Kontrol Kulesi, tedarikçiden müşteriye kadar uzanan bir tedarik zinciri içerisindeki faaliyetleri takip eden, izleyen ve yönlendiren merkezi bir platformdur. Doğru bir kontrol kulesi altyapısı oluşturmak size şu kazançları getirir;

Yüksek Görünürlük ve Otomatik Karar Mekanizması : Kontrol kulesi, tedarik zinciri süreçlerinizde yüksek görünürlük ve daha akıllı kararlar almanızı sağlar. Örneğin, bir teslimatın zamanında gelmeyeceğini görebiliyorsanız, bu bir başlangıç noktasıdır ve bir dizi karar ile operasyonunuzu en az etkileyecek planlamaları yapmanız gerekmektedir. Kontrol kulesi, olaylarının mevcut tedarik zinciri planlarını nasıl etkilediğine dair bir görüye sahip olmasının yanısıra ne yapılması gerektiği ve nasıl yapılması gerektiği konusunda öneri/aksiyon yetisine de sahip olmalıdır ve alınan kararların gelecek durum üzerindeki etkilerini sunabilmelidir.

Eş Zamanlı Takip : Planlama süreçlerinde birden fazla ekibin çalışması ve sürecin eşzamanlı ilerlemesi gerekebilir, ekiplerin analiz sonuçlarına aynı anda ulaşması oldukça önemlidir aksi takdirde tekrarlı işlemler ve karar alma süreçlerinde verimsizliğe neden olabilecek etkenler ortaya çıkabilir. Kontrol kulesi yaklaşımı ekipler arasında tek platform üzerinden gerçek zamanlı sürecin yönetilmesini ve yine aynı platform üzerinden iletişim kurulmasını sağlar. Bu yöntem ile ekipler arası iletişimi en üst düzeye çıkarılarak en kısa sürede ve en yüksek doğrulukta kararlar alınmasını sağlar.

Tek ve Merkezi Platform : Planlama ve karar süreçlerinde senaryolar hızlı ve sorunsuz biçimde çalıştırılabilmelidir. Birden fazla sistem arasında geçiş yapmak, bu sistemler arasında bağlantı kurmak hem zaman kaybına hemde alınacak kararların kalitesinin düşmesine sebep olur. Tek platformdan oluşturulan ve diğer ekipler ile paylaşılan sonuçlar etkin kararlar almanızı sağlar.

Öngörü Yeteneği : Kontrol kulesi sadece bugün ve geçmişe değil, aynı zamanda tedarik zinciri risklerini ortaya çıkararak ve bu risklerin nasıl yönetileceğine dair öneriler sunarak organizasyonun geleceğine de öngörü sağlamalıdır.

Dijitalis tecrübeli uzman danışman kadrosu ile müşterilerinin dinamiklerine en uygun yol haritasını çıkartır, modüler yapılar benimsediği için aşama aşama ilerleyerek her adımı önceki adımın başarısı üzerine atar. Sahip olduğu çözümlerin esnek ve güçlü mimarisi sayesinde mevcut sistemlerden en üst seviyede yararlanır ve yeni sistemlere tam entegre olacak yapılar oluşturur. Kurulan sistemlerin anlaşılır ve herkes tarafından kullanılabilir olmasından dolayı sürekli hizmet alımına gerek kalmadan, herhangi bir departmana veya kişiye bağlı kalmadan, gelecekteki tüm yeni istek ve iyileştirmelerin hızlı şekilde kurumun kendi başına hayata geçirilmesi sağlanır. Dijitalis’in yöntem ve araçlarını kullanan müşterilerimiz genellikle şu kazançları elde etmiştir;

  • Tedarik zinciri bileşenlerinin izlenebilirliği artar, tek ve merkezi platform üzerinden tedarik zinciri yönetilebilir hale gelir.
  • Karar süreçlerinde uygulanan işlemler otomatize edilerek süreçler hızlanır ve hata payı minimize edilir.
  • Simülasyon ve optimizasyon tabanlı planlama ve çizelgeleme ile kayıplar minimize edilerek maksimum verim elde edilir.
  • Merkezi platform ile ekipler arasındaki iletişim maksimum düzeye çıkarılır ve analiz süreçleri otomatize edilerek ekiplerin daha yüksek değer katan çalışmalara odaklanmasını sağlanır.
  • Tedarik zinciri yanıt verme hızı artar, bu sayede envanterin maksimum fayda ile yönetilmesi sağlanır.