English

Yapay Zeka ve Dijital İkiz

Günümüz dünyasında teknolojinin yardımı ile operasyonlar devasa miktarda veri üretebilir; tedarikçi hareketleri, fabrikalar ve üretim hatları, depo aktiviteleri, dağıtım sevkiyatları gibi. Bu ham veri ERP sistemlerinin içinde hapis kalır ve büyük resmi görmek için bir analiz yapmak gerektiğinde ulaşması zahmetli ve çok uzun süren bir çaba gerektirir. Operasyonlarınıza dair tarihsel ve anlık verilerin ham halde bulunduğu kurumsal yazılım veri tabanlarınızdan çekilerek bilgi sağlayacak hale getirilmesi oldukça kritik bir beceridir. İyi bir iş analitiği çalışması güçlü görsellik kurgusu ve hikâye anlatımı yeteneğine sahip olmalıdır. Verinin bilgiye, bilginin karara, kararın değere dönüştürülme süreçleri; farklı format ve sistemler, veri kalitesi, eksik bilgi ve veri büyüklüğü gibi teknik işlemlerin iyi elleçlenmesine ve veri yığınlarının içerisinden doğru sinyalleri yakalayarak karar alıcıların anlayabileceği formatta sunulmasını gerektirir. Neticede operasyonlarınızın ürettiği devasa miktardaki verinin, numerik ve karakter hallerinden damıtılarak anlaşılır ve yaratıcı görsellere dönüştürülerek sunulması ile yorumlama, karşılaştırma, analiz etme gibi bilişsel süreçleri çok daha etkin ve verimli gerçekleştirilir.

Otomatik Süreç ve Hızlı Aksiyon

Dijitalis, sunduğu lojistik kontrol kulesi ile operasyonlarınızı uçtan uca bir bağlam içinde görmenize ve karar vermek için ihtiyaç duyacağınız raporlara dönüştürmenizi sağlar. Farklı kaynaklardan (ERP, WMS, TMS gibi ayrık sistemler gibi) alınan verileri evlendirir, işler, düzenler ve karar verme sürecinizi kolaylaştıracak grafik ve tablolara dönüştürür.

Size Özel Süreç Tasarımı

Her firmanın iş süreçleri ve bu süreçleri optimize edecek çözüm ihtiyaçları fark gösterir. Bu nedenle piyasadaki hazır çözümlerin bir firmanın tüm isteklerine yeterli cevabı vermesi veya ihtiyaç/maliyet dengesini optimum düzeyde tutması oldukça zordur. Dijitalis kurumunuza ve süreçlerinize özel, terzi usulü bir analitik platform sunar. Bu sayede fayda/maliyet oranını optimum düzeyde tutar ve ihtiyaçlara tam cevap veren bir çözümü devreye alırsınız.