Satış ve Operasyon Planlama (S&OP)

Volatilite ile savaşmak için önceden hazırlanmış ve doğruluğu ispatlanmış alternatifleriyle detaylı oyun planınız olsun.

Problem Nedir?

S&OP süreci ile tedarik zinciri yöneticileri tüm zincir boyunca arz ve talebi dengelemeyi amaçlar. Bu sürecin etkili olabilmesi için şirketlerin farklı tedarik, imalat ve dağıtım opsiyonlarını test edip kıyaslayabilecekleri; bunu yaparken her bir senaryo için kapasite kullanım oranları, kar marjları, zamanında teslimat performansı gibi metrikleri gözden kaybetmeyecek kadar detaya inebilecekleri bir analiz aracına ihtiyaç vardır.

Çözüm Nedir?

Dijitalis, kurumunuza özel olarak terzi misali kurgulayacağı analitik çözümleri ile değişen piyasa koşullarına cevap vermeden önce senaryo modellemeleri ve kıyaslamaları yapmanıza imkan verir. Ani talep dalgalanmaları karşısında operasyonel kapasitenizi nasıl kullanarak karlılığınızı koruyabileceğinizi görmek, ani bir üretim veya lojistik kapasite darboğazı karşısında ürünleri müşteriye nasıl ulaştıracağınızı belirlemek, S&OP sürecinde çözüm bekleyen zorlu problemlerdir. Doğru bir süreç ve araç kombinasyonu ile;

  • Yönetim politikaları ve diğer parametreler ile oynayarak hızlı senaryo kıyaslamaları yapabilir,
  • What-if senaryo türetme ve analiz etme kabiliyetini tüm kurum içinde yaygınlaştırabilir,
  • Her senaryoya ait KPI’ları yan yana kıyaslayarak doğru karar verme sürecini desteklersiniz.