Satınalma ve Birleşmeler

dijitalis, satınalma ve birleşme sürecinde operasyonel stratejiye karar verme noktasında destek olur.

Satınalma ve birleşmeler (M&A) çoğu zaman başarılı büyüme stratejisinin önemli bir parçasıdır. Beraber çalışmanın getireceği sinerji, maliyetlerin bir kısmını ortadan kaldırma ve işi daha karlı hale getirme fırsatı sunar. Finansal olarak kulağa hoş gelmesine rağmen sürecin operasyonel ayağını yönetmek her zaman karmaşık ve masraflıdır. Organizasyonlar ve iş süreçleri birbirini destekleyecek şekilde bir araya getirilmeli, sistemleri entegre edilmeli ve değer zincirleri bütünleşmelidir.

Fiziksel ve organizasyonel altyapılar hizalandığı takdirde finansal beklentiler gerçekleşir!

dijitalis şirketlere, birleşmenin sinerjisini doğru ölçmelerinde yardımcı olur. Bu tür çalışmalarda odak noktası değer zinciri ve tedarik zincirinin hem fiziksel hem de organizasyonel anlamda incelenmesidir. dijitalis ayrıca belirlenen tasarımın devreye alınmasında da destek olur. dijitalis’in müşterilerine sunduğu faydalar arasında şunlar sayılabilir;

  • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla birleşme potansiyelinin gerçekçi şekilde ölçülmesi
  • Birleşen şirketlerin ürünleri ve tedarik zinciri şebekelerinin optimum şekilde entegrasyonu (tesisler, sistemler, süreçler, personel, depo ve araç filoları, tercih edilen 3PL tedarikçiler vs.)
  • Birleşme sonrası hedeflenmesi gereken organizasyonun tanımlanması
  • Süreçlerin optimum planlanması ve IT sistemleri
  • Devreye alma desteği ve değişim yönetiminin sağlanması