English

Depo Simülasyonu

Çoğu deponun operasyon sahası hayli dinamik bir ortamdır. Yeni bir müşteri veya ürünün gerektirdiği ilave kapasite için yeni raflara ve çalışma sahalarına yer açılmalıdır. Veya maliyetleri kontrol altına almak için yerleşim planında ve ürün-adres atamalarında iyileştirme gerekebilir. E-ticaret’in payının yükselmesi depo içinde yeni süreçler ve alanlara olan ihtiyacı arttırır. Artan müşteri beklentileri ve hızlanan teslimatlar için yeni robotik depolama sistemleri ve otomatik malzeme elleçleme ekipmanlarını devreye almak gerekebilir. Tüm bu düzenlemeleri hayata geçirmeden önce kafalarda önemli sorular oluşur;

  • Vereceğimiz kararlarda yanılma riskini nasıl azaltırız?
  • Yeni otomasyon sisteminin doğru çalışacağından ve istediğimiz çıktıyı sağlayacağından nasıl emin oluruz?
  • Farklı otomasyon alternatiflerini olası her türlü senaryo altında nasıl kıyaslayabiliriz?
  • Talepteki dalgalanmalar, dağıtım ve tedarik sürelerindeki değişkenliğin etkisini karar verme sürecimize nasıl dahil ederiz?

Depolama ve lojistik süreçlerin operasyonlarında önemli bir yer tuttuğu tüm şirketler, şiddeti giderek artan zorluklarla karşı karşıyadır. Artan ürün çeşitliliği, kısalan teslimat süreleri, kişiselleşen müşteri talepleri, küreselleşen tedarik zincirleri, daha karmaşık proses ve teknolojiler, sürekli yükselen maliyetler şirketleri lojistik süreçlerini yeniden düşünmeye itmektedir.Başarıyı hedeflemiş şirketler sadece bu gereksinimleri hızlı ve doğru olarak karşılamakla yetinemez. Ayrıca tasarlayacakları sistemlerin geleceğin değişken şartlar altında da aynı performansı sürdürebilecek esnekliğe sahip olduğundan emin olmalıdır.

Çözüm Nedir?

Dijitalis, sunduğu depo ve lojistik simülasyon yazılımları ile dağıtım merkezinizin bire bir dijital kopyasını çıkarır. Bu dijital kopya, ya da güncel tabiri ile deponuzun dijital ikizi üzerinde aklınıza gelen her türlü değişikliği ve iyileştirmeyi test edebilirsiniz. Testler neticesinde gerçekten faydası olacağını gördüğünüz seçeneği güvenle ve ilk sefer doğru olarak devreye alırsınız.

  • Eğer alacağım kararların gelecekteki sonucunu bugün görebilseydim...
  • İşgücü ve stok kapasite ihtiyacımı hassasiyetle tahmin edebilseydim...
  • Eğer doğru kararı verebilmek için tüm alternatifleri kıyaslayabilsem ve optimum çözümü sebeplerini bilerek seçebilseydim...

Dijitalis geçmişten bugüne Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin simülasyon alanında tercih edilen çözüm ortağı olmuştur.Geleceği bugün şekillendirmek, karmaşık ve dinamik endüstriyel sistemleri değerlendirmekle görevli planlamacı ve yöneticilerin omuzlarında ağır bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu karşılamak üzere Dijitalis her türlü lojistik sürecin incelenebileceği dünyanın en gelişmiş ve güçlü simülasyon yazılımlarını sunmaktadır.Simülasyon, envanter ve nakliye maliyetlerinden, teslimat süreleri, iş gücü ihtiyacı ve müşteri memnuniyetine kadar geniş bir yelpazedeki anahtar performans göstergelerini optimize ederken farklı yerleşim planları ve depo yönetim stratejilerinin avantajlarının kıyaslanmasına imkân verir. Simülasyon değerlendirilen her senaryo için kapsamlı bilgi sağlayan önemli bir karar destek aracıdır. Yeterli miktarda bilgiye sahip olan planlamacı ve yöneticiler bugün ve geleceğin ihtiyaçlarına en iyi karşılığı verecek en uygun çözümü çok daha güvenle bulacaktır.  Depolarını simülasyonla tasarlamış şirketler gelecekteki her türlü senaryoya hazırlıklı olacaktır.