Geleceğin İdeal Fabrikasını Bugünden Tasarlamak

Proje Özeti

Global ölçekte üretim yapan Türkiye’nin lider tekstil üreticisi, gelecekte kuracağı yeni fabrikalara örnek teşkil edecek “ideal fabrika” tasarımını yapmak ister. vizyonunun tasarımına destek veren Dijitalis, üreticinin mühendislik ekipleriyle birlikte onlarca farklı üretim ve lojistik teknolojisinin fayda/maliyet analizini yapacak simülasyon modelleri kurdu. İdeal fabrika için düşünülen birçok yenilikçi senaryo, yönetim kuruluna simülasyonlar ile sanal gerçeklik ortamında sunulmuş oldu.

Proje Kapsamı

Yerleşim planının tasarlanması

Kompleks malzeme akışını yalınlaştıracak otomasyon imkanlarının araştırılması

3D fabrika simülasyonu ile önerilen tasarımın doğrulanması

Sanal gerçeklik ortamında yeni fabrika tasarımının yönetim kuruluna sunulması

Faydalar

  • Yalın fabrika yerleşimi ile endirekt üretim maliyetlerinin minimize edilmesi
  • İhtiyaca uygun otomasyon sistemlerinin tercihi ile ilk yatırım maliyetinin düşürülmesi