Üretim Yönetimi Sistemi (MES)

Zor Sorular

 • Üretim kapasitemin “gerçekten” ne kadarını kullanıyorum ?
 • İş merkezlerim ve operatörlerim şu an ne ile meşgul ?
 • Ne sıklıkla duruş, kayıp ve fire yaşıyorum ? Sebepleri nedir ?
 • Müşteri siparişlerim zamanında yetişecek mi ? Neden gecikiyor ?

Dünya tek bir küresel pazara dönüşür ve rekabet hızla artarken imalatçılar eş zamanlı olarak maliyetlerini düşürmek ve müşteri hizmet seviyelerini yükseltmek zorundadır. Bunun için fabrikalar verimsizlik ve kayıplarını anlık olarak takip edebilmeli ve geçmişe dönük olarak analiz edebilmelidir. Bu zorlu yeni dünyada ancak kayıp zamanları, makina performansları ve üretim kalitesini gerçekçi olarak ölçebilen ve problemlerin asıl sebeplerini teşhis edebilen şirketler başarılı olabilecektir.

Doğru Cevaplar

 • Eğer üretim ve süreçle ilgili her türlü veriyi iş merkezlerimden otomatik ve anlık olarak toplayabilseydim...
 • Oturduğum yerden donanım bağımsız, ister PC ister tablet üzerinden makina, operatör ve siparişlerimin durumunu bir tıklamayla izleyebilseydim...
 • Karmaşık yöntemler kullanmadan tek bir merkezden, dilediğim formatta ve ilgilendiğim içeriğe sahip KPI raporlarını anında alabilseydim...

Dijitalis, sunduğu Üretim Yönetim Sistemi (MES) çözümü OPERA ile üretim sahasından gelen büyük veri karmaşasını bir orkestra şefi gibi yöneterek anlamlı bir senfoniye dönüştürür. OPERA MES çözümü üretim sahası ile yönetim ofisleri arasında hayati bir köprü kurar. Hangi endüstriden olursa olsun üretim yapan her şirket MES köprüsü üzerinden karar destek sistemleri (ERP, APS, SCM, PLM vs.) ve operasyonel kaynakları (makina ve işgücü gibi) arasındaki iletişimi çift yönlü olarak yönetebilecektir.

OPERA MES, imalat yapan şirketlere geniş bir yelpazede elle tutulur bariz rekabetçi üstünlükler sağlar.
 • Toplam ekipman verimliliğinin (OEE) arttırılması,
 • Hazır etme (lead time) süresinin kısaltılması,
 • Üretim içi stokların düşürülmesi,
 • Manüel veri girişinden kaynaklanan işçilik kayıplarının yok edilmesi,
 • Kural dışı hareket ve uyumsuzlukların engellenmesi,
 •  Hurda ve fire oranları ile tamir işlemlerinin azaltılması,
 • Beklenmedik olayların anında ve etkili yönetimi,
 • Üretim ve enerji maliyetlerinin yakından izlenmesi,
 • Müşteri tarafından algılanan değerim artması.