Envanterin optimizasyonu, olası en az işletme sermayesi ile gerekli hizmet seviyesi ve parça bulunurluğunu sağlamayı hedefler.

Problem Nedir?

Şirketler ürün çeşitliliği ve satış kanalları arttıkça talebi karşılamak üzere daha çok stok tutmaya başlıyor. E-ticaretin gelişmesi ve rekabetin giderek ürünü müşteriye daha çabuk ulaştırmak üzerine odaklanması, stokların coğrafyaya yayılmış daha fazla konumda turulmasını gerektiriyor. Tüm bu faktörler operasyonel zorlukları arttırıyor. Durumun iyi yönetilememesi durumunda envanterin giderek şişmesi ve daha faydalı yatırımlara ayrılabilecek sermayenin bağlanmasına sebep oluyor. Şirketler tüm tedarik zinciri boyunca envanterini hangi konumda ne miktarda tutacağına çok iyi karar vermek zorundadır.

Çözüm Nedir?

Dijitalis, kurumunuza özel olarak terzi misali kurgulayacağı analitik çözümleri talebi doğru şekilde kategorize ve analiz etmenizi sağlar. Tedarik zinciri boyunca talep ve envanter hareketlerini simüle ederek operasyonların gerçek dinamizmine uyumlu envanter politikaları belirlemeniz mümkün olur. Bu sürecin neticesinde doğru nitelikte ve seviyede envanteri doğru noktalarda bulundurursunuz. Özellike şu faydaları hızlı şekilde elde etmek mümkündür;

  • Stratejik ve yönetimsel kararların çevrim stoku, emniyet stoku, önden hazır etme stoku, yoldaki stok gibi farklı kalemlerdeki envanteri nasıl etkileyeceğini önceden görmeye başlarsınız,
  • Her senaryoya hızlı cevap verecek ve kurum içinde tekrar edilebilir bir envanter planlama süreci oluşturursunuz. 
  • Müşteri beklentileri ve şirket hedeflerine uyum sağlayacak doğru emiyet stok miktarlarını belirler, hizmet seviyesi üzerindeki etkisini anlarsınız.