English

Akıllı Hat ve Otomasyon Tasarımı

Akıllı Hat ve Otomasyon Tasarımı
Doğru otomasyon teknolojilerini kullanmak, üretim hatlarının yüksek verim ve düşük maliyet ile çalışmasını sağlar.

Tek Kaynaktan Proje Desteği

İster yeni bir üretim hattı kuruyor, ister mevcut bir hattı iyileştiriyor olun; etkisi milyonlarca lira olacak karmaşık yatırım kararları ile sürekli karşılaşacaksınız. Üretim, metod ve otomasyon bilgisine sahip tek bir uzman firmadan tasarım ve simülasyon hizmeti almak sürecin organize ve verimli tamamlanmasını sağlar. Çok sayıda süreç iyileştirme projesi tamamlamış olan Dijitalis, projenizin zamanında ve bütçesinin altında tamamlanmasında size destek olur. Bu tecrübe ile hattın operasyonel tasarımının her zaman birinci öncelik olduğundan ve diğer tasarım görevlerinin ana önceliğe entegre edildiğinden emin olursunuz.

İhtiyaçlarınıza Terzi Usülü Karşılık

Üretim hatlarında yeni bir teknolojik atılım yapmak istediğinizde seçebileceğiniz çok sayıda ekipman olduğunu ve her birinin farklı avantaj ve kısıtlara sahip olduğunu keşfedersiniz. Sizin mühendisleriniz, ekipman üreticisi ve sistem entegratörü gibi proje paydaşlarının birbiriyle çelişen tecrübe ve fikirleri bu karmaşaya eklendiği zaman “en iyi çözüm”ün ne olduğuna karar vermek çok zorlaşır. Tarafsız bir danışmanlık firması olan Dijitalis mimarlık, makina, ekipman ve otomasyon firmalarından bağımsız çalışır. Simülasyon yaparak tüm olası senaryolar dener. Bir problemi çözmek için farklı otomasyon teknolojileri tercih yapmanızı zorlaştırdığında, simülasyon modelleri her bir alternatif senaryonun sistem performansını nasıl etkileyeceğini gösterecektir. Simülasyon analizleri neticesinde sizinle beraber ihtiyacınızı en üst düzeyde karşılayacak tasarıma karar veririz. Ardından projeyi tamamlamak için her bir alt iş için doğru tedarikçilerin seçilmesi safhasında size ihale ve hakkediş desteği sağlarız. Bu sayede tasarımdan devreye almaya kadar pürüzsüz bir proje yönetimi ile ihtiyaçlarınız karşılanır.

Analitik Tasarım Yöntemi

Tasarım sırasında Dijitalis sektörün en ileri 3D tasarım, simülasyon, off-line programlama ve PLC emülasyon araçlarını kullanır. Planlama makro ve mikro seviyede, bir bütün olarak yapılır. Tasarımda kullanılan simülasyon modeline ekipman hızlark, çevrim zamanları, ayar süreleri, arız ve duruş istatistikleri, vardiya ve bakım takvimleri, manüel işlerdeki süre değişkenliği gibi çok sayıda faktör dahil edilir. Planlama sırasında mevcut süreçlerinizi destekleyebilecek yalın imalat, metod iyileştirmeleri, yeni otomasyon fikirleri denenir ve işe yarayacak olanlar tasarımın içine dahil edilir. Bu sayede;

 • Üretim kaynakları, işgücü, fabrika alan ve yüksekliğini en verimli şekilde kullanan,
 • Yatırım ve işletme maliyetlerini minimize eden,
 • Üretimi destekleyen tüm lojistik ve bakım faaliyetlerini basitleştiren,
 • İş emniyeti ve çalışan sağlığına önem veren,
 • Enerji sarfiyatı düşük ve çevre dostu,

Bir montaj hattı kuracağınızdan emin olmanızı sağlarız.

Yeni Sürecin Daha Yalın Olması

Tasarım sırasında detaylı simülasyon analizleri yaparak iyileştirilecek sürecin tüm öncül ve ardıl süreçleri ile birlikte optimum bir fayda/maliyet oranına ulaşmasını hedefleriz. Otomasyon ve metod geliştirme uzmanlarımız farklı üretim yöntemleri ve otomasyon seçeneklerini geliştirir, kıyaslamalı simülasyonlarını yapar ve karar vermeniz için önünüze getirir. Bu sayede;

 • Baştan sonra yalın bir üretim akışı,
 • Yüksek OEE performansının sağlanması,
 • Ergonomik çalışma istasyonları,
 • Ekonomik ve verimli bir değer akış haritası,
 • Daha kısa ayar duruşları,
 • Optimum lot büyüklükleri ile çalışma,
 • Yüksek verim için malzeme besleme sistemlerinin tasarımı,

Yapılarak en yüksek verim, düşük maliyet ve kısa çevrim süresi ile çalışacağınızdan emin olursunuz.

Deneme-Yanılma İle Değil, İlk Seferde Hatasız Devreye Alma

Tasarımın devreye alma sürecinde çok sayıda beklenmedik problem çıkabilir. Devreye alma sırası geldiğinde tasarıma dair mekanik imalat ve kurulum tamamlanmıştır. Projenin tasarım fikri, donanım ve yazılım bileşenleri ilk kez karşı karşıya gelirler. Bir otomasyon sisteminin dinamik davranışı, sistem kurulamadan denenemediği için bu aşamada süre ve finansal maliyeti yüksek problemler ortaya çıkar. Dijitalis sunduğu virtual commissioning (sanal devreye alma) hizmetleri ile tüm kontrol ve testlerin daha tasarım aşamasında yapılmasını sağlar. Tasarlanan otomasyon sistemi, henüz mekanik imalat bile başlamadan dinamik şartlar ve işletme yükü altında simüle edilebilir. PLC ile sanal model birbirine bağlanarak otomasyon algoritmaları ve çalışma kurallarının doğrulaması yapılır. Senkronizasyon bozukluklarını gidermek üzere sensör, servo motor ve kod değişiklikleri bu aşamada herhangi bir maliyete katlanmadan yapılabilir.

PROJELERİMİZ
Tam Otomatik Montaj Hattının Sanal Devreye Alımı
Tam Otomatik Montaj Hattının Sanal Devreye Alımı
Elektronik
Sanal Devreye Alma
Dinamik Fizik Simülasyonu
Kapasite Simülasyonu
Esnek Montaj Hattı Tasarımı ile Ekonomik Yollarla Verim Artışı Sağlamak
Esnek Montaj Hattı Tasarımı ile Ekonomik Yollarla Verim Artışı Sağlamak
Otomotiv
Hat ve Yerleşim Tasarımı
Metod ve Ergonomi
Üretim Simülasyonu
Farklı Otomasyon Alternatifleri Arasında Doğru Tercihi Yapmak
Farklı Otomasyon Alternatifleri Arasında Doğru Tercihi Yapmak
Elektronik
Hat Tasarımı
Kapasite Simülasyonu
Senaryo Analizi

Tam Otomatik Montaj Hattının Sanal Devreye Alımı

Proje Özeti

Türkiye’nin önde gelen TV üreticisi, tamamen robotik bir montaj hattı kurmak ister. Fakat bu kadar hassas toleranslarla çalışacak ve yüksek maliyetli hattın önceden simülasyonunun yapılması gerekir. Dijitalis, kavramsal tasarım üzerinde 3D simülasyonlar yaparak seri üretim sırasında çarpışma ve sıkışma riskleri içeren tasarım hatalarını teşhis eder. 3D model ile PLC bağlanır ve tüm otomasyon senkronizasyonu test edilerek montaj hattı çok kısa sürede sıfır gecikme ile devreye alınır.

Proje Kapsamı

Yerleşim planının tasarlanması

3D proses simülasyonu ile önerilen tasarımın doğrulanması

Kapasite simülasyonu ile çevrim zamanları ve hat çıktısının doğrulanması

Sanal devreye alma (virtual commissioning) çalışmaları

Faydalar

 • Yüksek maliyetli son teknoloji üretim hattının sıfır hata ve gecikme ile devreye alınması
 • Olması muhtemel risklerin tasarım aşamasında elimine edilmesi ile gereksiz duruş ve bakımların engellenmesi

Esnek Montaj Hattı Tasarımı ile Ekonomik Yollarla Verim Artışı Sağlamak

Proje Özeti

Otomotiv yan sanayi firması mevcut montaj hatlarında kapasite artışını minimum yatırım ile sağlamak ister. Pahalı otomasyon yatırımları yerine mevcut durumu optimize etmek üzere Dijitalis ile çalışır. Dijitalis üretim mühendisleri, aynı metrekareyi koruyarak yaptıkları yerleşim ve metod iyileştirmeleri ile operatör başına düşen çıktıyı arttıracak yeni bir montaj hattı tasarımı yapar.

Proje Kapsamı

Metod ve ergonomi analizleri

3D proses simülasyonu ile önerilen tasarımın doğrulanması

Kapasite simülasyonu ile çevrim zamanları ve hat çıktısının doğrulanması

Faydalar

 • Operatör başına üretim çıktısında P artış
 • Talebe göre operatör ekleyip çıkararak tepki verebilecek esnek üretim
 • Yeni hat tasarımının sıfır hata ile çok kısa zamanda devreye alınması

Farklı Otomasyon Alternatifleri Arasında Doğru Tercihi Yapmak

Proje Özeti

Türkiye’nin önde gelen bulaşık makinası üreticisi, kapasite arttırmak için yapacağı yatırım öncesinde iki farklı hat tasarımı arasında kararsız kalmıştı. Firma, Dijitalis ile çalışarak kapsamlı simülasyonlar ile her bir alternatif tasarımın fayda/maliyet analizini yaptı. Uygun otomasyon sistemine karar verdikten sonra en uygun maliyet için optimum ekipman sayısı belirlendi.

Proje Kapsamı

Yerleşim planının tasarlanması

Üretim simülasyonları ile önerilen tasarımların kıyaslanması

Farklı istasyon, ekipman ve operatör sayıları içeren senaryoları test ederek optimum hat tasarımının yapılması

Faydalar

 • Doğru otomasyon teknolojisinin seçimi ve hat ölçeğinin optimizasyonu ile ilk yatırım maliyetinde P tasarruf
 • Yeni hattın ilk seferde sıfır hata ile gecikme yaşanmadan devreye alınması
HAFTALIK BÜLTENİMİZE
ABONE OLUN
Sitemizde yayınladığımız vaka analizi, makalelerden ve haftalık bültemizi takip etmek için formu doldurup bizimle paylaşın.