Yüksek Ürün Çeşitliliği İçeren Depoyu E-Ticaret’e Hazır Hale Getirmek

Proje Özeti

Türkiye ve Çin’de fabrikaları bulunan kamyon ve otobüs yedek parça üreticisi Samsun’daki deposundan e-ticaret siparişlerini karşılayacak süreç tasarımını yapması için Dijitalis ile çalışır. Yapılan teknik analizler, süreç ve yerleşim iyileştirmeleri ile ihtiyaç duyulan kapasite ve hızı sağlayacak yerleşim ve süreç iyileştirmeleri yapılır. Otomasyon ve manüel işlemler arasında optimum denge kurularak daha az yatırımla işlerin yönetilebileceği simülasyon ile ispatlanır.

Proje Kapsamı

E-ticaret depo süreçlerinin tasarlanması

Otomasyon sisteminin kavramsal tasarımı

Teknik şartname hazırlanarak tekliflerin alınması

Fizibilite çalışmalarının yapılması

Faydalar

  • E-ticaret operasyonlarında %10 işçilik kazancı ve %30 hız artışı,
  • WMS yapısının iyileştirilmesi ile siparişten sevkiyata süreç takibinin daha kolay yapılabilmesi