Arzu ÇEVİK
Süreç ve İş Geliştirme Müdürü Liman İşletme ve UA Taşımacılık

“Dijitalis’in sunduğu sistem analizi ve süreç geliştirme hizmetleri tasarım aşamasındaki bir sistemin gelecekteki performansını ve eğer varsa verimsizlikleri gözler önüne sermektedir. Yeni yatırımlar kapsamında planlanan liman yerleşimi ve operasyonel sistemlerin analizi neticesinde önemli kapasite ve finansal kayıplara yol açacak darboğazlar çok erken bir dönemde teşhis edilmiş ve önlemleri alınmıştır.”