İş Zekası ve Veri Analitiği

Verinin ham formattan bilgi edinebilir hale getirilmesi oldukça önemlidir ve iyi bir veri bilimi çalışması güçlü kurgu ve hikâye anlatımı yeteneğine sahip olmalıdır. Verinin değere dönüştürülmesi; farklı format ve sistemler, veri kalitesi, eksik bilgi ve veri büyüklüğü gibi teknik işlemlerin iyi kurgulanmasına ve veri yığınlarının içerisinden doğru sinyalleri yakalayarak karar alıcıların anlayabileceği formatta sunulmasına bağlıdır. Doğru bir iş zekası ve veri analitiği altyapısı oluşturmak size şu kazançları getirir;

 • Otomatik Süreç ve Hızlı Aksiyon : Karar alma süreçlerinizde yaptığınız analiz ve aksiyonları otomatikleştirerek, harcadığınız süreyi en aza indirgersiniz. Farklı kaynaklardan alınan verileri bulut platformlarında işleyerek karar vericiyi destekleyecek grafik ve tablolara dönüştürebilirsiniz.
 • Size Özel Süreç Tasarımı : Firmaların iş süreçleri ve bu süreçleri optimize edecek çözüm ihtiyaçları farklılıklar göstermektedir, bu nedenle oluşturulan tek bir ürünün bütün firmaların isteklerine yeterli cevabı vermesi veya ihtiyaç/maliyet dengesini optimum düzeyde tutması oldukça zordur. Firma/süreç özelinizde terzi usulü oluşturulan sistemler ile; fayda/maliyet oranını optimum düzeyde tutar ve ihtiyaçlara tam cevap veren çözümlerin devreye alınmasını sağlarsınız.
 • Kullanıcı Etkileşimi : Karar verme süreçlerinde matematiksel modeller ile sistem ne kadar iyi kurgulansa da, kullanıcının bu kararlara müdahale etmesi veya revize etmesi gerekmektedir. Firmaların iç etkenlerinden veya piyasa durumu, ekonomik beklentiler gibi faktörlerden dolayı karar vericiler içgüdüsel kararlar almakta, bu sebeple oluşturulan karar destek mekanizmasının bu manipülasyonlara açık ve yapılan değişikliklere hızlı tepki verebilmesi gerekmektedir. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak arayüzler ile kullanıcıların sisteme müdehalelerde bulunabilmesini ve bu müdehalelerin sistemlerine etkilerini test edebilmelerini sağlarsınız.
 • Saniyeler İçerisinde Hesaplama : Veri tabanınızdan, iş zekası çözümlerinizden ve diğer süreç takip sistemlerinizden alınan verilerinizi Amazon ve Microsoft Azure platformları üzerinde işleyebilirsiniz. Bu şekilde kurgulanacak servisler, “Serverless” yapı ile analiz işlemi için dedike edilmiş sunucularda çalıştırılarak saniyeler içerisinde sonuç almanızı sağlar.
 • Esnek Yapı ve Sürekli Hizmet : Canlı sistemin devreye alınması sonrasında revizyon ve iyileştirmelerin sürekliliğini projenize atanan danışmanımızla sağlayabilirsiniz. Bu sayede sürekli en yeni teknolojilerin implementasyonu ile güncel ve sürekli artan hizmet kalitesi mümkün olur.
 • Görselleştirme ve Kullanıcı Deneyimi : İyi kurgulanmış sistem alt yapısı ve güçlü matematiksel modeller kadar bilginin karar alıcıya doğru iletilmesi de önemlidir. İster mevcut iş zekası yazılımınız ile, isterseniz bizim sağlayacağımız arayüzler ile sonuçların görselleştirilmesini sağlayarak, bilginin en etkili ve kolay anlaşılır şekilde okuyucuya aktarılmasını sağlarsınız.

Dijitalis’in yöntem ve araçlarını kullanan müşterilerimiz genellikle şu kazançları elde etmiştir;

 • Karmaşık veriyi anlamlı, kullanılabilir ve değerlendirilebilir bilgiye çevirir,
 • İş kararlarını hızlandırır ve otomatikleştirir,
 • İşletme ihtiyaçları ile operasyonel eylem arasındaki gecikme en aza indirgenir,
 • Veri temizliği ve doğrulaması yapılarak, tam ve doğru veriler ile analiz sağlanır,
 • Kullanıcı özelinde yetkilendirme ve raporlar oluşturulur,
 • Mevcut durum farkındalığı arttırılır,
 • İşinizdeki ve piyasadaki eğilimleri keşfetmeniz sağlanır,
 • Ek iş gücüne ihtiyaç olmadan verilerin analizi sağlanır ve mevcut iş gücünün sistem iyileştirilmesi gibi katma değeri yüksek süreçlere odaklanması sağlanır,
 • İşletme performansının sürekli izlenebilirliği sağlanır,
 • Maliyetlerdeki verimsizlikler tespit edilerek tasarruf sağlanır.