Malzeme Taşıma Kaynaklı İş Güvenliği Risklerinin Ortadan Kaldırılması

Proje Özeti

Seneler içinde artan üretim hızı nedeniyle iç taşımaları son derece kalabalıklaşan çamaşır makinası üreticisi, fabrika içi trafik yoğunluğu ve iş güvenlik risklerini minimize etmek ister. Dijitalis ile malzeme hareketlerini analiz edecek bir simülasyon çalışması yapar. Mevcut durum analizi, uzun mesafeli ve verimsiz taşımaları ortaya çıkartır. Bu tespitlerden istifade edilerek yapılan iç lojistik optimizasyonu sayesinde daha az ekipman ve operatör kullanarak aynı lojistik faaliyetlerin sürdürülebileceği yeni bir yapı kurgulanır.

Proje Kapsamı

Yerleşim planının tasarlanması

Malzeme akış analizinin yapılması

İç lojistik taşımaların simülasyonunun yapılması

Daha verimli bir iç lojistik için uygun stoklama ve elleçleme sistemlerinin seçilmesi

Faydalar

  • Fabrika içindeki forklift yoğunluğunda 6 oranında azalma