Entegre Bir Fabrika Kurmak

Proje Özeti

Global tekstil perakendecilerine konfeksiyon üretimi yapan tekstil şirketi, tüm operasyonlarını Çorlu’da kuracağı yeni bir fabrikada toplamak ister. Yeni fabrikanın tasarımını yapan Dijitalis, güncel otomasyon sistemleri ve ergonomik taşıma arabaları tasarlayarak mümkün olan en yalın malzeme akışını sağlayacak bir yerleşim planı ortaya koyar. Yeni fabrika için düşünülen bir çok yenilikçi fikir, yönetim kuruluna simülasyonlar ile sanal gerçeklik ortamında ispatlanabildiği için kolay ve hızla onaylanır.

Proje Kapsamı

Yerleşim planının tasarlanması

Kompleks malzeme akışını yalınlaştıracak otomasyon imkanlarının araştırılması

3D fabrika simülasyonu ile önerilen tasarımın doğrulanması

Sanal gerçeklik ortamında yeni fabrika tasarımının yönetim kuruluna sunulması

Faydalar

  • Yalın fabrika yerleşimi ile endirekt üretim maliyetlerinin minimize edilmesi
  • Ara stok bekleme alanları ve depolar için gerektiği kadar yerin ayrılması
  • İhtiyaca uygun otomasyon sistemlerinin tercihi ile ilk yatırım maliyetinin düşürülmesi