Birleşen İki Şirketin Lojistik Altyapılarının Konsolidasyonu

Proje Özeti

Bölgedeki en büyük rakibini satın alan gübre üreticisi, Dijitalis ile çalışarak iki farklı dağıtım şebekesini konsolide etti. Mevcut üretim tesislerinin hangi ürünlere özelleşeceği, hangi depoların kapatılacağı, hangi müşterilerin nereden besleneceği gibi birçok kararın optimizasyonu yapıldı.

Proje Kapsamı

Satınalma sonrası tedarik zinciri performansını tanımlayacak en önemli ölçütlerin belirlenmesi

Belirlenen ölçütlere göre yeni tedarik zinciri şebekesinin tasarlanması

Hedeflenen performansa ulaşmak için yöneticilere yol haritası hazırlanması ve dönemsel olarak senaryo test hizmeti verilmesi

Faydalar

  • Yıllık dağıtım maliyetlerinde %22 azalma
  • Hizmet seviyesini koruyarak 15 depodan 11 depoya inme