Hizmetler

2006 yılından beri değeri ispatlanmış projeler yöneten Dijitalis danışmanlık hizmetleri üç önemli prensip ışığında kurgulanmıştır;

•Biz bir eğitim şirketi değiliz. Saatler süren Powerpoint sunumları yaptıktan sonra kalıcı bir çözüm tasarlamadan müşterilerimizi öğrendikleriyle yalnız bırakıp gitmeyiz.
•Her yerde aynı reçeteyi uygulamayız. Moda teknikleri uygulamalar yabancı şirketlerde başarılı olmuş diye reçete haline getirmeyiz ve her problemin çözümü olarak sunmayız.
•Sonuç üretmeden çalışmayı bitirmeyiz. Çalışmayı bitiren şey takvim günlerinin sonuna gelmek veya kağıt üzerindeki maddelerin üzerini çizmek değil, hedeflenen sonucu elde etmektir.

Dijitalis olarak ancak bu sayede müşterilerimize ayırdıkları zaman, kaynak ve bütçenin karşılığını verebileceğimize inanıyoruz. Hedeflerimize her seferinde ulaşmak, çözümlerimizin biz olmadan da  sürdürülebilir olması ve müşterimizin performansında gerçek ve belirgin fark yaratmak için bu prensipleri vaz geçilmez görüyoruz.

Sektör bağımsız ve farklı gereksinimlere sahip birçok şirkette başarıyla uyguladığımız hizmetlerimiz şu adımlardan oluşur;
Teşhis
 • Sistem bakış açısı ile tüm süreçler uçtan uca analiz edilir.
 • Tedarik zincirinin müşteri gözünden performansı ölçülür.
 • Darboğaz ve verimsizlikler tespit edilir.
 • Alışkanlık ve işletme körlüğüne karşı bir aydınlanma sağlanır.
 • İyileştirme yol planı hazırlanır.
Tasarım
 • Mevcut süreçler iyileştirilir.
 • Yetersiz veya eksik olduğu tespit edilen süreçler tasarlanır.
 • İyileştirmelerin operasyonel ve finansal fayda/maliyet analizi yapılır.
 • Alışkanlık ve işletme körlüğüne karşı bir aydınlanma sağlanır.
 • Devreye alma yol planı hazırlanır.
Uygulama
 • Proje yönetimi sağlanır.
 • Değişiklik yönetimi sağlanır.
 • Tasarlanmış değişiklikler devreye alınır.
 • Süreçleri destekleyecek IT çözümleri tasarlanır ve devreye alınır.
Kontrol
 • Optimize edilmiş süreç ve sistemlerin kalıcı ve sürdürülebilir olması için denetim ve raporlama sistemleri kurgulanır.
 • Edinilen yetenek ve araçların içselleştirilmesi sağlanır.