Yerleşim Planlama

Detaylı yerleşim planlama sayesinde şirketler artan proses verimi, düşen alan ihtiyacı ve azalan maliyetler gibi faydalar elde eder.

Üretilen ürün sayısı, ürün için gerekli malzeme ve proses sayısı arttıkça fabrikaların tesis tasarımı her zamankinden daha önemli olmaya başlamıştır. Zaman içerisinde anlık kararlar ile gecekondu misali büyümüş fabrikalar tüm tesis yerleşimini yeniden düzenlemek zorunda kalmaktadır. Genellikle yerleşim planlaması doğru yapılmamış tesislerin sonradan iyileştirilmesi daha maliyetli ve zor olacaktır. Bu da daha en baştan tesis planlamanın yapılmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir.

İşler büyüdükçe tesis içerisindeki kısıtlı alan üzerinde üretim ve lojistiğin kavgası da büyür. Yapılacak her tercih bir noktada iyileştirme sunarken, diğer noktada kötüleşmeye sebep olabilir. Bu nedenle tesis planlamanın tüm unsurlar gözetilerek bütün paydaşlar için değer üretmesi sağlanmalıdır. Aksi halde sadece üretim kapasitesi odaklı bir tesis tasarımı daha sonra iç lojistik taşımaların verimsizliği veya stok alanlarının yetersizliği sebebiyle istenen çıktıya hedeflenen maliyet ile ulaşamayacaktır.

Tesis planlama, terzi usülü yapılmalı ve performans ve maliyet dengesinin optimize edildiği size özel bir tasarım ile sonuçlanmalıdır.

Yalın üretim ve fabrika lojistiği prensipleri temel alan Dijitalis, müşterileri ile yakından çalışarak alanı ve yatırım bütçesini en iyi şekilde kullanacak bir tasarım yapar. Yerleşim planlama hem makro hem de mikro seviyede yürütülür. Prosesler ve hatların bina içinde nasıl yerleşeceğinden, uygun otomasyon sistemleri ve elleçleme ekipmanlarının seçimine ve ergonomik istasyon tasarımına kadar tüm faktörler düşünülür. Tesis alanın optimum kullanımı ile yalın malzeme akışı sağlanır ve endirekt üretim maliyetleri minimize edilir. Dijitalis’in özel yöntem ve araçlar kullanarak ele aldığı tesis planlama projelerinin ortalama faydaları şöyle olmaktadır;

  • CAPEX yatırım maliyetlerinde %3 ila jrasında tasarruf,
  • OPEX maliyetlerde %5 ila arasında tasarruf,
  • Tesis kurulumu ve seri üretime geçiş süresinde " ila 4 arası kısalma,
  • Alan kullanımında %6 ila arasında tasarruf.