Mert TÜKEL
Mühendislik Teknoloji Müdürü

"Kordsa’nın yenilikçiliği ve dinamizmine ayak uyduracak yeteneklerde bir fabrika simülasyon aracı ihtiyacımız için Dijitalis’i, endüstri mühendisliği konusundaki bütünsel yaklaşımı, sunduğu yazılımlarının ihtiyaca göre farklılaşarak en optimum çözümü vermesi, ihtiyaç halinde çevik bir şekilde
destek verebilmesi gibi sebeplere dayanarak seçtik."