Ekol Lojistik

aksa

Ekol Lojistik, Müşteri Memnuniyetini Artırmak İçin Lojistik Şebeke Tasarımını Optimize Etti

Ekol Lojistik; sunduğu entegre lojistik hizmetleri içerisinde önemli bir paya sahip olan ulusal dağıtım kapsamında, Türkiye geneline yayılmış 18 aktarma merkezi ile Türkiye’nin tamamına dağıtım hizmeti sağlıyor. Son 10 yıl içinde giderek büyüyen iş hacmiyle birlikte Ekol Lojistik, stratejik önemde rekabetçi avantajlar elde etmek amacıyla ulusal lojistik şebeke tasarımını yeniden değerlendiriyor. Ekol, analitik yöntemlere dayalı bu yeni bakış açısı ile mevcut dağıtım performansını daha da iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırma ve kaynak kullanımını optimize etmeyi hedefliyor.

Kuvvetli mühendislik ekibini dışarıdan destekle güçlendiriyor

Ekol Lojistik, bünyesinde geniş bir mühendislik ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekol Lojistik’in gurur duyduğu bu mühendislik organizasyonunda, süreç geliştirme, operasyonel mükemmellik, proje yönetim ofisi, intralojistik çözümler rota optimizasyonu ve tedarik zinciri ağ tasarımı konularında uzmanlaşmış mühendisler görev yapıyor. Bu sayede şirket içerisinde birçok projenin tasarımı ve hayata geçirilmesi dışarıdan danışmanlık ihtiyacı olmadan yürütülüyor. Hatta bazı dönemlerde alanlarında uzmanlaşmış bu mühendislik ekibi, kaynakların uygunluğuna göre lojistik konularında şirket dışına da danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Ulusal Dağıtım için Lojistik Şebeke Tasarımı projesi özelinde, planlanan takvimdeki iç kaynakların uygunluğu, ihtiyaç duyulan tedarik zinciri ağ tasarımı ve optimizasyon araçlarının sağlanması gibi kriterleri değerlendiren Ekol Lojistik, dışarıdan uzmanlar ile çalışarak da projeyi daha kısa sürede hayata geçirebiliyor.

ekol lojistik ve dijitalis

Ekol, lojistik şebeke tasarımında neden Dijitalis'i tercih etti?

Projede yer alan Ekol Lojistik mühendislik ekibinin sözcülerinden Eda Gülaçtı, verdikleri kararın nedenini şöyle açıklıyor:

“Dijitalis ile yıllar önce depolarımızın simülasyonu ile başlayıp devam eden güzel bir iş ilişkimiz bulunuyor. Dijitalis ile yaptığımız her çalışmada proje çıktılarından son derece memnun kaldık. Bu proje özeline gelirsek; alanındaki en gelişmiş optimizasyon, simülasyon ve analiz araçlarını kullanmaları, deneyimli ve özverili danışman ekibi, şebeke tasarımı konusundaki know-how ve güçlü referansları nedeniyle projemize değer katacaklarına inandık. Bu güvene dayanarak birlikte yola çıkmaya karar verdik.”

Dijitalis ve Ekol Lojistik mühendisleri ile kurulan proje ekibi, çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İlk olarak, mevcut iş hacmi ve büyüme hedefleri doğrultusunda tasarlanan yeni şebekede; açılması, kapanması, yer değiştirmesi gereken potansiyel aktarma merkezleri tespit edildi.

Bu aşamayla elde edilecek faydayı Eda Gülaçtı, “Dijitalis’le birlikte tasarladığımız yeni şebekemizde müşteri hizmet seviyelerinin artması konusunda önemli bir fayda elde edeceğiz.” sözleriyle özetliyor.

Projenin bir sonraki adımında; her bir deponun hizmet vermesi gereken coğrafi bölge büyüklükleri belirlenirken, depoların alan ve işçilik kapasitelerinin ne olması gerektiğine karar verildi. Gülaçtı, böylelikle depolara düşecek iş hacmini çok önceden öngörerek hızlı büyümeyle birlikte, aktarma merkezlerindeki olası operasyonel verimsizliklerin önüne geçileceğini ifade ediyor.

Son aşamada ise yüksek bir ölçeğe sahip aktarma merkezlerinde bünyesinde rota optimizasyonu içeren bir nakliye simülasyonu yapan Dijitalis, optimum filo büyüklüğü ve araç miksini öneriyor.

ekol lojistik rota optimizasyonu

Tedarik zinciri ağ tasarımı ile rota optimizasyonunu birleştiren bu teknolojik atılım sayesinde ortaya çıkan katma değeri ise proje ekibinin bir diğer sözcüsü Taşımacılık Ağ Dizaynı Eksperi Batuhan Akpınar şöyle anlatıyor:

“Ekol’de ‘Dünya için en iyisini yapmaya kararlıyız’ vizyonumuzla, lojistik şebeke tasarımını optimize ederek kat edilen mesafenin ve dolayısıyla tüketilecek yakıtın en düşük seviyeye düşürülmesi, kıt olan doğal enerji kaynaklarının daha az tüketilmesi ile küresel ısınma sorununun temel sebebi olan karbon emisyonu miktarının düşürülmesine ve karbon ayak izimizin azaltılmasına fayda sağlayacağız.”

Ekol Lojistik’ten fayda yaratmak isteyen şirketlere öneriler…

Projede yer alan Ekol Lojistik mühendislik ekibinin sözcülüğünü yapan Eda Gülaçtı ve Batuhan Akpınar öncelikle tedarik zinciri ağ tasarımı çalışmalarının önemine değiniyor. Ekip sözcüleri bu önemi şöyle açıklıyorlar:

“Ulusal Dağıtım sağladığımız entegre lojistik hizmetler içerisinde önemli bir paya sahip. Bu hizmet kapsamında Türkiye geneline yayılmış 18 adet aktarma merkezi ile dağıtım hizmeti sağlamaktayız. Özellikle son 10 yıl içinde büyüyen iş hacmi ile birlikte mevcut lojistik şebeke tasarımının yeniden analiz edilerek, stratejik karar seviyesinde yeniden değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Tedarik zinciri ağ tasarımı ve optimizasyonu ile mevcut dağıtım şebekesi ile elde ettiğimiz dağıtım performansımızı daha da iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırma ve kaynak kullanımını da optimize etme fırsatını yakalamak istedik.”

ekol lojistik mühendislik ekibi

Ekol Lojistik mühendislik ekibi sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Üst yönetimin son derece önem verdiği tedarik zinciri ağ tasarımı projemiz; Dijitalis’in tecrübesi ve metodolojisi sayesinde zamanında, kapsamında ve bütçe uygun olarak tamamlandı.

Modelin ilk çıktılarıyla dahi süreçlerimizde pek çok quick-win yapma fırsatı yakaladık. Bunların birçoğunu daha proje devam ederken paralelde uygulayıp kayda değer iyileştirmeler yaptık.

Bu tarz çalışmalarda en büyük risk öneri ve çözümlerin çok teorik kalması ve sahada uygulanamaz olmasıdır. Ancak Dijitalis’in optimizasyon araçları hem makul ve uygulanabilir çözümler önerdi hem de ispatlarını sundu.

Geçmişte birçok proje yapmış olmanın tecrübesiyle söyleyebiliriz ki; Dijitalis daha güçlü bir tasarıma ulaşma ve süreç inovasyonları geliştirme konusunda bizlere oldukça yol gösterici oldu. Tüm proje ekibine bu vesileyle teşekkürlerimizi iletmek isteriz.”

Ekol Lojistik Hakkında

Ekol, 1990 yılında kurulan; taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında 13 ülkede kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketi.

Aklı, duyguyu ve bilinci birleştiren iş yapış modelini teknolojiden aldığı ilhamla destekleyen Ekol, her zaman müşterilerine entegre, esnek ve en etkin çözümleri sunuyor. Ekol ‘ün hep bir adım ileride oluşu, yeterince iyiyle yetinmemesi müşterilerinin başarılarına hizmet ederken aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar da sağlıyor.

Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveç’te olmak üzere, kapalı alanı 1.000.000 m²’nin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren haftalık 52 sefer yapan blok trenleri ve 6 bin aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında.

Dağıtım alanındaki gücünün yanı sıra Ekol‘ün vaatlerini gerçekleştirmedeki en önemli gücü sahip olduğu insan kaynağı. Kusursuz müşteri memnuniyeti için bitmeyen bir enerjiyle hizmet veren 8 binin üzerinde çok uluslu çalışanı, Ekol’ü başarıya taşıyan yolda çok önemli bir rol oynuyor. Ekol, Dünya’nın en iyisi değil, Dünya için en iyisi olmayı amaçlıyor.

Ekol Lojistik’e ulaşmak için : ekol.com

Dijitalis Hakkında

2006 yılında kurulan Dijitalis, değişimin getirdiği zorlukların üstesinden gelmenizi sağlayacak tedarik zinciri danışmanlığı hizmetleri ve optimizasyon yazılımlarını sunar. Müşterilerine tedarik zinciri ağ tasarımı ve rota optimizasyonu ihtiyaçlarında terzi usulü çözümler sunar.

Dijitalis’in sunduğu çözümlerin başarılı ve sürdürülebilir olmasının sebebi tedarik zincirini oluşturan üretim ve lojistik süreçler hakkındaki uzmanlığı ile simülasyon, optimizasyon, yapay zeka ve ileri analitik konularındaki derinlemesine bilgisidir. Bu multi-disipliner yapı sayesinde tasarlanan inovatif çözümler en yüksek kalite ve performans seviyesine ulaşmaktadır.

Dijitalis; stratejik, taktik ya da operasyonel seviyede hızlı ve doğru karar alınmasını sağlar. Dijitalis önemli bir stratejik kararın verilmesinden gündelik operasyonların planlanmasına kadar uygulanabilir seçeneklerden hangisinin optimum çözüm olduğu, kişisel hissiyat ve belirsiz tahminlerle değil, tarafsız ve bilimsel olarak kanıtlamaktadır.

Daha fazla bilgi için : info@dijitalis.com