde simüle ederek en doğrusunu seçme imkanına sahip olur.

Üretim Sürelerinin Kısalması

Tüm üretim süreçlerinin senkronize şekilde planlanması ile ara stokta bekleme gibi katma değer içermeyen süreler azaltılmış olur. Bu da bir siparişin üretimin başından sonuna kadar daha kısa zamanda üretilmesini sağlar.

Maliyetlerin Azalması

İleri planlama çözümlerimiz sayesinde üretim maliyetlerinin düşürülmesi sağlanır:

 • Kısalan üretim süreleri ve minimum envanter sayesinde işletme sermayesinde tasarruf sağlanır
 • Maksimum müşteri memnuniyeti için termin tarihleri doğrulukla hesaplanır, gecikme olmaz
 • Üretim kaynakları optimum seviyede kullanılır
 • Kapasiteyi meşgul edecek bekleme ve fazla üretimler engellenir, gerçek siparişlere hızlı tepki vererek ciro artışı sağlanır
 • Planlama için harcanan emek ve zamandan tasarruf edilir.
PROJELERİMİZ
Fabrikanın Dijital İkizini Kurmak
Fabrikanın Dijital İkizini Kurmak
Otomotiv
Kapasite Planlama
Detay Çizelgeleme
Proses Tasarımı ve IT Sistemi
Detay Çizelgeleme İle Üretim Verimliliğinde Çağ Atlamak
Detay Çizelgeleme İle Üretim Verimliliğinde Çağ Atlamak
Otomotiv
Kapasite Planlama
Detay Çizelgeleme
Proses Tasarımı ve IT Sistemi
Kapasite Planlamanın Optimumda Yapılması İle Karlılığı Arttırmak
Kapasite Planlamanın Optimumda Yapılması İle Karlılığı Arttırmak
İmalat
Kapasite Planlama
Tedarik Zinciri & Üretim Ayakizi
Proses Tasarımı ve IT Sistemi

Fabrikanın Dijital İkizini Kurmak

Proje Özeti

Türkiye’nin en büyük boru fabrikası kapasite planlamasını yaparken sadece üretim hatlarını değil, üretimi destekleyen lojistik faaliyetleri de gözetmek ister. Dijitalis ile üretim hatlarına ilaveten stok sahaları, tavan vinci ve forklift gibi tüm unsurları modelleyen fabrika kapasite planlamasını çok daha gerçekçi şekilde yapmaya başlar. Bu sayede müşteri siparişlerine güvenilir termin tarihleri verilir, vardiya planlaması efektif şekilde yapılır hale gelir.

Proje Kapsamı

Kapasite planlamanın en yüksek verimle yapılabilmesi için bir planlama IT sisteminin devreye alınması

Mühendislik ekiplerine eğitim ve koçluk hizmetlerinin sağlanması

Faydalar

 • Planlama hızına ve doğruluğunda artış
 • İşgücü planlamasının önceden ve doğru şekilde yapılması
 • Kapasite kullanımında artış

Detay Çizelgeleme İle Üretim Verimliliğinde Çağ Atlamak

Proje Özeti

Global otomotiv parçaları üreticisi, Türkiye’deki fabrikalarına gelen siparişlere göre üretim kapasite yeterliliğinin kontrolünü, bütün prosesler ve üretimin tüm kısıt ve kurallarına uygun olarak yapması saatler alıyordu. Daha kısa zamanda bir üretim planı hazırlayabilmek ve üretim değişkenliklerine daha hızlı reaksiyon verebilmek isteyen şirket Dijitalis ile çalışarak sipariş hazırlık süreleri, zamanında teslimat oranı, toplam makine ayar süreleri gibi performans değerlerini optimum noktaya taşıdı.

Proje Kapsamı

Kapasite planlama ve detay çizelgelemenin en yüksek verimle yapılabilmesi için bir planlama IT sisteminin devreye alınması

Mühendislik ekiplerine eğitim ve koçluk hizmetlerinin sağlanması

Faydalar

 • Makine ayar sürelerinde %10 azalma
 • Detay çizelgelemenin 5 günlük plandan 60 güne çıkması
 • Manüel yöntemlerle yapılması 1 gün süren üretim planlama işinin birkaç dakikaya kısalması
 • Fazla mesailerin %80 oranında azalması
 • Ara stok seviyesinde %20 azalma
 • Kapasite kullanımında %8 artış
 • Ortalama sipariş tamamlama süresinde 3 günlük kısalma
 • Hammadde stok seviyesinde %10 düşüş

Kapasite Planlamanın Optimumda Yapılması İle Karlılığı Arttırmak

Proje Özeti

4 ülkedeki 16 tesiste üretim yapan Türkiye’nin lider üreticisi karmaşık tedarik zinciri içerisindeki dağıtım ve üretim kapasitelerini kullanarak, “Hangi hat, hangi ürünü üretmelidir? Fabrikalar arası akışlar olmalı mıdır, bu akışlar nasıl olmalıdır? Müşteriler hangi tesis veya tesislerden beslenmelidir?” sorularının cevabını bulmak için Dijitalis ile çalıştı. Ortaya çıkan planlama platformu; satış ve operasyon süreçleri, üretim planlama ve lojistik birimlerinin yanında, pazarlama ve finans yönetimi gibi şirketin farklı operasyonları için de kullanılmaktadır.

Proje Kapsamı

Global kapasite planlamanın en yüksek verimle yapılabilmesi için bir planlama IT sisteminin devreye alınması

Mühendislik ekiplerine eğitim ve koçluk hizmetlerinin sağlanması

Faydalar

 • Toplam üretim maliyetlerinde zzalma
 • Envanter seviyelerinde azalma
 • Brüt karlılıkta iyileşme
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.