Envanter Optimizasyonu

Envanterin optimizasyonu, olası en az işletme sermayesi ile gerekli hizmet seviyesi ve parça bulunurluğunu sağlamayı hedefler. Profesyonel envanter yönetimi ile hem gerekli esneklik sağlanır, hem de maliyet düşürülür.

Birçok işletme için envanter seviyeleri işin doğal bir çıktısıdır, geleneksel iş yapma biçimleri yöneticilere bu envanteri haklı göstermektedir ve üzerinde fazla durulmaz. Çoğu zaman bu envanterin içeriği müşterinin ve satış ekiplerinin ihtiyacını karşılamaz veya üretim ile montaj faaliyetleri için önemsiz niteliktedir.

Envanterin iyi yönetilmediği durumlarda pazara yüksek hizmet seviyesi sunabilmek neredeyse imkansızdır. Yüksek stok; şirketlerin bilançosunu bozar, işletme sermayesi ihtiyacını arttırır, şirketin kredi bulma maliyetini yükseltir. Dijitalis; imalat ve perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uçtan uca tüm tedarik zincirindeki envanterlerini optimize etmelerine destek olur.

Eş zamanlı olarak hem müşteri memnuniyetini arttırmak, hem kesintisiz tedarik sağlamak, hem de bunları daha düşük işletme sermayesi ile başarmak envanter optimizasyonu ile mümkündür.

Dijitalis, analitik yöntemler, özel geliştirilmiş çözümler, standardize ve optimize edilmiş bir envanter yönetim sürecinin yerleştirilmesi ile envanterin azaltılmasını sağlar. Gerektiği takdirde bu çalışmalar sırasında simülasyon analizleri ile olası senaryolar test edilir, gerçekten işe yarayacağı ispat edilmiş çözümler bu süreçte devreye alınır. Talep tahmin doğruluğunu iyileştirecek çözümlerin de bu sürece katkısı büyük olacaktır.

Hedefe varmanın yolu tüm analiz ve çözümlerin detay seviyesi ve kompleksitesini adım adım arttırmaktan geçer. Durumun gereklerine göre ürün grubu veya SKU bazında optimizasyonlar yapılır. Dijitalis’in somut envanter düşürme çözümleri şunları içerir;

  • Malzeme parametrelerinin sistematik olarak gözden geçirilmesi
  • Satınalma süreçlerinin optimum hedef ile hizalanması
  • Değer zincirinin tüm katmanlarında hedef envanter seviyelerinin belirlenmesi
  • İleri planlama, çizelgeleme ve tahminleme araçlarının devreye alınması

Envanter optimizasyonu çalışmalarının genel olarak faydaları şunlar olacaktır;

  • Daha düşük envanter seviyeleri ve daha hızlı nakit akışı
  • Stok bulunurluğunun ve tedarik kapasitesinin artışı
  • Optimum malzeme planlama için organizasyonel yapının tanımlanması
  • Her bir ürün kategorisi için uygun envanter stratejisinin belirlenmesi
  • Envanter seviyeleri ve trendlerinin şeffaf ve dinamik olarak gözlenir hale gelmesi