Tedarik Zinciri Stratejisi Projeleri

Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Organizasyonel Yapılandırma

Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Proses Tasarımı ve IT Sistemi

Talep Tahminleme
Şebeke Tasarımı ve Üretim Ayakizi
Envanter Optimizasyonu

Talep Tahminleme
Envanter Optimizasyonu
Proses Tasarımı ve IT Sistemi

Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Kapasite Analizi
Organizasyonel Yapılandırma

Tedarik Zinciri Mevcut Durum Analizi
Proses Tasarımı ve IT Sistemi
Organizasyonel Yapılandırma