English

Kapasite ve İşgücü Planlama

Planlama sisteminiz, operasyonlarınızın kural ve kısıtlarını %100 oranında dikkate alıyorsa doğru bir plan üretir.

Kimi kısıtların yansıtılamadığı bir planlama modeli, gerçek koşullardan %1 uzakta kalmış olsa bile, yanlış bir plan üretir. Bu plan sahada düzeltilmek zorunda kalır. Tek bir siparişin yanlış kaynağa veya doğru kaynağa yanlış zamanda atanması, tüm paraleldeki ve sonraki siparişleri etkiler. Amaç, sahada pürüzsüz uygulanabilecek %100 doğrulukta bir plan üretmek olmalıdır. %99 doğru plan ile %1 doğru plan aynı kıymettedir.

Çoğu planlama yazılımı, planlanacak sistemi parça parça ve sonsuz kapasite olarak ele alır. Bu durumda tüm sistemin uçtan uca senkronize biçimde planlanmasından söz edilemez. Dijitalis, sunduğu Dijital İkiz çözümleri ile sisteminizi bir bütün olarak modeller. Modellenemeyen bir kaynak, sıralama algoritması, çalışma kuralı, operasyon kısıtı kalmaz. Müşterimizin ihtiyaçlarına göre seçeceğimiz Asprova veya Simio ileri planlama yazılımları sisteminizi %100 seviyesinde algılar, mevcut IT sistemlerinize entegre olur ve planlama sürecini otomatik hale getirir. Dijitalis’in sağladığı Dijital İkiz çözümleri ile planlamasını yapan şirketler şu faydalara ulaşmıştır;

  • Her bir kaynak için uygulanabilir plan elde etmek için tüm süreçler ve kısıtların %100 oranında modellenmesi ve kısa sürede plan üretilmesi,
  • Planlamacılar birkaç dakika içinde optimum kısa, orta veya uzun dönem planının simülasyonunu yapabilir, sonuçları maliyet, süre, envanter, kapasite kullanımı cinsinden değerlendirebilir,
  • Yeni bir sipariş geldiğinde veya mevcut siparişte değişiklik istendiğinde planlamacılar anında yeni hesaplanan termin tarihleri, kapasite kullanım ve işgücü ihtiyacını görebilirler,
  • Planlamacılar sistemdeki darboğazları önceden görerek bugünden önlem alabilirler,
  • Her bir kaynak için iş talimatlarının otomatik hazırlanması,
  • İşlerin sıralaması ve zamanlanmasının; ürün cinsine, kaynak müsaitliğine, proses kısıtlarına, envanter mevcudiyetine, bakım takvimlerine uyacak şekilde yapılması,
  • Planın, gerçek hayattaki işlerin durumunun sürekli gözetilmesi ile anlık olarak güncellenmesi (planlanan/gerçekleşen),
  • Gerçek hayattaki ani değişiklikler, plandan sapmalar, arıza ve duruşlara anında tepki verebilmek, işleri yeniden güncel duruma göre sıralamak,
  • Kapasite ve iş gücü ihtiyacını net şekilde anlatan görsel raporlar almak,
  • Hangi zamanda ne kadar kapasite ve iş gücüne ihtiyaç duyulacağını önceden görmek, buna göre farklı kapasite ve vardiya planlarını test etmek.