Tedarik Zinciri Tasarımı Projesi

Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Organizasyonel Yapılandırma

Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Proses Tasarımı ve IT Sistemi

Talep Tahminleme
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Envanter Optimizasyonu

Tedarik Zinciri Şebeke Tasarımı
5-Yıllık Yatırım Planlama
Uygun 3PL Seçilmesi

Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Değişiklik Yönetimi

Tedarik Zinciri Şebeke Tasarımı
Dağıtım Merkezi Tasarımı
Değişiklik Yönetimi