English

Detay Çizelgeleme

Detay çizelgeleme, üretim planlama kademeleri içinde yapılması en zor olanıdır. Doğru çizelgeyi oluşturmak için kapasite, stok ve talebi hiçbir detayını ihmal etmeden birlikte düşünmek gerekir.

Fabrikalar gündelik olarak cevaplanması gereken zor sorular ile sürekli yüzleşir;

  • Aynı üretim kaynaklarından daha kısa zamanda daha fazla üretim alabilir miyim?
  • Aynı müşteri teslimat performansını şimdikinden daha az stok tutarak sağlayabilir miyim?
  • Yeni projeler ve siparişler için müşterilerime arkasında durabileceğim termin zamanları verebilir miyim?

İmalat yapan her şirket hem içinde bulunduğu endüstrisinden hem de bizzat kendi şartlarından kaynaklanan özel ve benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Şirketler sadece bu zorluklarla değil, küreselleşmenin etkisiyle tek bir pazar yerine dönmüş dünyada giderek artan rekabet baskısıyla da başa çıkmalıdır.Dinamik koşulların yönettiği bu ortamda üreticiler daha düşük stoklarla, daha iyi teslim performansı ve daha verimli olmak için yüksek kapasite kullanımı ile çalışmak zorundadır.

Çözüm Nedir?

Dinamik koşulların gerçek durumu sürekli değiştirdiği fabrika ortamında, yöneticiler daha düşük stoklarla, daha iyi teslim performansı ve daha verimli olmak için yüksek kapasite kullanımı ile çalışmak zorundadır. Günümüz dünyasında işlerin kompleksitesi, detay çizelgeleme görevi artık özel yazılımlar gerektirmektedir;

  • Eğer üretim faaliyetlerimi yöneten bütün kural ve kısıtları eksiksiz olarak dikkate alabilecek bir planlama sistemim olsaydı...
  • Eğer mevcut üretim planını bozulan bir makina veya acil bir sipariş değişikliği sebebiyle saniyeler içerisinde güncelleyebilseydim...
  • Sadece bugün değil, gelecekteki darboğazları ve makina doluluklarını açıkça görebilseydim ve kapasitemi dengeleyebilseydim...

Siz de etkili üretim planlamanın her imalat şirketinin başarısında hayati bir yeri olduğuna inanıyorsanız doğru yerdesiniz. Özellikle de mevcut ERP ve Excel tablolarınız ile giderek artan ürün, sipariş ve kaynak sayısını yönetmekte zorlanıyorsanız. Dünyanın lider üreticileri; üretim kaynakları ve süreçlerini optimize etmek, müşterilerine çok daha iyi hizmet sunmak ve maliyetlerini düşürmek için İleri Üretim Planlama tekniklerine başvurmaktadır.Üretim sahanızı ve planlama sürecinizi sektörünüzdeki en-iyi-uygulamalar ile kıyaslayarak analiz edelim. İleri Üretim Planlama tekniklerini uygulayabilmeniz için elzem veri, bilgi-işlem ve süreç gereksinimlerini ortaya çıkaralım. Faydası ispatlanmış danışmanlık yöntemlerimiz size en çabuk başarı sağlayacak yol planını oluştursun.Ya da ERP sisteminizi bir İleri Üretim Planlama (APS) çözümü ile desteklemek istiyorsanız doğru bir seçim ihtiyaç duyduğunuz rekabetçi üstünlüğü sağlayacaktır. Sizin için doğru çözümü kurgulayarak yüksek stok seviyeleri, düşük teslimat performansı, düşük üretim çıktısı ve aşırı israf gibi karlılığın önündeki engelleri kaldırmanıza yardım edelim.