BOSCH

Bosch Türkiye, ‘Otomotiv Teknolojileri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi Teknolojileri” ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında faaliyet gösteren altı ayrı şirketi kapsamaktadır. Bosch Grubu, Türkiye’de ilk kez 1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlamış olup, ilk fabrikasını ise 1972 yılında Bursa’da kurmuştur. Bosch Türkiye, 2012 yılsonu itibarıyla 10.148 çalışanı, 2.1 milyar Avro cirosu ve 1 milyar 250 milyon Avro’luk ihracatıyla teknoloji ve hizmetler alanında önde gelen tedarikçilerden biri olarak faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu’nun ürün ve hizmetleri, yenilikçi, fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmaktadır. Bu yönüyle Bosch, ‘Yaşam için teknoloji’ sağlayan dünya çapında bir teknoloji sunmaktadır.

Dijitalis, 2008 yılından beri Bosch Bursa fabrikalarının simülasyon çözüm ortağıdır. Bosch bu iş ortaklığını şöyle anlatmaktadır:

“Bosch Dizel Enjeksiyon fabrikası olarak 2008 yılında her türlü iyileştirme projesini simülasyon destekli olarak geliştirme kararı aldık. Bu karar üzerine yaptığımız kapsamlı test ve incelemeler neticesinde kullanacağımız simülasyon yazılımını Dijitalis’in desteğinde seçmeye ve devreye almaya karar verdik. Simülasyon projeleri için planlama mühendisliğinden Cem TANGİL görevlendirildi, hemen ardından kendisine destek vermek üzere ben, Burak Can ÇİÇEK göreve başladım. Simülasyon yaklaşımının şirket içinde kendisini ispat etmesi için seçilen ilk proje Cem TANGİL’in iki yıldır üzerinde çalıştığı bir iyileştirme fikri oldu. MTM analizleri neticesinde bir üretim hattındaki operatörlerin boş zamanı olduğu görüldü ve bu potansiyel üzerine ikinci bir makinenin alınması gündeme geldi. Fakat üretim yapılacak değişiklik ve edinilecek fayda konusunda ikna olmuyordu. Dijitalis’in simülasyon çözümleri aracılığıyla tek makine ile operatörün adet teslimatı ve makine kullanım oranı çıktıları alındı. Daha sonra bu çıktıların gerçekle uyum içerisinde olduğu görüldükten sonra modelin doğruluğundan emin olundu ve çift makine kullanılması durumu modellendi. Bu durumda gerçekten verimlilik artıyor ve kazanç sağlanıyordu. Sonuçlar gösterildiğinde üretim artık projenin başarısından emin olmuştu ve hızla bir pilot uygulama başlatıldı. Sonuç olarak aynı proseslerin hepsi çift makineye geçti ve simülasyon, sonuçları hesaplanabilen bir projenin hayata geçirilmesinde önemli bir kanıt niteliği taşıdı.

Üretim sahasında simülasyonu kullanmanın cesaretlendirici yanı ise tekrar Dijitalis’ten Tolga Yanaşık ile irtibata geçtikten sonra ortaya çıktı. Aldığımız ilave destek ve eğitimler neticesinde daha büyük simülasyon projeleri yürütmek üzere kendimizi geliştirdik. İkinci projemizde mevcut durumu modelledikten sonra potansiyelleri görüp alternatifleri belirledik ve alternatif modelleri üretime sunduk. Üretimim hedeflerine ulaşabilmesi için birçok alternatif sistem ürettik. Sonuçta bizim bulduğumuz sistemlerin bir kısmını üretim kendi içerisinde uygulamaya çalışmış fakat bunu belirli bir sistematiğe oturtamamıştı. Üretim de potansiyellerin farkındaydı fakat işe nasıl ve nereden başlayacağını tam olarak bilemiyordu. İşte tam bu noktada simülasyon üretime alternatif sistemleri uygulama konusunda nasıl sonuçlarla karşılaşacağını önceden gösterebildiği için hedeflerine ulaşabilmesi konusunda alternatiflerden birini seçip uygulamada cesaretlendirici bir etki oldu.

Ayrıca alternatif sistemlerde standart işin oluşturulması ve işlere operatör atamaları ile yeni üretim modelinin belli bir sistematiğe oluşurulmasını sağladı.

Simülasyonun üçüncü özelliği ise üretimi değişikliğe teşvik etmesiydi. Bir departmanımızda üretim havuz tipindeydi ve layout çok karmaşıktı. Simülasyonunu yaptığımız layout üzerindeki parça akşının modellenmesi ve spagetti diyagramı sayesinde üretimdeki kargaşa çok net bir şekilde görülüyordu. Bu durum alan müdürümüzü de son derece etkilemiş ve bu çalışma sonucunda derhal çözüm üretilmesi gerektiğini söylemişti. Üretimin bir değişime ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçekti fakat simülasyon çıktıları durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi ve üretimi değişikliğe teşvik etti. Hemen sonrasında simülasyonu yapılan hücre tipi üretim modelleri ile üretim hem yalınlaştırılıp hem önceden var olan kalite sorunlarının minimum düzeye çekilmesi hem de operatörlerin iş yüklerinin dengelenerek operatör kazancının sağlanmasında çok büyük bir değişimin habercisi oldu. Önce pilot uygulama başlatıldı ve sonrasında tüm bölüm bu modele göre üretime geçti.

Son olarak simülasyonun verimlilik hedeflerinin tutturulmasındaki öneminden bahsetmek istiyoruz. Fabrikamızdaki hatlarda herhangi bir adet düşüşü sonucunda kaç kişi ile ne kadar günlük teslimat verilebileceği, bu durumda çalışanların iş yükleri ve makine kullanım oranlarının ne olacağı görülmek isteniyordu. Cem TANGİL hücresel üretim konseptiyle ilgilenirken ben de bu projeyi yürüttüm. Az önce bahsettiğim çıktıların birçok parametreye bağlı olması ve bu parametrelerin değişkenlik göstermesi nedeniyle hesaplanmasının çok zor olması bir kez daha simülasyon yapmanın önemini bize göstermiş oldu. Proje sona erdikten sonra sonuçlar muazzamdı. Manüel olarak hesaplanmasının neredeyse imkansız olduğu durumlarda simülasyon sayesinde görsel yönü kuvvetli çıktıların elde edilmesini sağladık. Simülasyon modeli hem verimlilik hedeflerinin tutturulması konusunda yol gösterici hem de bu durumda hangi operatörün hangi işi yapacağı konusunda iş atamalarının belirlenmesi ve standart işin belirlenmesinde faydalı oldu.

Bu çalışmaların neticesinde simülyon yapmanın çok değerli bulduğumuz getirileri şunlar oldu;

  • Kanıtlama,
  • Cesaretlendirme,
  • Değişime teşvik etme,
  • Verimlilik hedeflerinin tutturulmasında yol göstericilik.

Burak Can ÇİÇEK
Tef6\RBTR\BOSCH
Bursa - Türkiye