Yetkinlik Geliştirme Projesi

Proses Tasarımı ve IT Sistemiz
Organizasyonel Yapılandırma

Tedarik Zinciri Analizi
Proses Tasarımı ve IT Sistemi
Organizasyonel Yapılandırma

Talep Tahminleme
Envanter Optimizasyonu
Proses Tasarımı ve IT Sistemi