English

Malzeme Akış Analizi

Malzeme Akış Analizi
Fabrika içindeki tüm malzeme akışının uçtan uca optimizasyonu endirekt üretim maliyetlerinin azalması ve üretim esnekliği sağlar.

Bir fabrikanın çevik ve yalın olabilmesi için malzeme akışı ve malzeme kontrol süreçlerinin optimize edilmesi şarttır. Dijitalis uzmanları fabrika lojistiğinizi iyileştirirken altyapı, alan ihtiyacı, malzeme elleçleme ve saklama teknolojileri gibi birçok konuyu değerlendirir. Gereksiz ve mükerrer taşımalar, koridorlarda forklift yoğunluğu, yüksek endirekt iş gücü kullanımı, iş güvenliği risklerini azaltmak için bütün fırsatlar teşhis edilir. Malzeme akışını sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlara hazır olacak şekilde yeninden düzenler. Böyle bir çalışmanın çıktıları;

 • Süreç standardizasyonu,
 • İç taşımalar için gerekli insan ve ekipman ihtiyacının azalması,
 • Lojistiğe ayrılacak alan ihtiyacının azalması,
 • Üretim sürelerinin kısalması,
 • Malzeme ve mamül stoklarının azalması,
 • Malzeme eksikliği sebepli hat duruşlarının yok olması,
 • Görsel fabrika yönetimini sağlayacak yalın akışların oluşması
 • Taşıma arabası ve konteyner tasarımları (küçük ürün taşıma için KLT kutuları, palet ve kutu taşıma biçimlerine karar verilmesi, uygun miktarda malzemenin zarar görmeden aktarımı vs.)
 • Depolama ve malzeme akışı için doğru elleçleme (farklı forklift, transpalet, milkrun, AGV, konveyör sistemlerinin analizi) ve doğru stoklama (raf, tahrikli ve tahriksiz akış rafları, dikey depolama ve ASRS sistemlerinin analizi) tercihlerinin yapılması
 • Mal kabul ve sevkiyat alanlarının tasarımı ve yol bağlantılarının çalışılması (fabrika arazisi yerleşim tasarımına destek verilmesi, araç manevra alanlarının ve trafik akışının düzenlenmesi)

şeklinde gerçekleşir. Doğru bir yöntemle el alınacak etkili bir malzeme akış analizi ile fabrikanın esnekliği ve proses stabilitesi artar.

PROJELERİMİZ
 Malzeme Taşıma Kaynaklı İş Güvenliği Risklerinin Ortadan Kaldırılması
Malzeme Taşıma Kaynaklı İş Güvenliği Risklerinin Ortadan Kaldırılması
Elektronik
Malzeme Akış Analizi
Lojistik Simülasyonu
Yerleşim Optimizasyonu
Yalın Bir İç Lojistik İçin Forkliftsiz Fabrikalar
Yalın Bir İç Lojistik İçin Forkliftsiz Fabrikalar
Otomotiv
Malzeme Akış Analizi
Lojistik Simülasyonu
Yerleşim Optimizasyonu
Kampüs İçindeki Araç Trafiğini Yönetilebilir Hale Getirmek
Kampüs İçindeki Araç Trafiğini Yönetilebilir Hale Getirmek
Kimya
Malzeme Akış Analizi
Lojistik Simülasyonu
Yerleşim Optimizasyonu

Malzeme Taşıma Kaynaklı İş Güvenliği Risklerinin Ortadan Kaldırılması

Proje Özeti

Seneler içinde artan üretim hızı nedeniyle iç taşımaları son derece kalabalıklaşan çamaşır makinası üreticisi, fabrika içi trafik yoğunluğu ve iş güvenlik risklerini minimize etmek ister. Dijitalis ile malzeme hareketlerini analiz edecek bir simülasyon çalışması yapar. Mevcut durum analizi, uzun mesafeli ve verimsiz taşımaları ortaya çıkartır. Bu tespitlerden istifade edilerek yapılan iç lojistik optimizasyonu sayesinde daha az ekipman ve operatör kullanarak aynı lojistik faaliyetlerin sürdürülebileceği yeni bir yapı kurgulanır.

Proje Kapsamı

Yerleşim planının tasarlanması

Malzeme akış analizinin yapılması

İç lojistik taşımaların simülasyonunun yapılması

Daha verimli bir iç lojistik için uygun stoklama ve elleçleme sistemlerinin seçilmesi

Faydalar

 • Fabrika içindeki forklift yoğunluğunda 6 oranında azalma

Yalın Bir İç Lojistik İçin Forkliftsiz Fabrikalar

Proje Özeti

Türkiye’nin lider otomotiv fabrikası, montaj tesisi içinde daha yalın bir iç lojistik sistemi kurgulamak ve daha az sayıda taşıma ekipmanı ile iç taşımaları yapmak ister. Montaj tesisi, Dijitalis ile malzeme hareketlerini analiz edecek bir simülasyon çalışması yapar. Mevcut durum analizi, uzun mesafeli ve verimsiz taşımaları ortaya çıkartır. Bu tespitlerden istifade edilerek yapılan iç lojistik optimizasyonu sayesinde daha az ekipman ve operatör kullanarak aynı lojistik faaliyetlerin sürdürülebileceği yeni bir yapı kurgulanır.

Proje Kapsamı

Yeni ambar yerlerinin seçilmesi ve ürün-ambar atamalarının yapılması

Malzeme akış analizinin yapılması

İç lojistik taşımaların simülasyonunun yapılması

Optimum taşıma rotalarının belirlenmesi

Faydalar

 • Fabrikada çalışan ekipman ve operatör sayısında % tasarruf
 • Stoklama kapasitesinde artış

Kampüs İçindeki Araç Trafiğini Yönetilebilir Hale Getirmek

Proje Özeti

Çok büyük bir alanda boya ve kimyasal üretimi yapan ve limancılık hizmeti veren sanayi grubu, büyüyen işlerine paralel olarak çok sayıda tedarikçi ve müşteri aracını kampüsünde misafir etmeye başlamıştır. Giderek artan araç sayısı, operasyonların aksamasına, yükleme ve boşaltma kuyruklarının uzayarak kampüs içindeki tüm taşımaları felç etme nokrasına gelmişti. Şirketler grubu, Dijitalis ile çalışarak tüm lojistik faaliyetleri analiz etti, trafiği rahatlatacak en makul düzenleme ve yatırım çözümlerini teşhis etti.

Proje Kapsamı

Yeni kapı açılması için en uygun yerin seçilmesi

Kantar ve evrak işleri için en uygun yerlerin seçilmesi

İç lojistik taşımaların simülasyonunun yapılması

Araç bekleme ve park sahalarının boyutlandırılması

Faydalar

 • Kampüs içindeki araç kuyruklarında P’ye yakın azalma
 • Tesislerin toplam mal çıkış performansında jrtış
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.