English

E-ticaret Dağıtım Lojistiği

E-ticaret Dağıtım Lojistiği
Doğru yöntemler ile nakliye maliyetlerinde %20’ye varan tasarruflar sağlanabilir. Üstelik aynı anda performansı da arttırarak!

E-ticaret, iş yapmanın yeni yolu olarak ağırlığını giderek arttırken şirketlerin bu yeni ticaret alışkanlığına uyum sağlayabilmeleri için depo tasarımı ve depo operasyonlarını farklı bir gözle yeniden ele almaları gerekiyor. E-ticaret siparişlerini yüksek performansla karşılamak kompleks bir iş olup bunu maliyet-etkin şekilde yürütmek hayatidir. Dijitalis, mamül kabülden rafa kaldırmaya, toplamadan sipariş hazırlamaya, paketlemeden sevkiyata kadar tüm depo süreçlerinizin e-ticaret uyumlu olmasını sağlar. Bu süreçte şu sorulara en doğru cevaplar bulunur;

 • Dağıtım merkezinde e-ticaret operasyonları mevcut operasyonlardan ayrı bir alanda mı yönetilmeli yoksa tüm aktiviteler aynı alanlar üzerinde mi yürütülmeli?
 • E-ticaret siparişleri mevcut süreçler ile yönetilmeli mi? Mevcut süreçler tüm genel faaliyetler için iyileştirilmeli mi yoksa e-ticarete özel ayrı süreçler mi tasarlanmalı?
 • Envanter yönetimi hangi ürünler için nasıl yapılmalı? Hangi ürünler depoda stoklanmalı, hangileri çapraz sevkiyat için uygun ve hangileri doğrudan tedarikçiden müşteriye gönderilmeli?
 • Toplama hızı ve elleçleme sürelerini iyileştirmek için neler yapılmalı?
 • Tekil ürün ve çoklu ürün siparişlerini elleçlemek için kurallar ne olmalı? Siparişler ürün grubuna, paket veya nakliye tipine göre mi toplanmalı? Çoklu ürün siparişlerinin en verimli şekilde toplandığı, paketlendiği ve sevk edildiğinden nasıl emin olmalı?

Ve benzeri birçok soru etkin bir e-ticaret operasyonu için hassasiyetle cevaplandırılmalıdır.

Siparişten teslimata geçen süreyi kısaltmak!

E-ticaret müşterilerinin en büyük beklentisi ürüne hemen sahip olmaktır. E-ticaret deponuzun tasarımı ve otomasyon teknolojileri ne olursa olsun müşteriye yakın değilseniz rekabetçi avantaja sahip olmanız zor olacaktır. Mevcut depolarınızı e-ticaret uyumlu hale getirecek yatırımlara karar vermeden önce dağıtım şebekenizi gözden geçirerek optimize etmeniz her şeyden önemli bir ilk adımdır. Deponuzun ilk görevinin ürünleri e-ticaret müşterisinin yakınına getirmek olduğunu unutmayın.

Slotting : ürün-raf atamalarının önemi

Özellikle aynı gün içinde sevkiyat hedefine sahip dağıtım merkezlerinde ürünlerin toplama hızını arttırmak için ürün – stok adresi atamalarının optimum şekilde yapılmış olması şarttır. Toplama verimini maksimize edecek atamaların sürdürülebilir olması için her bir adrese ürün beslemelerinin zamanında yapılması gerekir. Bu strateji hayata geçirilirse sipariş toplama sürelerini kısalır, hizmet seviyesi artar ve iş gücünü daha verimli kullanılır. Bu optimizasyon çalışmaları belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Tekrarlama sıklığı dağıtım merkezindeki ürünlerin mevsimselliği, talep dalgalanmaları ve ürün ömrü ile doğru orantılı olacaktır.

Sofistike optimizasyon algoritmaları sayesinde Dijitalis, binlerce SKU’yu analiz ederek toplama rotalarını ve sürelerini kısaltacak, toplama turu başında ağır sonunda hafif ürünleri yerleştirerek hasar riskini azaltacak ürün-raf atamalarını hesaplar. Birlikte sipariş edilen ürünlerin yakın yerleşimi, toplama hatalarına sebep olan benzer ürünlerin birbirine uzak yerleşimi yine bu süreçte hesaplanması gereken faktörlerdir. Dijitalis’in benzer projelerinde ortaya çıkan faydalar şöyle olmuştur;

 • Toplayıcı veriminin artması ile işgücü dengelemesi,
 • Raflara ürün besleme işçiliğinin azalması
 • Toplama hataları ve taşıma hasarlarının azalması

Kapasite Planlama

E-ticaret’in tüketiciler tarafından giderek daha çok tercih edilmesi özellikle sipariş hazırlama, paketleme ve sevkiyat alanlarındaki işgücü aktivitelerini son derece arttırmıştır. Eskiden bir perakendeciye bir palet ürün gönderilirken şimdi çok sayıda müşteriye tekil ve parçalı paketler gönderilmektedir. Dağıtım merkezleri geleneksel operasyonları ile e-ticaret aktivitelerini eş zamanlı ve aynı alanlarda yürütmek zorunda kalmaktadır. Kimi online aktiviteler katma-değerli hizmetler (VAS) gerektirir. VAS operasyonları özel etiketleme, hediye ambalajı ve hediye kartı iliştirme, farklı ürünlerin promosyon amaçlı birleştirilmesi gibi aktiviteler içerebilir. Tüm bunlar çalışma alanlarında daha ergonomik hat tasarımlarını da gerektitir. Koliler hızla açılmalı, sipariş adetleri alınıp kontrol edilmeli ve yeniden paketlenmelidir. Benzer bir faaliyet yoğunluğu tersine lojistikte de görülebilir. İade siparişlerin oranı e-ticarette %50’ye varabilir ve aynı verimli yönetilmesi gerekir.

Dijitalis, sofistikse simülasyon modelleri ile dağıtım merkezinizin bir dijital ikizini kurar. Bu model içinde yerleşim düzeni, standart süreler ve zaman etüdleri, ürün ve adres lokasyonları gerçek hayatın birebir benzeri olarak bulunur. Tahminlenen talebe göre tüm aktivitelerin simülasyonu yapılarak dağıtım merkezini etkileyecek pik zamanlar ve durumlar, darboğaza düşen aktiviteler önceden teşhis edilir. Buna göre ihtiyaç duyulan norm kadro ve geçici kadro planlaması önceden yapılabilir.

Malzeme Elleçleme ve Otomasyon Sistemleri

Bir dağıtım merkezindeki e-ticaret operasyonlarını kendisini çok sayıda ürün, düşük envanter ve çok sayıda küçük sipariş ile belli eder. Operasyonun hacmi arttıkça otomatik elleçleme sistemlerine ihtiyaç artar ve bu yatırımların geri dönüş oranları daha cazip seviyeye gelmeye başlar. Bu sistemlere örnek olarak;

 • Yüksek yoğunluklu stoklama rafları ve dar koridor ekipmanları,
 • Daha iyi bir ergonomi ve kısa elleçleme süresi sunan çalışma istasyonları,
 • Ürünleri operatöre getirme sistemleri,
 • Inbound ve outbound operasyonları için otomatik sorter sistemleri,
 • Otomatik paketleme sistemleri,
 • AGV ve robotik sistemler,

Deponuzu e-ticaret operasyonlarını için yetkin hale getirmek istiyorsanız bir noktadan sonra etkisi milyonlarca lira olacak karmaşık yatırım kararları ile karşılaşacaksınız. Tedarik zinciri ve lojistik, metod mühendsliği ve otomasyon bilgisine sahip tek bir uzman firmadan tasarım ve simülasyon hizmeti almak sürecin organize ve verimli tamamlanmasını sağlar. Çok sayıda malzeme elleçleme projesi tamamlamış olan Dijitalis, projenizin zamanında ve bütçesinin altında tamamlanmasında size destek olur. Bu tecrübe ile otomasyon sisteminin operasyonel faydasının her zaman birinci öncelik olduğundan ve diğer tasarım görevlerinin ana önceliğe entegre edildiğinden emin olursunuz.

Depo Yönetim Sistemleri ve IT İhtiyaçları

E-ticaret siparişlerinin karşılanması standart bir WMS’in kabiliyetlerinin üzerinde yeni terminal arayüzleri ve yeni fonksiyonlar gerektirir. Bir e-ticaret depo yönetim sistemi müşterilerin teslimat adresleri, özel müşteri talepleri (hediye paketinin tipi, hediye kartınına yazılacak metin vs) gibi ilave verilerin saklanması ve izlenebilirlik için bunların nakliyeci firmanın sistemi ile haberleşmesi gerekir. Depo operatörlerini yönetmek için e-ticaret süreç adımları modellenmeli ve envanter besleme ve toplama emirleri bu adımlara uygun olarak türetilip yayınlanmalıdır.

Dijitalis mevcut WMS yazılımınızı 600’ün üzerinde kriter listesi üzerinden değerlendirir, operasyonlarınızı yüksek verim ile yönetmeniz için kapatmanız gereken eksikleri ve iyileştirilmesi gereken noktaları teşhis eder. Talebiniz üzerine süreç bir WMS ihtiyaç dökümanının yazılması ve doğru tedarikçinin seçilmesine kadar devam ettirilir.

PROJELERİMİZ
Etkin Bir “Last Mile Delivery” Süreci Tasarlamak
Etkin Bir “Last Mile Delivery” Süreci Tasarlamak
Lojistik
Şebeke Tasarımı
Filo Optimizasyonu
Araç Rotalama & Takibi
Yüksek Ürün Çeşitliliği İçeren Depoyu E-Ticaret’e Hazır Hale Getirmek
Yüksek Ürün Çeşitliliği İçeren Depoyu E-Ticaret’e Hazır Hale Getirmek
Otomotiv
Otomatik Depo Tasarımı
Yerleşim & Süreç İyileştirmeleri
Otomasyon Teknoloji Seçimi

Etkin Bir “Last Mile Delivery” Süreci Tasarlamak

Proje Özeti

İstanbul içi e-ticaret dağıtımı yapan lojistik şirketi, aynı gün içinde teslimat sözü vermek için dağıtım şebekesini gözden geçirmek ve gerekli iyileştirmelere karar vermek ister. Dijitalis’in analitik hizmetlerine başvuran şirket İstanbul’da ikinci bir depoya ihtiyaç duyduğunu görür. Yeni deponun yeri ve büyüklüğü tespit edilir, araç filo içeriği ve büyüklüğüne karar verilir. Son olarak rotalama ile ortaya çıkacak maliyet tasarrufu hesaplanır.

Proje Kapsamı

Dağıtım şebekesinin optimizasyonu

Yeni deponun yerine karar vemek

Dağıtım filosunda araç mixi ve adetlerini belirlemek

Rotalama ve takip IT sisteminin tasarlanması

Faydalar

 • Yeni dağıtım deposu ile nakliye maliyetlerinde %28 tasarruf
 • Doğru araç tiplerinin seçilmesi ile araç doluluklarında %60 artış ve nakliye maliyetlerinde %13 tasarruf

Yüksek Ürün Çeşitliliği İçeren Depoyu E-Ticaret’e Hazır Hale Getirmek

Proje Özeti

Türkiye ve Çin’de fabrikaları bulunan kamyon ve otobüs yedek parça üreticisi Samsun’daki deposundan e-ticaret siparişlerini karşılayacak süreç tasarımını yapması için Dijitalis ile çalışır. Yapılan teknik analizler, süreç ve yerleşim iyileştirmeleri ile ihtiyaç duyulan kapasite ve hızı sağlayacak yerleşim ve süreç iyileştirmeleri yapılır. Otomasyon ve manüel işlemler arasında optimum denge kurularak daha az yatırımla işlerin yönetilebileceği simülasyon ile ispatlanır.

Proje Kapsamı

E-ticaret depo süreçlerinin tasarlanması

Otomasyon sisteminin kavramsal tasarımı

Teknik şartname hazırlanarak tekliflerin alınması

Fizibilite çalışmalarının yapılması

Faydalar

 • E-ticaret operasyonlarında %10 işçilik kazancı ve %30 hız artışı,
 • WMS yapısının iyileştirilmesi ile siparişten sevkiyata süreç takibinin daha kolay yapılabilmesi
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.