English

Tedarik Zinciri Stratejisi

Başarı İçin Dönüşüm

Şirketler sürekli adapte olarak küresel rekabet ve değişen müşteri ihttiyaçlarına karşılık vermek durumundadır. Bu sürekli değişen şartlar içinde tedarik zincirleri de durmadan dönüşmek ihtiyacındadır. Her bir dönüşüm çevriminde satınalma, üretim ve dağıtım şebekeleri yeniden gözden geçirilecektir. Doğru kurgulandığı takdirde dönüşüm, zorlu koşullardan başarı öyküsü yaratır.

Başarı İçin Dönüşüm

Şirketler sürekli adapte olarak küresel rekabet ve değişen müşteri ihttiyaçlarına karşılık vermek durumundadır. Bu sürekli değişen şartlar içinde tedarik zincirleri de durmadan dönüşmek ihtiyacındadır. Her bir dönüşüm çevriminde satınalma, üretim ve dağıtım şebekeleri yeniden gözden geçirilecektir. Doğru kurgulandığı takdirde dönüşüm, zorlu koşullardan başarı öyküsü yaratır.

Tedarik zinciri yapısı sermaye kullanım verimliliği, toplam lojistik maliyeti ve müşteri memnuniyetini yönetirken, dönüşüm ise büyüme hedeflerini tutturma ve harcamaları azaltmada büyük fırsatlar sunar.

Bu sebeplerle tedarik zinciri dönüşümü bir şirket için büyük kazançları hızlı şekilde elde etme fırsatı sunar.

Daha Fazla
ÇÖZÜMLERİMİZ
Strateji

Doğru tedarik zinciri stratejisi ile işletmeler rekabetçi avantajlarını korur ve hedeflerine daha kolay ulaşır.

Tüm dünyada tüketiciler istedikleri ürüne en kısa zamanda sahip olmayı istiyor. Bunu sağlamaya niyetlenen tedarik zincirlerinin aynı zamanda yalın ve verimli olması gerekir. Bu, birbiriyle çelişen iki hedefi dengeleyecek optimum nokta nedir veya her ikisine birden ulaşmanın yolu nedir ?

Bir tedarik zincirini tasarlarken şirketler çeşitli stratejik kararlarla karşılaşır; örneğin üretim ve envanter yönetimini merkezi ya da dağıtık kurgulamak, alternatif tedarik ve dağıtım stratejileri arasından tercih yapmak, itme ya da çekme sistemine göre üretim yapmak, içeride veya fasonda üretmek gibi. Optimum tedarik zinciri stratejisine karar verirken bunun gibi çeşitli soruları cevaplamak gerekir.

Optimum tedarik zinciri stratejisi belirlenerek müşteri ihtiyaçları verimli şekilde karşılanmalıdır.

Bu amaçla dijitalis şirketlerin strateji belirleme sürecine destek olur. Müşteri ihtiyaçları ile operasyonlar hizalanarak gerçek bir rekabet avantajı elde edilir. dijitalis’in müşterilerine sunduğu faydalar arasında şunlar sayılabilir;

 • Müşteri ihtiyaçlarının tanımlanması ve segmentasyonu
 • En iyi ve en uygun operasyon modelinin seçimi
 • Verimli bir tedarik zinciri tasarımı için en iyi olduğu kabul edilmiş metodoloji ve araçların uygulanması
 • Tedarik zincirinin segmentasyonu ve her bir segment için optimum tasarımların yapılması
 • Optimum konum ve tedarik kararlarının verilmesi
 • Üretim ayakizinin iyileştirilmesi
 • Uygun üretim ve envanter yönetim tipinin belirlenmesi
Satınalma ve Birleşmeler

dijitalis, satınalma ve birleşme sürecinde operasyonel stratejiye karar verme noktasında destek olur.

Satınalma ve birleşmeler (M&A) çoğu zaman başarılı büyüme stratejisinin önemli bir parçasıdır. Beraber çalışmanın getireceği sinerji, maliyetlerin bir kısmını ortadan kaldırma ve işi daha karlı hale getirme fırsatı sunar. Finansal olarak kulağa hoş gelmesine rağmen sürecin operasyonel ayağını yönetmek her zaman karmaşık ve masraflıdır. Organizasyonlar ve iş süreçleri birbirini destekleyecek şekilde bir araya getirilmeli, sistemleri entegre edilmeli ve değer zincirleri bütünleşmelidir.

Fiziksel ve organizasyonel altyapılar hizalandığı takdirde finansal beklentiler gerçekleşir!

dijitalis şirketlere, birleşmenin sinerjisini doğru ölçmelerinde yardımcı olur. Bu tür çalışmalarda odak noktası değer zinciri ve tedarik zincirinin hem fiziksel hem de organizasyonel anlamda incelenmesidir. dijitalis ayrıca belirlenen tasarımın devreye alınmasında da destek olur. dijitalis’in müşterilerine sunduğu faydalar arasında şunlar sayılabilir;

 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla birleşme potansiyelinin gerçekçi şekilde ölçülmesi
 • Birleşen şirketlerin ürünleri ve tedarik zinciri şebekelerinin optimum şekilde entegrasyonu (tesisler, sistemler, süreçler, personel, depo ve araç filoları, tercih edilen 3PL tedarikçiler vs.)
 • Birleşme sonrası hedeflenmesi gereken organizasyonun tanımlanması
 • Süreçlerin optimum planlanması ve IT sistemleri
 • Devreye alma desteği ve değişim yönetiminin sağlanması
Tedarik Zinciri Segmentasyonu

Segmentasyon ile tedarik zinciri, değişik müşteri gruplarının farklı ihtiyaçlarına doğru karşılık verirken aynı zamanda kompleksitenin ve maliyetlerin azalması sağlanır.

Ürün çeşitliliği genişlerken ve dijitalizasyon ile düzen bozucu inovasyonlar artarken şirketler giderek daha karmaşık tedarik zincirlerine sahip olmaktadır. Ancak bu kompleksite tek bir tedarik zinciri ile karşılanamaz, alışılageldik zincir yapısında ısrar düşen hizmet seviyeleri ve artan maliyetlere neden olur. Ürün, teknoloji, müşteri ve pazar kırılımında tedarik zinciri ihtiyaçlarının analizi ile müşteri ve ürün odaklı bir zincir tasarlanır.

Böyle bir çalışma ile müşteri ihtiyaçları ile tedarik zinciri hizalanmış ve uyumlu hale getirilmiş olur. Bunun neticesinde kritik ürünler için sürekli bulunurluk, yüksek hizmet seviyesi, risklere bağışıklığı yüksek bir tedarik zinciri elde edilir. Standart ürünler için ise kompleksitesi ve maliyetleri azaltılmış, verim odaklı bir yapı kurgulanır

dijitalis'in segmentasyon yaklaşımı ile hedeflere uyacak terzi usulü bir değer zinciri oluşturulur!

Test edilmiş ve onaylanmış metodolojileri kullanarak tedarik zinciri segmentasyonu çalışmaslarını yürüten dijitalis; pazar şartları, risk profili ve operasyon altyapısına uyumlu optimum bir zincir tasarlar. Geçmiş proje deneyimlerimizin gösterdiğine göre müşteri memnuniyetinizi arttırırken, eş zamanlı olarak tedarik zinciri maliyetlerinizi önemli oranda düşürmeniz mümkündür. dijitalis’in müşterilerine sunduğu faydalar arasında şunlar sayılabilir;

 • Müşteri ve ürün grubuna özel tedarik zinciri tasarımı
 • Problemli alan ve darboğazların tespiti ve ortadan kaldırılması
 • Envanter seviyelerinin optimizasyonu ve stoksuz kalma durumlarının azaltılması 
 • Organizasyonel esnekliğin arttırılması, tepki süresinin kısalması
 • Karar verme için gerekli bilgi kalitesinin iyileştirilmesi ve karar verme sürecinin veriye dayalı hale getirilmesi
E-ticaret ve Omni-Channel

Sipariş karşılama ihtiyaçlarının doğru tanımlanması ile e-ticaret ve çoklu-kalan tedarik zinciri için sürdürülebilir bir stratejiye ulaşılır.

Dijitallaşme, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirirken aynı zamanda sunulan hizmete dair beklentilerini sürekli arttırmaktadır. Tamamen e-ticaret odaklı iş modellerine sahip şirketler ancak mükemmel bir tedarik zinciri kurdukları takdirde büyümelerini yönetebilir, müşteri deneyimini yüksek tutabilir ve maliyetleri dizginleyebilir.

e-ticaretin dinamik dünyasına yeni girecek geleneksel satış kanallarına sahip şirketler için ise mevcut tedarik zincirinin koşullarını bu yeni dağıtım kanalının ihtiyaçlarına uyarlamak önemli olacaktır. Her durumda nihai hedef her bir bireysel müşterinin beklentisini karşılamaktır.

dijitalis hizmet ve maliyet verimine odaklanmış, kendi kendini adapte edebilen bir tedarik zinciri stratejisi geliştirmenize destek olur!

dijitalis sistemsel bir bakış açısıyla e-ticaret ve çoklu kanal için uygun tedarik zinciri stratejisini tanımlar. Bu strateji tasarımının içinde şunlar bulunur;

 • Lojistik şebeke altyapısı
 • Sipariş karşılama (fulfillment) organizasyon modelleri ve süreçleri
 • Dağıtım merkezleri için uygun otomasyon konseptlerinin belirlenmesi
 • IT uygulamaları

Bu konularda yetkinlik ve tecrübelere sahip yurtiçi ve yurtdışı danışmanları ile dijitalis aşağıdaki faydaları sağlar;

 • Teslimat sürelerini kısaltmak
 • Ürün bulunurluğunu arttırmak
 • Uçtan uca tedarik zincirinde sipariş takip ve görünürlüğünü sağlamak
 • Yeni dağıtım konseptlerinin hızlı ve düşük-riskli entegrasyonu
Tedarik Zinciri Odaklı IT Stratejisi

IT çözüm yelpazesini oluştururken değer zincirini uçtan uca analiz ederek ihtiyaçları tanımlamak çok önemlidir.

Dijitalleşmenin vaadettiği faydaları tamamen elde etmek isteyen şirketlerin en büyük mücadelesi hali hazırda mevcut IT sistemleri ile olmaktadır. Bugün tüm değer zinciri boyunca verinin müşteriler ve yöneticilere hızlı ve şeffaf olarak iletilmesi son derece önemlidir. Ancak şirketler, çoğunlukla dijitalleşmeyi sadece bir IT işi olarak görmekte ve işin gereksinimlerinden ziyade IT bölümünün tercihlerine göre strateji belirlemektedir. Böyle bir bakış açısı ile yola çıkıldığında tek bir tedarikçi ile çalışarak homojen bir yapı kurmak isteyen IT bölümleri, tamamen ERP odaklı mimarilere yönelmektedir. Oysa ki ERP sistemleriyle bütünleşik çalışabilecek yeni nesil inovatif çözümler sunan çok sayıda start-up bulunmaktadır. Önemli olan şirketin önüne koyduğu hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyulan operasyonel yetenekleri ile eşleşen hibrit bir IT mimarisi kurabilmektir. En önemli soru, ihtiyaç duyulan yeteneklerin ne kadarının mevcut ERP yazılımının sunduğu modüllerden, na kadarının alanının en iyisi haline gelmiş üçüncü parti yazılımlardan sağlanacağına karar vermektir.

dijitalis IT stratejisinin belirlenmesinde süreç tabanlı bir yaklaşım ile destek olur!

Tedarik zincirini yönetimini destekleyecek IT stratejisine karar verirken tüm süreçlerin mevcut durumdaki (AS-IS) eksiklerini tespit etmek, ideal durumu (TO-BE) tarif etmek ve aradaki köprüleri kuracak IT teknolojilerini kıyaslamalı olarak incelemek gerekir. dijitalis’in müşterilerine sunduğu faydalar arasında şunlar sayılabilir;

 • En-iyi-pratik seviyesine ulaşmak için iş fonksiyonlarının neye ihtiyaç duyacağının tespiti
 • Mevcut IT sistemlerinin vizyon ile eşleşmesini yaparak eksik noktaların tespiti
 • Şirkete özel belirlenmiş, ihtiyaçlarla uyumlu ve kanıtlanmış IT mimari konseptlerinin belirlenmesi
 • Şirket stratejisi ile hizalanmış gelecek durum IT stratejisi ve yol haritasının tasarlanması
 • Operasyonel kapasiteyi zaafiyete uğratmadan devreye alma ve geçiş süreçlerinin planlanması
PROJELERİMİZ
Birleşen İki Şirketin Lojistik Altyapılarının Konsolidasyonu
Birleşen İki Şirketin Lojistik Altyapılarının Konsolidasyonu
Kimya Sektörü
Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Organizasyonel Yapılandırma
Yeni Yatırım İçin Strateji Belirleme
Yeni Yatırım İçin Strateji Belirleme
Tüketici Ürünleri
Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Proses Tasarımı ve IT…
Yedek Parça ve Bakım Operasyonlarının Reorganizasyonu
Yedek Parça ve Bakım Operasyonlarının Reorganizasyonu
Petrol ve Gaz
Talep Tahminleme
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Envanter Optimizasyonu
Lider İş Makinaları Şirketinde Tedarik Zinciri Dönüşümü
Lider İş Makinaları Şirketinde Tedarik Zinciri Dönüşümü
Makina ve Ekipman
Talep Tahminleme
Envanter Optimizasyonu
Proses Tasarımı ve IT Sistemi
Büyüme Vizyonu İle Operasyonların Eşgüdümü
Büyüme Vizyonu İle Operasyonların Eşgüdümü
İmalat
Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Kapasite Analizi
Organizasyonel Yapılandırma
Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Uçtan Uca Planlama Sistem Seçimi
Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Uçtan Uca Planlama Sistem Seçimi
Tüketici Ürünleri
Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Proses Tasarımı ve IT Sistemi
Organizasyonel Yapılandırma

Birleşen İki Şirketin Lojistik Altyapılarının Konsolidasyonu

Proje Özeti

Bölgedeki en büyük rakibini satın alan gübre üreticisi, Dijitalis ile çalışarak iki farklı dağıtım şebekesini konsolide etti. Mevcut üretim tesislerinin hangi ürünlere özelleşeceği, hangi depoların kapatılacağı, hangi müşterilerin nereden besleneceği gibi birçok kararın optimizasyonu yapıldı.

Proje Kapsamı

Satınalma sonrası tedarik zinciri performansını tanımlayacak en önemli ölçütlerin belirlenmesi

Belirlenen ölçütlere göre yeni tedarik zinciri şebekesinin tasarlanması

Hedeflenen performansa ulaşmak için yöneticilere yol haritası hazırlanması ve dönemsel olarak senaryo test hizmeti verilmesi

Faydalar

 • Yıllık dağıtım maliyetlerinde %22 azalma
 • Hizmet seviyesini koruyarak 15 depodan 11 depoya inme

Yeni Yatırım İçin Strateji Belirleme

Proje Özeti

Türkiye’nin en büyük içecek üreticilerinden biri yükselen talebi karşılamak üzere şişeleme kapasitesini arttırmak üzere yeni bir yatırıma karar verdi. Mevcut fabrikalardan birine yatırım veya yeni bir fabrika kurulumu seçenekler arasındaydı. Dijitalis ile çalışan şirket, lokasyon tercihiyle birlikte hangi hızlarda çalışacak kaç adet şişeleme hattı kurması gerektiğini de optimize etti.

Proje Kapsamı

Sezonsallık etkisi altında kapasite simülasyonları yaparak yüksek kullanım oranına sahip olmak için doğru hat büyüklüğüne karar verilmesi

Tedarik zinciri şebeke optimizasyonu ile yeni kapasite yatırımının yapılacağı yerin seçilmesi

Ürün-fabrika ve fabrika-müşteri atamalarının optimize edilmesi

Faydalar

 • Yıllık dağıtım maliyetlerinde azalma
 • İlk yatırım maliyetinde %8, üretim maliyetlerinde %6 tasarruf
 • Benzer analizlerin şirket tarafından sürekli yapılabilmesi için bir planlama IT sisteminin devreye alınması

Yedek Parça ve Bakım Operasyonlarının Reorganizasyonu

Proje Özeti

Arap yarımadasının en büyük petrol üreticisi, petrol rafinerileri ve boru hatlarındaki bakım ve arıza giderme çalışmaları için yüksek miktarda yedek parça envanteri tutmaktaydı. Üretici firma Dijitalis ile çalışarak envanterin tutulacağı konumları ve envanter seviyelerini optimize etti.

Proje Kapsamı

Tarihsel arıza ve duruş verileri üzerinden simülasyon yaparak gelecek 10 yıl için bakım ve arıza tahminlemesi

Tedarik zinciri şebeke optimizasyonu ile kritik donanımlara en hızlı servis verilecek lokasyonların seçilmesi

Emniyet stok seviyelerinin optimize edilmesi

Faydalar

 • Toplam envanter maliyetinde zzalma
 • Kritik donanımlara parça ve servis ulaştırma hızında artış

Lider İş Makinaları Şirketinde Tedarik Zinciri Dönüşümü

Proje Özeti

Türkiye’nin lider iş makinaları şirketi, satışları daha az envanter ile karşılamanın mümkün olup olmadığını görmek için Dijitalis ile çalıştı. Talep tahmin doğruluğunu arttırmak için fırsatlar belirlendi, ithalat planlama süreci iyileştirilerek envanter seviyeleri aşağı çekildi.

Proje Kapsamı

Ürün portföy analizi ile katalog optimizasyonu

Satış ve operasyon planlama sürecinin tasarlanması ve devreye alınması

Talep tahminleme ve emniyet stok seviyelerinin optimizasyonu için IT sistem geliştirme

Faydalar

 • Toplam envanter maliyetinde azalma
 • Satış ve planlama arasında uzlaşı sağlanması
 • Sürdürülebilir planlama etkinliği için IT araçlarının geliştirilmesi

Büyüme Vizyonu İle Operasyonların Eşgüdümü

Proje Özeti

Türkiye’nin lider çelik şirketlerinden biri Romanya’da satın almayı düşündüğü fabrikayı uçtan uca değerlendirmesi ve büyüme stratejisine ne kadar uyduğunu analiz etmesi gerekiyordu. Dijitalis ile birlikte çalışarak fabrikanın mevcut tedarik zincirine ne kadar katkı sağlayacağı, ana firmanın hedeflerine ne kadar uygun üretim yapabileceğinden emin oldu.

Proje Kapsamı

Kapasite simülasyonu

Tedarik zinciri şebeke analizi

Hedeflenen performansa ulaşmak için yöneticilere yol haritası hazırlanması ve dönemsel olarak senaryo test hizmeti verilmesi

Faydalar

 • Operasyon modelinin bilgi, malzeme ve finansal akışlarla birlikte şeffaflaşması
 • Gelecek vizyonuna eşgüdüm için mevcut prosesler ile en iyi pratikler arasında farkların belirlenmesi
 • Gerekli değişimlerin tüm paydaşlar tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Uçtan Uca Planlama Sistem Seçimi

Proje Özeti

Dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticisi Türkiye’nin bir merkez olarak yönettiği coğrafya için tedarik zinciri IT sistemi seçmek ister. Şirket, Dijitalis ile çalışarak mevcut tedarik zinciri planlama sürecinin haritasını çıkartır, uçtan uca planlama ile hangi sürece ne kadar katkı sağlanacağı tanımlanır.

Proje Kapsamı

SCOR çalışması

Stratejik, taktik ve operasyonel seviyelerde planlama fonksiyonlarının tanımlanması

Uçtan uca planlama sürecinin tasarlanması

Faydalar

 • Uçtan uca tedarik zinciri planlama IT sisteminin devreye alınması
 • Türkiye tedarik zinciri şebekesinin optimize edilmesi
 • Planlama kadrolarına know-how transferi
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.