Büyüme Vizyonu İle Operasyonların Eşgüdümü

Proje Özeti

Türkiye’nin lider çelik şirketlerinden biri Romanya’da satın almayı düşündüğü fabrikayı uçtan uca değerlendirmesi ve büyüme stratejisine ne kadar uyduğunu analiz etmesi gerekiyordu. Dijitalis ile birlikte çalışarak fabrikanın mevcut tedarik zincirine ne kadar katkı sağlayacağı, ana firmanın hedeflerine ne kadar uygun üretim yapabileceğinden emin oldu.

Proje Kapsamı

Kapasite simülasyonu

Tedarik zinciri şebeke analizi

Hedeflenen performansa ulaşmak için yöneticilere yol haritası hazırlanması ve dönemsel olarak senaryo test hizmeti verilmesi

Faydalar

  • Operasyon modelinin bilgi, malzeme ve finansal akışlarla birlikte şeffaflaşması
  • Gelecek vizyonuna eşgüdüm için mevcut prosesler ile en iyi pratikler arasında farkların belirlenmesi
  • Gerekli değişimlerin tüm paydaşlar tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi