Mevcut depolarda verim artışı veya yeni depo yatırımı gibi uçtan uca tasarım ve ihale sürecine Dijitalis, yüksek verim sağlayan katma değerli hizmetler sunar.

Ürün çeşitliliğinin ve satış kanallarıın artması, e-ticaretin payının yükselmesi, üretim ve tedarik kurallarının değişmesi, şebeke yapısının güncellenecek olması gibi sebepler depoların yeniden tasarımı ve optimizasyonunu gerektirir. Depo planlaması gerektiren bir diğer neden de daha verimli prosesler için giderek artan oranda otomasyona başvurulmasıdır.

Depo planlaması sırasında her endüstrinin kendi ihtiyaçlarına göre iklimlendirme, kitting ve montaj gibi katma değerli (VAS) işlemler, kalite kontrol süreçleri gibi farklı faktörler düşünülmeli ve tasarım aşamasında adreslenmelidir.

Depo planlama, terzi usülü yapılmalı ve performans ve maliyet dengesinin optimize edildiği size özel bir tasarım ile sonuçlanmalıdır.

Uçtan uca ve sistemsel bir bakış açısıyla depo planlama sürecini ele alan Dijitalis, müşterileri ile birlikte çalışarak aşağıdaki faydaları üretir;

  • Mevcut depolardaki optimizasyon imkanlarını teşhis edip hayata geçirerek kısa vadeli çözümler ile lojistik maliyetlerin düşürülmesi,
  • Stratejik hedeflerin doğru belirlenmesi ve uygulanması ile alan ihtiyacı ve lojistik maliyetlerin kalıcı olarak azaltılması,
  • Optimum yerleşm planları, depoda gerekli otomasyonun oranı ve toplama stratejilerinin belirlenmesi
  • Akıllı ve inovatif otomasyon sistemleri ve IT çözümleri sayesinde işgücü ve kaynak kullanımının optimize edilmesi,
  • Bölgesel depoların sayısını optimize ederek dağıtım şebekesinin kompleksitesi ve maliyetini uygun seviyeye getirmek,
  • Tüm tedarik zinciri boyunca ve depo içi envanteri azaltmak,
  • İhale döneminde analiz ve kıyaslama hizmetleri sunarak elleçleme ve depolama maliyetlerini düşürmek.