Robotik Sistem Tasarımı

Zor Sorular

  • Robotik hücrenin istenen çevrim zamanında üretim yapacağından nasıl emin olurum ?
  • Üretim kaybı yaşamamak için robotları durdurmadan programlamasını nasıl yaparım ?
  • Robotların çalışmasını fiziki ortama yerleştirilmesini beklemeden test edebilir ve problemleri önceden teşhis edebilir miyim ?
Üretim süreçlerinin karmaşıklığı arttıkça ve müşteriler daha kısa devreye alma süreleri talep ettikçe robotik üretim sistemlerinin ilk seferde en doğru şekilde tasarlanması ve hizmete alınması önem kazanmaktadır.

Tasarım sırasında tespit edilememiş her problemle operayonun başladığı gerçek hayatta yüzleşilecektir. O zaman ise sistem üzerinde düzeltici değişiklikler yapmak ya çok maliyetli ya da imkansız olacaktır. Örneğin;

  • Seçilen obot erişim ve yapabilirlik bakımından süreçle uyumlu olmayabilir,
  • Robot, fikstür veya diğer ekipmanlar yanlış pozisyonlandırabilir veya tasarlanabilir,
  • Robotun işini çevrim zamanı içinde tamamlaması mümkün olmayabilir,
  • Hatalı robot programlama sebebiyle üretim ortamında çarpışmalar gerçekleşebilir.

Doğru Cevaplar

  • Eğer birçok farklı yazılım kullanmak yerine tek bir ortamda marka ve model bağımsız tüm robotları simüle edebilirsem...
  • Eğer simülasyon çarpışma testlerinden yerleşim planlamaya, otomasyon senkronizasyonundan robot takip yolu çıkarmaya kadar tüm mühendislik sorularını cevaplayabilirse...
  • Sanal ortamda tanımlanmış robot hareketlerinin robotun anlayacağı dilde programa dönüştürebilir ve bunu anında hattaki robotlara iletebilirsem...
Robotik sistemleri vaktinde, bütçesinde ve hedefinde devreye almaz mıydık ?

Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak, maddi ve zaman kayıplarından kurtulmak için Dijitalis hat kurucu firma, sistem entegratörleri ve robotik hatlar kullanan imalatçılara robotik simülasyon çözümleri sunmaktadır. Bu sayede şirketler üretim hattındaki robotların bilgisayar üzerinde bire bir simülasyonunu gerçekleştirir, sahada karşılaşabilecek hataları önceden görebilir. Böylelikle problemler önceden saptanır, planlama ve tasarım hatalarının maddi ve zaman kayıpları önlenir.