Televizyon Üretimini “Akıllı Fabrika” İle Yapmak

Proje Özeti

Türkiye’nin önde gelen TV üreticisi, Çerkezköy’de kuracağı yeni fabrikanın örnek teşkil edecek ölçekte bir “akıllı fabrika” olmasını ister. Fabrikanın akıllı olması aynı zamanda fabrika tasarımı ve yerleşiminin de akılcı bir planlama ile yapılmasını gerektirmektedir. Dijitalis, üreticinin mühendislik ekipleriyle birlikte onlarca farklı üretim ve lojistik teknolojisinin fayda/maliyet analizini yapacak simülasyon modelleri kurdu. Kapalı alanı maksimum verimle kullanmak üzere stok sahaları hassasiyetle boyutlandırıldı, üretim hatlarına ergonomik çalışma için yeterli alan sağlandı.

Proje Kapsamı

Yerleşim planının tasarlanması

Kompleks malzeme akışını yalınlaştıracak iç lojistik sisteminin tasarlanması

3D fabrika simülasyonu ile önerilen tasarımın doğrulanması

Malzeme ve mamül ambar, ara stok alanlarının optimum boyutlandırılması

Faydalar

  • Depolama alanlarının doğru boyutlandırılması ile gelecekteki problemlerin önüne geçilmesi
  • İhtiyaca uygun otomasyon sistemlerinin tercihi ile ilk yatırım maliyetinin düşürülmesi
  • Daha az sayıda ekipman ve işgücü ile iç lojistiğin yapılabilmesi ile sabit maliyetlerde tasarruf