Mevcut Depoyu İyileştirerek Dış Depo Kiralamasından Kurtulmak

Proje Özeti

Global yiyecek ve içecek ambalajı üreten firma, İzmir deposunda kapasite ve hız arttırıcı çözümler ister.
Ayrıca kiralık antrepolarda tuttuğu stokları maliyetler sebebiyle mevcut depo içine geri almak istemektedir.
Depo detay dizaynı, mevcut adreslerin ve stoklama şekillerinin iyileştirilmesi sonucu istenen iyileştirmeler sağlanmıştır. Ayrıca 5 yıllık projeksiyonda deponun hız ve kapasite açısından yeterliliklerini sağlayacak ekip, ekipman, depolama sistemleri, optimum taşıma rotaları önerilmiştir.

Proje Kapsamı

5 yıllık ve 10 yıllık projeksiyonda kapasite planının oluşturulması

Antrepoda stoklanan malların mevcut depo içine alınması

Deponun yükleme, boşaltma, stoklama kapasitesinin arttırılması ve üretime daha hızlı malzeme verilmesi

Çalışmanın simülasyon ile desteklenmesi.

Faydalar

  • Kısa vadeli iyileştirmeler altında antrepo ürünleri depo içine alınacak hale gelmiştir.
  • OTIF analizine göre 5 – 10 yıllık projeksiyon için depoda yapılacak yatırımların zamanlaması planlanmıştır.
  • Depodan üretime malzeme akışı gözden geçirildi ve simülasyon ile destekli yeni akış tasarımı yapıldı.