Tedarik Zinciri Segmentasyonu

Segmentasyon ile tedarik zinciri, değişik müşteri gruplarının farklı ihtiyaçlarına doğru karşılık verirken aynı zamanda kompleksitenin ve maliyetlerin azalması sağlanır.

Ürün çeşitliliği genişlerken ve dijitalizasyon ile düzen bozucu inovasyonlar artarken şirketler giderek daha karmaşık tedarik zincirlerine sahip olmaktadır. Ancak bu kompleksite tek bir tedarik zinciri ile karşılanamaz, alışılageldik zincir yapısında ısrar düşen hizmet seviyeleri ve artan maliyetlere neden olur. Ürün, teknoloji, müşteri ve pazar kırılımında tedarik zinciri ihtiyaçlarının analizi ile müşteri ve ürün odaklı bir zincir tasarlanır.

Böyle bir çalışma ile müşteri ihtiyaçları ile tedarik zinciri hizalanmış ve uyumlu hale getirilmiş olur. Bunun neticesinde kritik ürünler için sürekli bulunurluk, yüksek hizmet seviyesi, risklere bağışıklığı yüksek bir tedarik zinciri elde edilir. Standart ürünler için ise kompleksitesi ve maliyetleri azaltılmış, verim odaklı bir yapı kurgulanır

dijitalis'in segmentasyon yaklaşımı ile hedeflere uyacak terzi usulü bir değer zinciri oluşturulur!

Test edilmiş ve onaylanmış metodolojileri kullanarak tedarik zinciri segmentasyonu çalışmaslarını yürüten dijitalis; pazar şartları, risk profili ve operasyon altyapısına uyumlu optimum bir zincir tasarlar. Geçmiş proje deneyimlerimizin gösterdiğine göre müşteri memnuniyetinizi arttırırken, eş zamanlı olarak tedarik zinciri maliyetlerinizi önemli oranda düşürmeniz mümkündür. dijitalis’in müşterilerine sunduğu faydalar arasında şunlar sayılabilir;

  • Müşteri ve ürün grubuna özel tedarik zinciri tasarımı
  • Problemli alan ve darboğazların tespiti ve ortadan kaldırılması
  • Envanter seviyelerinin optimizasyonu ve stoksuz kalma durumlarının azaltılması 
  • Organizasyonel esnekliğin arttırılması, tepki süresinin kısalması
  • Karar verme için gerekli bilgi kalitesinin iyileştirilmesi ve karar verme sürecinin veriye dayalı hale getirilmesi