Lider İş Makinaları Şirketinde S&OP Süreci Tasarlamak

Proje Özeti

Türkiye’nin lider iş makinaları şirketi, satışları optimum envanter seviyeleri ile karşılamak için daha etkili planlama yapma gereğini hissetti. Etkili bir satış ve operasyon planlama süreci kurmak için şirket Dijitalis ile çalışarak talep tahmin doğruluğunu arttıracak ve ithalat planlama sürecini iyileştirecek yöntem ve araçlara sahip oldu.

Proje Kapsamı

Satış ve operasyon planlama sürecinin tasarlanması ve devreye alınması

Talep tahminleme ve emniyet stok seviyelerinin optimizasyonu için IT sistem geliştirme

Geliştirilen araçlarla ilgili ekiplere eğitimlerin verilmesi

Faydalar

  • Satış ve planlama arasında uzlaşı sağlanması
  • Sürdürülebilir planlama etkinliği için IT araçlarının geliştirilmesi
  • Yeni sürecin, uygun araçlarla desteklenmesi sayesinde sürdürülebilir hale gelmesi