Maliyet Optimizasyonu

Hizmet seviyesini korurken tedarik zinciri maliyetlerini optimize etmek büyük bir karlılık artışı sağlar.

Hangi endüstri olursa olsun, tedarik zinciri maliyetleri toplam maliyetin önemli bir kısmını oluşturur. Bu maliyetler çoğu zaman değişken maliyetler oldukları için optimizasyona açıktırlar, hızlı ve elle tutulur tasarruflar elde etmek için potansiyel vaadederler. Dijitalis, tüm değer yaratma zincirini ele aldığı için uçtan uca maliyet optimizasyonu sağlar.

Ürünler giderek her bir müşteri için özel hale getirilme zorunluluğu tüm süreçleri zorlamaktadır. Tedarik zincirinde kontrolsüz büyüme, verimsiz süreçler ve yüksek maliyetlere sebep olur.

Dijitalis, çok sayıda maliyet kaynağını analiz ve optimize edecek tüm gerekli yöntem, araç ve tecrübeye sahiptir.

Maliyet optimizasyonu projelerinde Dijitalis’in ilk önceliği şeffaflık yaratmaktır. Ancak bu sayede tedarik zincirinin tüm paydaşları ve şirketlerin farklı departmanları projeye katkıda bulunma motivasyonuna sahip olur. Ayrıca yine bu sayede çorbada tuzu olan yöneticiler, çalışmanın ortaya koyacağı iyileştirme önerilerini güvenle ve istekle devreye alırlar. Bu yöntemle Dijitalis ölçülebilir, elle tutulur ve sürdürülebilir sonuca ulaşmanızı sağlar. Tedarik zinciri maliyet optimizasyonu farklı kapsamlar için sağlanabilir;

  • Uçtan uca tedarik zinciri şebekesinin toplam maliyeti
  • Nakliye maliyetleri
  • Tedarik zincirini yönetme maliyeti (dahili maliyet)
  • Envanter maliyetleri
  • Satınalma maliyetleri
  • Dağıtım maliyetleri

Dijitalis’in maliyet optimizasyon teknikleri mevcut kompleks yapılar kadar yeni iş ve pazar modelleri için kavramsal tasarım amacıyla uygulanabilir. Şirket birleşme ve satınalmalarında tedarik zincirlerinin ve sistemlerin birbirine entegre edilme süreci, maliyet optimizasyonu noktasında en yüksek tasarruf fırsatına sahiptir.