English

Lojistik Maliyet Optimizasyonu

Lojistik Maliyet Optimizasyonu
Doğru yöntemler ile nakliye maliyetlerinde %20’ye varan tasarruflar sağlanabilir. Üstelik aynı anda performansı da arttırarak!

Doğru yöntemler ile nakliye maliyetlerinde %20’ye varan tasarruflar sağlanabilir. Üstelik aynı anda performansı da arttırarak!

Yıllardan beri güncel lojistik süreçleri ve teknolojilerini takip ediyor, mühendislik ve yazılım gücümüz ile müşterilerimizin olabilecek en verimli nakliye operasyonuna sahip olmalarını sağlıyoruz. Bizim için nakliye yönetimi, sadece kamyonları yönetmek değildir. Gelecekle ilgili vizyon ve iş stratejinizi, elle tutulur bir lojistik diline tercüme ederek ihtiyacınızı en yüksek verim ve minimum maliyet ile karşılayacak bir nakliye altyapısı kurguluyoruz. Vizyon ve stratejiniz ile uyumlu olarak süreçlerinizi optimize ediyor ve bunu destekleyecek doğru hizmet sağlayıcıların seçilmesinde size destek veriyoruz.

Uçtan Uca Maliyet Optimizasyonu

Rekabet avantajı sağlayacak hizmet seviyesini belirlemek ve bununla uyumlu olacak şekilde tedarik zinciri maliyetlerini uçtan uca optimize etmek tüm şirketler için karlılık artışı demektir.

Hangi sektörde olursanız olun, tedarik zinciri maliyetleri toplam maliyetin önemli bir oranını oluşturur. Bununla beraber olarak bu maliyet kalemi çoğunlukla değişken bileşenlerden oluşur ve bu yüzden hızlı, elle tutulur tasarruf potansiyeli mevcuttur. Dijitalis tüm değer zinciri boyunca yer alan aktiviteleri değerlendirir ve maliyet optimizasyonu fırsatlarını ortaya çıkarır. Süreçlerinizi yakından inceleyerek ve tarihsel veriniz üzerinde büyük veri analizleri yaparak makro ve mikro ölçekte tasarruf yaratacak iyileştirmeleri teşhis etmek mümkündür. Dijitalis yaptığı projelerde genellikle şu faydaları sunmuştur;

 • Toplam tedarik zinciri maliyetini düşürmek,
 • Tedarikçi optimizasyonu ile satınalma ve envanter maliyetlerini düşürmek,
 • Tedarik zinciri yönetim ve planlama maliyetlerini indirmek,
 • Lojistik hizmet sağlayıcılarla çalışma şartlarını iyileştirerek nakliye maliyetlerini düşürmek,
 • Araç filosunu doğru boyutlandırarak nakliye maliyetlerini ve teslimat performansını iyileştirmek

Nakliye Stratejisine Karar Vermek

Nakliye maliyetleri yükseldikçe lojistik konuları yönetim kurulunun masasına daha çok gelmeye başlar. Kalıcı fayda doğru çözümlerin uygulanması ile sağlanabilir.

İlk akla gelen çözümler yeni bir 3PL ile çalışmak veya operasyonların görünürlüğünü ve yönetimini iyileştirecek IT yazılımları satın almak olsa bile genel yapıyı gözden geçirmeden atılacak bu adımlar potansiyel tasarrufun tamamına ulaşılmasına mani olur. Genel lojistik politikası yıllar boyu süregelen alışkanlıkların devamı olabilir ve artık güncel şartlara uyum sağlamayan lojistik altyapının otomasyonu beklenen faydayı sağlamaz. Bütünleşik bir lojistik mühendisliği bakış açısı ile konu ele alınmalıdır. Dijitalis’in nakliye stratejinizi doğru belirlemeniz için sunduğu bir metodoloji vardır. Bu metodoloji aşağıdaki başlıklarda detaylı analizleri içerir;

 • Mevcut nakliye maliyetleri ve kaynaklarının şeffaf ve detay kırılımda analizi,
 • Mevcut nakliye stratejisi ve yönetim kurallarının mevcut durum haritasını çıkarmak,
 • Mevcut durumu endüstriyel benchmarklar ile kıyaslamak ve farkları teşhis etmek,
 • Daha verimli bir lojistik yönetimi için gelecek durum haritasını tasalamak,
 • Hızlı uygulanabilecek potansiyel iyileştirmeler için aksiyonları tanımlamak,

Bu metodolojinin uygulanması kısa vadede şu faydaları sağlar;

 • Farklı nakliye yapıları ve mükerrer süreçlerin konsolidasyonu ve optimizasyonu,
 • Yeni dağıtım modlarının değerlendirilmesi ve uyumlandırılması,
 • Lojistik ihalelerinin yeniden yapılması ve uygun tedarikçi eşleşmesinin sağlanması,
 • Yükleme araçları ve taşıma şekillerinin optimum seçimi

Daha uzun vadeli ve sürdürülebilir kazançlar için Dijitalis sürekli ve dinamik destekler vermeye devam eder;

 • Stratejik, taktik ve operasyonel nakliye planlaması için gerekli sistemlerin devreye alınması,
 • Lojistik yönetim süreçlerinin yeniden tasarımı,
 • Entegre nakliye yönetim sisteminin (TMS) ihtiyaç dökümanının yazılması ve uygun çözümün belirlenmesi

E-ticaret Dağıtımı

Hizmet seviyesinden ödün vermeden dağıtım maliyetlerini minimize etmenin yolu tüm dağıtım sistemini bir bütün olarak tasarlamaktır.

Geleneksel ürün dağıtım şebekeleri e-ticaret için gerekli esneklik ve hızı sağlamaz. Sağlaması için mevcut yapı zorlanırsa bu sefer maliyetler roket hızıyla yükselir. Talep edilen teslimat sürelerinin kısalması, ürün çeşitliliğinin sürekli artması ve sürekli değişen müşteri alışkanlıkları e-ticaret dağıtımını giderek daha kompleks hale getirmiştir.

E-ticaret dağtımını yüksek performans ve daha düşük maliyet ile sürdürülebilir şekilde yürütmenin ilk şartı tüm dağıtım sistemini uçtan uca ele almak, elleçleme, envanter ve nakliye bileşenleri ile birlikte bir bütün olarak optimize etmektir. Uçtan uca e-ticaret planlaması ile Dijitalis müşterilerine aşağıdaki faydaları sağlamıştır;

 • Nakliye maliyetlerini düşürmek,
 • Müşterilere teslimat süresini kısaltmak,
 • Omnichannel dağıtım kabiliyetini kazanmak,
 • Dağıtım şebekesinin esnekliğini arttırmak ve hızlı tepki vermesini sağlamak,
 • Tüm dağıtım şebekesi boyunca envanter optimizasyonu ile ürün bulunurluğunu arttırırken envanter maliyetini düşürmek,

Kompleks e-ticaret şebekelerinin sistemsel tasarımı ve optimizasyonu hizmetleri veren Dijitalis, ilaveten tasarımı hayata geçirmek için gerekli aksiyonların uygulanması ve devreye alma sürecinin yönetilmesine de destek sağlar.

3PL Seçimi

Doğru maliyet ile yüksek güvenirlik sunacak hizmet sağlayıcı ile çalışmak için ihale ve sözleşme süreçlerinin titizlikle planlanması ve yönetilmesi gerekir.

Şirketler lojistik hizmet sağlayıcılarını düzenli aralıklarla yaptıkları ihaleler ile değerlendirir. Ama çoğu şirket bu ihale sürecini, güncel şartlar ve gelecekteki beklentilere dair gereksinimleri karşılayacak biçimde kurgulayamaz. Bir hizmet sağlayıcı seçmeden ve onun çalışma önerisini Kabul etmeden önce şirketin kendi lojistik şebekesinin ne kadar optimum olduğunu sorgulaması gerekir.

Seçilecek lojistik hizmet sağlayıcının güncel ihtiyaçlarla uyumlu olacak kaliteli hizmeti rekabetçi fiyatlarla sunuyor olması gerekir. Doğru hizmet sağlayıcıyı seçmek; detay seviyede endüstriyel bilgi, kıyaslamaları doğru yapacak analitik araçlar, pazarlık ve sözleşme tecrübesi gerektirir. Dijitalis’in kıdemli danışmanları farklı sektörlerdeki ana sanayi ve lojistik firmalarında çalışma geçmişine sahiptir ve bu tecrübe ile size destek olur. Nakliye, depolama ve katma değerli lojistik hizmetleri alanında tecrübe sahibi kıdemli danışmanlarımız aşağıdaki faydaları elde etmenizi sağlar;

 • %20’ye yakın maliyet tasarrufu,
 • Teslimat güvenirliği, bilgi paylaşımı, artan hizmet seviyesi ile toplam performansta iyileşme,
 • Başarıyla orantılı ödeme yapılı sözleşmeler ile lojistik hizmet sağlayıcılar için performans teşviklerinin sağlanması,
 • Her bir tedarikçinin şeffaf maliyet modellemesi ile adil kıyaslamasının yapılması,
 • Doğru ve güvenli sözleşme kapsamının hazırlanması,
 • İhale sürecinin doğru ve hızlı yönetilerek tamamlanması

Tedarikçi görüşmeleri sırasında Dijitalis kuracağı analitik modeller ile farklı lojistik iş biçimleri ve ihale senaryolarını simüle edererek oluşacak tüm maliyet kalemlerini birbiri ile kıyaslayabilir. Bu yöntem ve araçlar ile Dijitalis her türlü lojistik hizmet alımınız için destek olabilecektir.

Araç Yükleme ve Rotalama Optimizasyonu

Inbound ve outbound taşımalar, toplam tedarik zinciri maliyetinin neredeyse yarısını oluşturur. Dijitalis nakliye maliyetini düşürecek lojistik planlama yazılımları sağlar.

Günümüz koşulları fiyatlar ve kalite üzerinde büyük bir baskı oluştururken eş zamanlı olarak nakliye planlamacıları ürünleri en hızlı şekilde yerlerine ulaştırmaya mecbur kılmaktadır. Planlamacılar geçmişe göre hem çok hızlı hem de doğru kararlar vermelidir. Örneğin;

 • Daha iyi araç yükleme ve rotalandırma sayesinde lojistik maliyetleri (kilometre, zaman ve varlık sayısı cinsinden) azaltmalı,
 • Anlık olarak meydana gelebilecek olaylara (sipariş değişikliği, trafik sıkışıklığı, araç arızası vs.) anında ve doğru tepkiyi göstermeli,
 • Her müşterinin birbirinden farklı olabilecek ihtiyaçlarını (mal kabul zamanları, rampa ve ekipman tipleri vs.) sürekli ve hatasız olarak karşılayabilmeli,
 • Müşterilere güvenilir teslimat zamanları vermeli ve sözünde durabilmeli,
 • Şoförlerin mesai ve dinlenme saatlerini gözetebilmeli, her müşteri ve rota için doğru araç tipini seçebilmeli,
 • Hem bugün hem gelecekteki iş yükünü doğru tahmin edebilmelidir.

Kuşkusuz ki şirketlerin müşteri ve sipariş sayısı arttıkça, depo ve filoları büyüdükçe, ürün portöyü genişledikçe tüm bu koşulları başarıyla karşılamak zorlaşmaktadır. Bu durumda şu sorular sıklıkla sorulmaya başlar;

 • Yüksek müşteri memnuniyeti için doğru yere tam zamanında teslimatı nasıl sağlarım ?
 • Ve aynı anda nasıl yüksek araç doluluğu ve yakıt tasarrufu sağlarım ?

Dijitalis’in “İleri Lojistik Planlama” şemsiyesi altında sunduğu yazılımlar sayesinde stratejik seviyede kararlar, örneğin; dağıtım stratejisi, depo ve dağıtım merkezlerinin konumları, filo büyüklüğü ve araç tiplerinin belirlenmesi, özmal araç filosu kurmak veya lojistik firması ile çalışmak gibi, veriye dayalı analitik yöntemlerin desteğinde en doğru şekilde verilebilir.

Daha kısa vadeli zamanı içeren taktik seviyede ise sezonsallık, müşteri ve sektör eğilimleri karşısında stratejik plan dahilinde belirlenmiş kapasite ve hizmet kısıtlarına uygun olarak elleçleme, depolama ve nakliye kapasiteleri dengelenir.

Operasyonel ve gerçek-zamanlı seviyede iş dünyasının dinamik koşulları (trafik, hava durumu, işe gelmeyen çalışanlar, araç arızası, son dakika sipariş değişiklikeri vs.) altında taktiksel hedeflere en yüksek uyumu sağlayacak günlük operasyonlar planlanır. Dijitalis, gündelik nakliye planlaması için gerekli araç yükleme ve rotalama optimizasyonu yazılımları başarıyla devreye alınmasına destek olur.

PROJELERİMİZ
Nakliye Maliyetlerini Azaltmak İçin Rotalama Optimizasyonu
Nakliye Maliyetlerini Azaltmak İçin Rotalama Optimizasyonu
Tüketici Ürünleri
Nakliye Optimizasyonu
Proses Tasarımı ve IT Sistemi
Organizasyonel Yapılandırma
Saha Servis Ekip İhtiyacını Belirlemek
Saha Servis Ekip İhtiyacını Belirlemek
Telekom
Nakliye Optimizasyonu
Proses Tasarımı ve IT Sistemi
Araç Rotalama
Zincir Mağaza Teslimatları İçin Dedike Araç Filosu Kurmak
Zincir Mağaza Teslimatları İçin Dedike Araç Filosu Kurmak
Perakende
Büyük Veri Analizi
Tedarik Zinciri Simülasyonu
Araç Rotalama Optimizasyonu

Nakliye Maliyetlerini Azaltmak İçin Rotalama Optimizasyonu

Proje Özeti

Lider beyaz eşya üreticisi Türkiye dağıtımını daha verimli yapmak için araç yüklemeleri ve rotalarını optimize edecek bir planlama sistemi seçmek ister. Şirket, Dijitalis ile çalışarak mevcut nakliye planlama sürecinin haritasını çıkartır, optimizasyon ile hangi sürece ne kadar katkı sağlanacağı tanımlanır.

Proje Kapsamı

SCOR çalışması

Stratejik, taktik ve operasyonel seviyelerde planlama fonksiyonlarının tanımlanması

Nakliye planlama sürecinin tasarlanması

Faydalar

 • Yıllık nakliye maliyetlerinde %16 azalma, araç doluluklarında %10 artış
 • Toplam yıllık dağıtım maliyetlerinde %24 tasarruf
 • Araç yükleme ve rotalama IT sisteminin devreye alınması
 • Planlama kadrolarına know-how transferi

Saha Servis Ekip İhtiyacını Belirlemek

Proje Özeti

Türkiye’nin lider Telekom şirketi sahadaki baz istasyon donanımlarına tamir ve bakım hizmeti sunan anlaşmalı firmaları daha iyi yönetmek ister. Sahadaki talebi tahmin etmek ve buna göre ihtiyaç duyulan kapasiteyi planlayabilmek bu hedefin ilk adımıydı. Dijitalis ile çalışan şirket bir planlama yazılımı geliştirerek aktivite ve iş gücü atamasını optimize etmeye başladı.

Proje Kapsamı

Yıllık bütçe planı için analitik talep tahminlemesi yapmak

Bakım ve tamir talebinin simüle edilerek saha servis ekip ihtiyacını belirlemek

Ekiplerin yoldaki süresini azaltacak toplanma merkezlerinin yeri ve sayısına karar vermek

Önceden belli arıza ve bakım iş emirleri için ziyaret rotalaması yapmak

Faydalar

 • Saha operasyon maliyetlerinde %13 tasarruf
 • Aktivite bazlı maliyetlendirmeye geçerek çözüm ortaklarının hakkedişini adil şekilde hesaplanabilmesi
 • Planlama sürecinin kısalması ve hata risklerinden arındırılması

Zincir Mağaza Teslimatları İçin Dedike Araç Filosu Kurmak

Proje Özeti

Spor giyim perakendecisi mağaza siparişlerini daha kısa sürede teslim etmek için 3PL ortağından sadece kendi operasyonlarına özel bir filo kurmasını ister. Süreçte Dijitalis’ten destek alan firma mağaza taleplerini simüle ettirerek yüksek performansı düşük maliyet ile sağlayacak filo niteliğine karar verir.

Proje Kapsamı

Mağaza talep analizi

Gündüz ve gece sevkiyat vardiya senaryolarının test edilmesi

Farklı araç büyüklükleri ile araç doluluklarının simüle edilmesi

Mağaza sevkiyat rotalarının simülasyonu ile araç ihtiyacının belirlenmesi

Faydalar

 • Doğru araç tipleri ve filo büyüklüğüne karar verip 3PL firmalardan kıyaslanabilir tekliflerin alınması
 • Yıllık nakliye maliyetlerinde %16 tasarruf sağlayacak yeni teslimat kurallarının belirlenmesi
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.