Tam Otomatik Montaj Hattının Sanal Devreye Alımı

Proje Özeti

Türkiye’nin önde gelen TV üreticisi, tamamen robotik bir montaj hattı kurmak ister. Fakat bu kadar hassas toleranslarla çalışacak ve yüksek maliyetli hattın önceden simülasyonunun yapılması gerekir. Dijitalis, kavramsal tasarım üzerinde 3D simülasyonlar yaparak seri üretim sırasında çarpışma ve sıkışma riskleri içeren tasarım hatalarını teşhis eder. 3D model ile PLC bağlanır ve tüm otomasyon senkronizasyonu test edilerek montaj hattı çok kısa sürede sıfır gecikme ile devreye alınır.

Proje Kapsamı

Yerleşim planının tasarlanması

3D proses simülasyonu ile önerilen tasarımın doğrulanması

Kapasite simülasyonu ile çevrim zamanları ve hat çıktısının doğrulanması

Sanal devreye alma (virtual commissioning) çalışmaları

Faydalar

  • Yüksek maliyetli son teknoloji üretim hattının sıfır hata ve gecikme ile devreye alınması
  • Olması muhtemel risklerin tasarım aşamasında elimine edilmesi ile gereksiz duruş ve bakımların engellenmesi