English

Dağıtım Merkezi ve Depo Tasarımı

Dağıtım Merkezi ve Depo Tasarımı
Güncel lojistik teknolojilerini takip ediyor, mühendislik ve tasarım gücümüz ile olabilecek en verimli depoya sahip olmanızı sağlıyoruz.

İş stratejinizi lojistik diline tercüme ediyoruz.

Yıllardan beri güncel lojistik süreçleri ve teknolojilerini takip ediyor, mühendislik ve tasarım gücümüz ile müşterilerimizin olabilecek en verimli depolara sahip olmalarını sağlıyoruz. Bizim için yeni bir depo tasarımı, salt yerleşim çizmek ve otomasyon seviyesine karar vermek değildir.

Gelecekle ilgili vizyon ve iş stratejinizi, elle tutulur bir lojistik diline tercüme ederek ihtiyacınızı yıllar boyunca karşılayacak bir tesis tasarımına başlıyoruz. Vizyon ve stratejiniz ile uyumlu olarak süreçleri ve malzeme akışını tasarlıyor, bunu destekleyecek teknoloji alternatiflerine karar veriyoruz.

Bir Dağıtım Merkezi Tasarlamak

Günümüz dünyasında dağıtım merkezleri, bir tedarik zincirinin kalbidir. Taleplerdeki değişimle birlikte dağıtım kanalları değişir, teknolojiler sürekli gelişir iken tesis tasarımınızın da ölçeklenebilir ve geleceğe uyum sağlayabilecek şekilde yapılmasını istersiniz. Dijitalis, uçtan uca tedarik zinciri optimizasyonuna dayalı bakış açısı ve proje tecrübesi ile şunu bilir; dağıtım merkezi sadece dört duvarın içi değildir ve tüm dağıtım zinciri içinde doğru yer ve role oturacak şekilde tasarlanmalıdır.

Yeni bir dağıtım merkezi kurmak veya mevcut merkezi yeniden yapılandırmak ihtiyacı birçok sebepten ortaya çıkabilir. Örneğin; SKU sayısının ve içeriğinin değişmesi, ürün tedariki veya sipariş büyüklüğü ve sıklığının değişmesi, yeni satış kanalları ve e-ticaret payının artması gibi değişimler şu soruları sordurur;

 • Mevcut alanımdan nasıl daha fazla çıktı alırım?
 • Mevcut ekipman ve teknolojim yeterli mi, yoksa riskli bir durumda mıyım ?
 • Depo yönetim sistemim yeterli mi, yoksa yenilemeli miyim?
 • Kaliteyi nasıl arttırabilirim ? Peki ya iş güvenliği ?
 • Operasyonel giderler ve enerji maliyetlerini nasıl azaltabilirim ?
 • İşgücü kullanımımı optimize edebilir miyim ?
 • Mevcut IT sistemlerim olması gerektiği gibi çalışıyor mu? Gelecekte de çalışacak mı ?

Tüm bu soruları cevaplamak için bir tasarım ortağınızın olması önemlidir. Bütün resmi görüp, veriyi kullanarak size doğru kararı almanız için farklı işgücü, otomasyon, IT ve elleçleme sistemleri alternatifleri sunabilecek bir tasarım ortağına sahip olursanız tesisinizi olabilecek en optimum yapıda kurduğunuzdan emin olursunuz. Dijitalis’in benzersiz yaklaşımının detaylarını sayfanın aşağısında okuyabilirsiniz.

Bir Depo Tasarlamak

İster 100.000 metrekarelik bir depo kuracak büyük bir sanayi kuruluşu, ister 10.000 metrekarelik bir depo alanına ihtiyaç duyan KOBİ; etkisi ispatlanmış modüler yaklaşımımız ile hem bugün hem de gelecekteki ihtiyaçlarınız ile uyumlu bir depo tasarlamanızı sağlıyoruz. Sizin müşterilerinize vaat ettiğiniz hizmet sözü ve beklediğiniz yatırım geri dönüşüne uyumlu bir tasarımı, alanınızı maksimum verimle kullanarak, işinize en uygun raf ve elleçleme ekipmanlarını seçerek hayata geçiriyoruz. Kapsamlı simülasyon modelleri ile sizin verinizi kullanarak en etkili çözümü bulmak üzere farklı senaryoları birlikte deniyor ve kıyaslıyoruz.

Konsept tasarımı, alternatif çözümlerin kıyaslamalı analizi, detay tasarım gibi adımları, tedarik zinciri mühendisliği gözüne sahip tarafsız bir danışman olarak tamamlıyoruz. Bu sayede deponuzun;

 • Maksimum kapasite,
 • Yüksek verim,
 • Doğru teknoloji tercihleri ile akılcı bir sermaye yatırımı,
 • Yalın ve optimize edilmiş malzeme akışı,
 • Düşük operasyon giderlerine sahip olmasını sağlıyoruz.

Dijitalis’in benzersiz yaklaşımının detaylarını sayfanın aşağısında okuyabilirsiniz.

Analitik Tasarım Yöntemi

Yerleşim planlama sırasında Dijitalis sektörün en ileri 3D tasarım, simülasyon ve optimizasyon araçlarını kullanır. Planlama makro ve mikro seviyede, bir bütün olarak yapılır. Planlama sırasında mimari bürolar, raf ve ekipman tedarikçileri, otomasyon firmaları ile ortak tasarım fikirleri test edilir ve işe yarayacak olanlar tasarımın içine dahil edilir. Bu sayede;

 • İşgücü, ekipman, alan ve yüksekliği en verimli şekilde kullanan,
 • Yatırım ve işletme maliyetlerini minimize eden,
 • Depo ve sevkiyat süreçlerini destekleyen tüm faaliyetleri basitleştiren,
 • İş emniyeti ve çalışan sağlığına önem veren,
 • Enerji sarfiyatı düşük ve çevre dostu,

Bir tesis kuracağınızdan emin olmanızı sağlarız.

Şartname Oluşturma

Tesisin kavramsal ve detay tasarımları gerçekleştirildikten sonra, uygulamayı gerçekleştirilecek tedarikçilerin seçilmesi gerekmektedir. Uygulamayı üstlenecek doğru tedarikçilerin seçimi, yapılan tasarımı hayata geçirmek için gerekli alt projeleri doğru olarak tarif eden şartnameler ile mümkündür. Dijitalis, kullanılacak raf sistemleri, malzeme elleçleme ekipmanları, gerekli yazılım ve IT donanımı ile ilgili şartnameleri oluşturur. Talep üzerine bu sürecin proje yöneticiliğini üstlenerek tüm alt faaliyetlerin uyumlu çalışmasını sağlar; ilk yatırım maliyeti kadar toplam sahip olma maliyetini de minimize etmeyi amaçlayan bir mühendislik yaklaşımı benimser.

Tedarikçi Değerlendirme & Seçimi

Şartname tasarım hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin talebi üzerine bir sonraki adımı da üstlenecek proje yönetim hizmetleri sunabiliyoruz. Bu adımda yeterli tecrübe ve kabiliyete sahip firmaların seçilmesi, ihaleye davet edilmesi, tekliflerin fayda/maliyet analizlerinin teknik ve finansal gözle yapılması, sizler için kararı vermenizi kolaylaştıracak tavsiyeler ortaya konur. Size sadece satınalma ve sözleşme adımlarını planlamak ve yürütmek kalır.

Depo Yönetim Sistemi

Depo yönetim sistemi (WMS) yazılımları, depo ve dağıtım merkezlerindeki stok, ekipman, işgücü kaynaklarının ve lojistik süreçlerinin bir bütün olarak yönetimini sağlamaktadır. WMS; barkod ve RF, el ve mobil terminaller gibi teknolojilerle birlikte tesisin lojistik verimini azami seviyeye çıkartmaktadır. Çok sayıda depoda (WMS) Depo Yönetim Sistemi analizi ve seçim projesi yapmış olan Dijitalis, böyle bir sistemin tasarımı, oluşturulması veya hazır yazılımların seçilmesi gibi uzmanlıkları beraberinde getirir. Bu tecrübe ve uzmanlık ile lojistik süreçlerinizin otomasyona geçiş planlarını hazırlıyor ve ihtiyacınız olan WMS yazılımının seçiminde ve uygulamaya alınmasında tedarikçi ve markalardan bağımsız bir danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Mevcut Depoların İyileştirilmesi

Eğer depo alanı ve sevkiyat kapasitenizin mevcut taleplere yetişemediğini görüyor ve yeni bir depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız karar vermeden önce bir mevcut durum analizine başvurmak isteyebilirsiniz. Çoğu zaman depolar, daha önceki süreçlerde alınan yanlış kararların çığ etkisine ulaştığı yerlerdir. Depo içinde ve dışında yapılabilecek bazı iyileştirmeler mevcut depolama alanı ve kapasitenizin daha verimli kullanılmasını sağlayabilir ve ilave yatırım ihtiyacınızı geleceğe erteleyebilirsiniz. Dijitalis, mevcut yapınız ile dünyadaki en-iyi-uygulamalar ile karşılaştırmalar yapacak bir mevcut durum değerlendirme programına sahiptir. Bu program ile;

 • Quick-win kazanımları tespit edererek yatırım gerektirmeyen kısa vadeli iyileştirmeler yakalarsınız,
 • Süreç ve yerleşimde optimizasyon potansiyelini açığa çıkararak orta vadede lojistik maliyetlerinizi ve alan ihtiyacınızı azaltacak küçük yatırımlar yapabilirsiniz,
 • Depo performansını yakından takip edebileceğiniz interaktif ve kurum içinde paylaşılabilir raporlama yetenekleri edinirsiniz,
 • Malzeme ve bilgi akışının standardize edilmesi, görev ve sorumlulukların netleşmesi ile çalışan memnuniyetini arttırışınız.

Gerçekleştireceğimiz bu program ile mevcut deponuzu minimum yatırım ile uluslararası nitelikte bir “modern depo” seviyesine yaklaştırır ve daha büyük çaplı yatırımlar için size zaman kazandırırız.

PROJELERİMİZ
Mevcut Depoyu İyileştirerek Dış Depo Kiralamasından Kurtulmak
Mevcut Depoyu İyileştirerek Dış Depo Kiralamasından Kurtulmak
Ambalaj
Yatırım Planlama
Yerleşim & Süreç İyileştirmeleri
Depo Simülasyonu
65.000 m2 Depoyu Operasyonları Durdurmadan İyileştirmek
65.000 m2 Depoyu Operasyonları Durdurmadan İyileştirmek
Tüketici Ürünleri
Ürün-raf Allokasyonu
Yerleşim & Süreç İyileştirmeleri
Depo Simülasyonu
Yaratıcı Süreç İyileştirmeleri ile Otomatik Depo Yatırımının Ertelenmesi
Yaratıcı Süreç İyileştirmeleri ile Otomatik Depo Yatırımının Ertelenmesi
Otomotiv
Otomatik Depo Tasarımı
Yerleşim & Süreç İyileştirmeleri
Otomasyon Teknoloji Seçimi
Marketler Zincirinin Dağıtım Merkezinde Operasyonel Mükemmellik
Marketler Zincirinin Dağıtım Merkezinde Operasyonel Mükemmellik
Perakende
Yatırım Planlama
Yerleşim & Süreç İyileştirmeleri
İdeal Depo Tasarımı
Yeni Bir Depo ile Akıllı Yönetim Sisteminin Birlikte Tasarımı
Yeni Bir Depo ile Akıllı Yönetim Sisteminin Birlikte Tasarımı
Tüketici Ürünleri
Yeni Depo Tasarımı
Otomasyon Teknoloji Seçimi
Proses Tasarımı ve IT Sistemi

Mevcut Depoyu İyileştirerek Dış Depo Kiralamasından Kurtulmak

Proje Özeti

Global yiyecek ve içecek ambalajı üreten firma, İzmir deposunda kapasite ve hız arttırıcı çözümler ister.
Ayrıca kiralık antrepolarda tuttuğu stokları maliyetler sebebiyle mevcut depo içine geri almak istemektedir.
Depo detay dizaynı, mevcut adreslerin ve stoklama şekillerinin iyileştirilmesi sonucu istenen iyileştirmeler sağlanmıştır. Ayrıca 5 yıllık projeksiyonda deponun hız ve kapasite açısından yeterliliklerini sağlayacak ekip, ekipman, depolama sistemleri, optimum taşıma rotaları önerilmiştir.

Proje Kapsamı

5 yıllık ve 10 yıllık projeksiyonda kapasite planının oluşturulması

Antrepoda stoklanan malların mevcut depo içine alınması

Deponun yükleme, boşaltma, stoklama kapasitesinin arttırılması ve üretime daha hızlı malzeme verilmesi

Çalışmanın simülasyon ile desteklenmesi.

Faydalar

 • Kısa vadeli iyileştirmeler altında antrepo ürünleri depo içine alınacak hale gelmiştir.
 • OTIF analizine göre 5 – 10 yıllık projeksiyon için depoda yapılacak yatırımların zamanlaması planlanmıştır.
 • Depodan üretime malzeme akışı gözden geçirildi ve simülasyon ile destekli yeni akış tasarımı yapıldı.

65.000 m2 Depoyu Operasyonları Durdurmadan İyileştirmek

Proje Özeti

Global beyaz eşya üreticisi, 65.000m2 bitmiş ürün deposunu iyileştirmek için süreçlerin yeniden mühendisliği, optimum ekip ve ekipman sayıları, yenilikçi depolama teknolojilerinin belirlenmesi için Dijitalis ile çalışır. Deponun mevcut halindeki kapasite yetersizlikleri dolayısı ile kiralanmış dış depoların azaltılması için ürün allokasyonu üzerine çalışılmıştır. Küçük ev aletleri stoklaması, toplama ve yerleştirme stratejilerinde geliştirme yapılmıştır.

Proje Kapsamı

Kapasite arttıracak iyileştirme senaryolarının simülasyon destekli analizi

10 yıllık projeksiyonda yapılacak uzun vadeli ve kısa vadeli iyileştirmelerin fayda/maliyet analizi

Faydalar

 • 5.000m2 alan tasarrufu,
 • Küçük ev aletlerinde toplama hızında %30 artış,
 • Ürünlerin depo içindeki allokasyon optimizasyonu ile yükleme hızında %10 artış,
 • Beş dış depodan iki depoya inilmesi ile maliyet ve iç hareket tasarrufu,
 • Otomasyon teknolojileri ile transpalet sayısında %50 azalma,

Yaratıcı Süreç İyileştirmeleri ile Otomatik Depo Yatırımının Ertelenmesi

Proje Özeti

Türkiye ve Çin’de fabrikaları bulunan kamyon ve otobüs yedek parça üreticisi Samsun’daki deposunu tam otomatik hale dönüştürmek için Dijitalis ile çalışır. Yapılan teknik analizler, süreç ve yerleşim iyileştirmeleri ile ihtiyaç duyulan kapasite ve hızın kısa zamanda sağlanabileceğini gösterir. Otomasyon ve manüel işlemler arasında optimum denge kurularak daha az yatırımla işlerin yönetilebileceği simülasyon ile ispatlanır.

Proje Kapsamı

Depoda yalın malzeme akışına geçmek

Otomatik depo kavramsal tasarımı

Teknik şartname hazırlanarak tekliflerin alınması

Fizibilite çalışmalarının yapılması

Faydalar

 • Quick-Win iyileştirmeler ile tam otomatik depo yatırımının 7 yıl ertelenmesi,
 • VAS operasyonlarında %10 işçilik kazancı ve %30 hız artışı,
 • WMS adres yönetimi optimize edilerek ürün bulunabilirliğinde artış,
 • Kit üretiminde raf palet kullanımında %20 artış,
 • Depo genelinde toplama hızında %15 artış,

Marketler Zincirinin Dağıtım Merkezinde Operasyonel Mükemmellik

Proje Özeti

Türkiye’nin en geniş ağına sahip marketler zinciri dağıtım merkezinin yeniden mühendisliğini yaparak diğer depolarına örnek olacak bir ideal depo tasarlamak ister. Dijitalis bu proje için depo süreçlerini gözden geçirir, toplama ve yerleştirme stratejileri iyileştirir, sevkiyat aşamasında gözden kaçan darboğazları ortadan kaldırır. Önerilen tüm iyileştirmelerin ispatı simülasyon ile yapılmıştır.

Proje Kapsamı

Mevcut durum analizi

İyileştirme yol haritası

İdeal depo tasarımı

Faydalar

 • Dağıtım merkezinin alan kullanımında %30 daha fazla mağazaya hizmet verecek tasarruf sağlanması,
 • Yürüme mesafeleri ve toplama süresinde %10 kısalma,
 • Palet streçleme hızında %65 artış,
 • Personel sayısında %24 iyileşme.

Yeni Bir Depo ile Akıllı Yönetim Sisteminin Birlikte Tasarımı

Beyaz Kağıt

Proje Özeti

Adana’da Türkiye’nin en büyük zincir marketlerine deterjan üretimi yapan firma, artan talebi karşılamak üzere yeni bir depo açmaya karar verir. Dijitalis’i danışman firma olarak seçen şirket yeni depo tasarlanırken uygun bir WMS ve yeni otomasyon teknolojilerinin de seçilmesini istemiştir. Çalışma esnasında üretim ile depo arasındaki aktarma sistemleri, raflar, dar koridor dizaynında istifleyiciler, bunlara ilişkin teknik şartnameler ve depo 5S çalışmaları, avam proje tasarımı yapılmıştır.

Proje Kapsamı

Yeni deponun yerleşim planlaması,

Uygun raf ve ekipman tercihlerinin yapılması,

Uygun WMS sisteminin seçilmesi,

Teknik şartnamelerin hazırlanması

Faydalar

 • Paletli araç yükleme süresinde %58, dökme Araç yükleme süresinde %12 hızlanma,
 • İşgücü ihtiyacında %10 tasarruf
 • Sayım ve stok tutarsızlıklarında %83 azalma,
 • Depo kapasite kullanımında (palet/m2) %53 iyileşme,
 • VAS hizmetlerinde %38 iş gücü tasarrufu,
 • Hatalı sevkiyatların ortadan kalkması,
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.