Fabrika Yerleşim Planlama

Zor Sorular

  • Yeni fabrika yatırımını iyi planlamak için sorulması gereken her türlü soruyu sorduk mu ?
  • Yeni fabrikanın sadece kısa vadede değil, gelecekte de rekabetçi olmasını nasıl sağlarız ?
  • Yeni fabrika için seçtiğimiz yerleşim ve üretim sistemlerinin optimum olduğundan nasıl emin oluruz ?
Yeni bir fabrika yatırımı üretim yapan bir şirketin vereceği en kritik ve maliyetli kararlardan biridir. Fabrikanın boyutlandırılması, içine nasıl yerleşileceği, üretim ve lojistik destek sistemlerinin seçilmesi, depolama alanlarının yeri ve büyüklüğü gibi pek çok soru cevaplandırılmalıdır.

Tüm bu faktörler gelecek yıllar boyunca o şirketin üretim maliyetlerini ve çalışan memnuniyetini yönetecektir. Buna rağmen birçok şirket bu konuda uzman çalışan veya zaman yetersizliğinden ya asgari şartları sağlayan yerleşim planına ulaştıktan sonra optimuma ulaşamadan çalışmalarına sonlandırmakta ya da bu kritik görevin sorumluluğunu üretim verimliliği bakış açısına sahip olması beklenmeyen mimarlık ve inşaat şirketlerine bırakmaktadır.

Doğru Cevaplar

  • Eğer sanki kurulmuş ve çalışıyormuş gibi fabrikamın içerisinde dolaşabilseydim...
  • Eğer fabrika tasarımında yapacağım her türlü değişikliğin fayda ve maliyetini anında görebilseydim...
  • Fabrikayı en doğru şekilde kurduğumuzdan emin olmanın güvenilir bir yolu olsaydı...
Dijitalis hem Türkiye’de hem de yurtdışında sektörünün önde gelen firmalarının yüz milyonlarca Euro’luk yatırımları sırasında tesis planlama hizmeti vermiştir.

Günümüz teknolojisinde her türlü fabrika ve üretim sistemini hızlı ve kolayca üç boyutlu ortamda tasarlamak ve mühendislik analizlerini yapmak üzere çalıştırmak mümkündür. Dijitalis’in sunduğu ileri teknoloji mühendislik çözümleri sayesinde;
  • Fabrikayı üç boyutlu olarak tasarlamak ve içinde gezmek,
  • Malzeme akış analizleri ile en doğru yerleşim planını oluşturmek ve tesis içi lojistik kaynaklı endirekt maliyetleri minimize etmek,
  • Makina sayısı, depolama alanlarının yeri ve boyutu, üretim çıktısı, toplam üretim süresi ve çıktısından emin olmak mümkündür.