Yeni Bir Depo ile Akıllı Yönetim Sisteminin Birlikte Tasarımı

Beyaz Kağıt

Proje Özeti

Adana’da Türkiye’nin en büyük zincir marketlerine deterjan üretimi yapan firma, artan talebi karşılamak üzere yeni bir depo açmaya karar verir. Dijitalis’i danışman firma olarak seçen şirket yeni depo tasarlanırken uygun bir WMS ve yeni otomasyon teknolojilerinin de seçilmesini istemiştir. Çalışma esnasında üretim ile depo arasındaki aktarma sistemleri, raflar, dar koridor dizaynında istifleyiciler, bunlara ilişkin teknik şartnameler ve depo 5S çalışmaları, avam proje tasarımı yapılmıştır.

Proje Kapsamı

Yeni deponun yerleşim planlaması,

Uygun raf ve ekipman tercihlerinin yapılması,

Uygun WMS sisteminin seçilmesi,

Teknik şartnamelerin hazırlanması

Faydalar

  • Paletli araç yükleme süresinde %58, dökme Araç yükleme süresinde %12 hızlanma,
  • İşgücü ihtiyacında %10 tasarruf
  • Sayım ve stok tutarsızlıklarında %83 azalma,
  • Depo kapasite kullanımında (palet/m2) %53 iyileşme,
  • VAS hizmetlerinde %38 iş gücü tasarrufu,
  • Hatalı sevkiyatların ortadan kalkması,