Simülasyon ve Dijital İkiz

Simülasyon tabanlı kestirimci (predictive) analitik yaklaşımlar; yeni yatırımlar, iyileştirme projeleri ve planlama kararlarının hata paylarını en aza indirger, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Süreçlerinizi dijital ortamda simüle ederek, potansiyel risk ve faydaları kararlarınızı devreye almadan öngörebilirsiniz. Simülasyon modelleri ile günlük akışınızı planlayabilir ve senaryo denemeleri ile en yüksek verimliliği sağlayacak stratejiye sahip olabilirsiniz. Bulut üzerinde kurgulanabilecek sistemler sayesinde modellerinize istediğiniz yer ve zamanda ulaşarak hızlı kararlar alabilirsiniz. Doğru bir simülasyon ve dijital ikiz altyapısı oluşturmak size şu kazançları getirir;

 • Süreç Bazlı Oluşturulan Matematiksel Modeller : Makinaları, donanımları, iş istasyonlarını, operatörleri, malzeme/mamül stok alanlarını ve malzeme elleçleme ekipmanları gibi tesislerde yönetilmesi zor olan ve maliyetlerinizin büyük bir oranını oluşturan sistemleri simüle ederek, tesislerinizin en yüksek verimlilikte çalışacak şekilde tasarlayabilirsiniz.
 • Sürekli İyileştirme ve “KPI” Takibi : Yeni ürün gruplarının, teknolojilerin, makine/donanımların devreye alınmasını, verimlilik arttırma çalışmalarını veya yeni tesis açılması kararlarını simülasyon modelleri ile test edebilir ve anahtar rol oynayan performans göstergelerinin sürekli takibini yapabilirsiniz.
 • Saniyeler İçerisinde Senaryo Deneme : Farklı koşullara göre geleceğe dair senaryolar kurgulayabilir ve çıktıları, görselleştirme aracımız ile analiz edebilirsiniz. Bulut üzerinde sunucusuz (serverless) kurulan sistem ile en karmaşık matematiksel modeller saniyeler içerisinde sonuç verir ve senaryoları hızlı denemenize olanak sağlar. Simüle edilen senaryolar sayesinde risklere karşı öngörü kazanırsınız ve operasyonlarınız için en doğru stratejiyi belirleyebilirsiniz.

Dijitalis’in yöntem ve araçlarını kullanan müşterilerimiz genellikle şu kazançları elde etmiştir;

 • Doğru miktarda stoğu doğru yöntemlerle ve doğru lokasyonlarda tutarak, depolama, nakliye ve stok bulundurma maliyetlerinden tasarruf edilir.
 • Karar verme aşamasında daha iyi bir içgörü ve güven sağlar, taleplerin iyi anlaşılması alınacak kararların analitik olarak desteklenmesini ve daha güçlü/hassasiyeti yüksek kararlar almamızı sağlar.
 • Ürün - depo lokasyonu atamaları ve malzeme elleçleme ekipman kullanma kararlarınız iyileştirilerek ürün hazırlama ve teslim etme süreleri azaltılır.
 • Ekipman seçimi ve iş atama stratejisi tasarlanarak, daha az taşıma ekipmanı ile daha yüksek miktarda ürün elleçlersiniz.
 • Siparişleriniz için yüksek doğrulukta termin süreleri elde edersiniz ve olası gecikmeleri minimum düzeye çekerek, gecikme maliyetlerinin önüne geçersiniz.
 • İş gücü veriminizi arttırarak, daha düşük maliyet ile daha yüksek çıktı sağlarsınız.
 • Darboğaz tespiti yaparak, iyileştirme çalışmalarınıza yön verir, sağlanan faydayı artırırsınız.
 • Bakım ve kurulum süreçleriniz iyileştirilerek daha yüksek verimlilikte çalışan makine/teçhizat elde edersiniz.
 • Dönemsel talep değişikliklerine göre personel ihtiyacını ve talebi karşılayacak operasyonel faaliyetlerini önceden planlarsınız.
 • Tesis içerisindeki malzeme lojistiği ayak izi çıkarılır ve iş güvenliği riski oluşturabilecek noktalar tespit edilerek, riski düşürecek tesis tasarımlarını devreye alırsınız.